Browsing MagicStar-subs' torrents (2253)

Category Name Link Size Date
Live Action - Raw 3 [MagicStar] Dragon Zakura 2021 EP08 [WEBDL] [1080p] [JPN_SUB] 1.2 GiB 2021-06-13 13:07 52 13 906
Live Action - Raw 2 [MagicStar] Dragon Zakura 2021 EP07 [WEBDL] [1080p] [JPN_SUB] 1005.6 MiB 2021-06-06 13:25 25 3 1190
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Nemesis EP09 [WEBDL] [1080p] 780.9 MiB 2021-06-10 08:55 24 6 820
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Ichikei no Karasu EP10 [WEBDL] [1080p] [JPN_SUB] 1.7 GiB 2021-06-10 08:56 24 8 803
Live Action - Raw 4 [MagicStar] Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu - Ganbare Jinrui! Shinshun Special!! [WEBDL] [1080p] 3.0 GiB 2021-01-02 15:49 20 0 3561
Live Action - Raw 2 [MagicStar] Dragon Zakura 2021 EP06 [WEBDL] [1080p] [JPN_SUB] 1.2 GiB 2021-05-30 14:09 19 3 1317
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Ichikei no Karasu EP09 [WEBDL] [1080p] [JPN_SUB] 1.7 GiB 2021-06-05 01:25 19 3 900
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Oomameda Towako to Sannin no Motootto EP09 [WEBDL] [1080p] [JPN_SUB] 924.1 MiB 2021-06-10 09:14 19 4 650
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Kikazaru Koi niwa Riyuu ga Atte EP08 [WEBDL] [1080p] [JPN_SUB] 1022.3 MiB 2021-06-10 09:16 19 3 522
Live Action - Raw 2 [MagicStar] Sakura no Tou EP01 [WEBDL] [1080p] 1.9 GiB 2021-04-16 14:14 17 3 1252
Live Action - Raw 3 [MagicStar] Dragon Zakura 2021 EP01 [WEBDL] [1080p] 1.8 GiB 2021-04-25 13:35 17 1 1952
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Nemesis EP08 [WEBDL] [1080p] [HULU] [JPN_SUB] 1.3 GiB 2021-06-05 01:23 17 2 885
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Rikokatsu EP08 [WEBDL] [1080p] [JPN_SUB] 1.2 GiB 2021-06-05 02:42 17 2 763
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Dragon Zakura 2021 EP03 [WEBDL] [1080p] 1.2 GiB 2021-05-09 13:09 16 1 1599
Live Action - Raw 2 [MagicStar] Dragon Zakura 2021 EP04 [WEBDL] [1080p] [JPN_SUB] 1.2 GiB 2021-05-16 13:19 16 1 1628
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Nemesis EP07 [WEBDL] [1080p] [HULU] [JPN_SUB] 1.3 GiB 2021-05-24 12:14 16 2 1123
Live Action - Raw [MagicStar] Sakura no Tou EP02 [WEBDL] [1080p] 1.6 GiB 2021-04-23 10:35 15 2 1069
Live Action - Raw 3 [MagicStar] Dragon Zakura 2021 EP05 [WEBDL] [1080p] [JPN_SUB] 980.1 MiB 2021-05-23 13:26 15 3 1601
Live Action - Raw [MagicStar] Ichikei no Karasu EP08 [WEBDL] [1080p] [JPN_SUB] 1.7 GiB 2021-05-24 14:00 15 2 1079
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Sakura no Tou EP07 [WEBDL] [1080p] [JPN_SUB] 1.6 GiB 2021-05-29 12:59 15 1 832
Live Action - Raw 2 [MagicStar] Sakura no Tou EP08 [WEBDL] [1080p] [JPN_SUB] 1.6 GiB 2021-06-05 02:36 15 2 759
Live Action - Raw [MagicStar] Oomameda Towako to Sannin no Motootto - Chain Story - EP09 [WEBDL] [720p] 139.1 MiB 2021-06-10 09:15 15 3 469
Live Action - Raw 3 [MagicStar] Koi wa Deep ni EP09 [WEBDL] [1080p] 1.0 GiB 2021-06-10 09:35 15 2 660
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Dragon Zakura 2021 EP02 [WEBDL] [1080p] 1.5 GiB 2021-05-06 04:20 14 3 1535
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Sakura no Tou EP04 [WEBDL] [1080p] 1.6 GiB 2021-05-06 22:12 14 1 1005
Live Action - Raw 2 [MagicStar] Ichikei no Karasu EP06 [WEBDL] [1080p] 1.7 GiB 2021-05-14 14:35 14 1 1041
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Sakura no Tou EP05 [WEBDL] [1080p] 1.6 GiB 2021-05-14 15:11 14 3 1029
Live Action - Raw [MagicStar] Rikokatsu EP06 [WEBDL] [1080p] [JPN_SUB] 1.2 GiB 2021-05-24 11:30 14 1 919
Live Action - Raw [MagicStar] Girl Gun Lady EP10 [WEBDL] [1080p] [JPN_SUB] 480.4 MiB 2021-06-10 09:17 14 1 589
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Sakura no Tou EP03 [WEBDL] [1080p] 1.6 GiB 2021-05-06 05:14 13 1 1018
Live Action - Raw [MagicStar] Nemesis EP06 [WEBDL] [1080p] [HULU] [JPN_SUB] 1.3 GiB 2021-05-24 12:12 13 1 1099
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Rikokatsu EP07 [WEBDL] [1080p] [JPN_SUB] 1.2 GiB 2021-05-29 13:09 13 1 843
Live Action - Raw 4 [MagicStar] Yuru Camp△ Season2 EP02 [WEBDL] [1080p] [AMZN] 1.0 GiB 2021-04-09 01:39 12 0 1217
Live Action - Raw 3 [MagicStar] Oomameda Towako to Sannin no Motootto EP01 [WEBDL] [1080p] 1.1 GiB 2021-04-14 06:36 12 1 1262
Live Action - Raw 4 [MagicStar] Rikokatsu EP02 [WEBDL] [1080p] 1.2 GiB 2021-04-23 15:01 12 3 1161
Live Action - Raw 2 [MagicStar] Kikazaru Koi niwa Riyuu ga Atte EP04 [WEBDL] [1080p] 1015.0 MiB 2021-05-14 14:52 12 3 704
Live Action - Raw 2 [MagicStar] Rikokatsu EP05 [WEBDL] [1080p] 1.1 GiB 2021-05-14 15:46 12 0 1004
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Colorful Love ~Genderless Danshi ni Aisareteimasu.~ EP10 END [WEBDL] [1080p] 890.4 MiB 2021-06-10 08:41 12 3 279
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Conte ga Hajimaru EP08 [WEBDL] [1080p] 940.8 MiB 2021-06-10 08:44 12 3 573
Live Action - Raw [MagicStar] Yuru Camp△ Season2 EP05-EP06 [WEBDL] [1080p] [AMZN] 2.7 GiB 2021-05-06 22:07 11 0 1042
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Oomameda Towako to Sannin no Motootto EP04 [WEBDL] [1080p] 945.9 MiB 2021-05-06 04:57 11 1 955
Live Action - Raw 2 [MagicStar] Ichikei no Karasu EP05 [WEBDL] [1080p] 1.7 GiB 2021-05-06 05:52 11 1 1123
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Sakura no Tou EP06 [WEBDL] [1080p] [JPN_SUB] 1.6 GiB 2021-05-24 10:56 11 3 845
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Oomameda Towako to Sannin no Motootto EP08 [WEBDL] [1080p] [JPN_SUB] 941.8 MiB 2021-06-05 02:20 11 2 707
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Koi wa Deep ni EP08 [WEBDL] [1080p] 1.0 GiB 2021-06-10 09:33 11 3 644
Live Action - Raw 3 [MagicStar] Yuru Camp EP01 [WEBDL] [720p] 548.3 MiB 2020-01-09 16:46 10 0 5287
Live Action - Raw [MagicStar] Hanzawa Naoki Season 2 EP10 END [WEBDL] [1080p] 1.5 GiB 2020-09-27 13:22 10 0 8307
Live Action - Raw 2 [MagicStar] Kodoku no Gurume - 2020 Oomisoka Special~Ore no Shokuji ni Mitsu wa Nai, Kodoku no Hanabi Daisakusen!~ [WEBDL] [720p] 1.5 GiB 2020-12-31 21:41 10 0 2123
Live Action - Raw 2 [MagicStar] Ore no Ie no Hanashi EP01 [WEBDL] [1080p] 1.3 GiB 2021-01-22 14:34 10 1 1948
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Yuru Camp△ Season2 EP01 [WEBDL] [1080p] [AMZN] 1.1 GiB 2021-04-03 08:42 10 0 1313
Live Action - Raw [MagicStar] Ichikei no Karasu EP01 [WEBDL] [1080p] 2.5 GiB 2021-04-12 11:36 10 1 1362
Live Action - Raw 5 [MagicStar] Rikokatsu EP01 [WEBDL] [1080p] 1.3 GiB 2021-04-16 14:28 10 3 1364
Live Action - Raw [MagicStar] Oomameda Towako to Sannin no Motootto EP02 [WEBDL] [1080p] 949.0 MiB 2021-04-20 15:38 10 2 1066
Live Action - Raw 2 [MagicStar] Kikazaru Koi niwa Riyuu ga Atte EP01 [WEBDL] [1080p] 1.6 GiB 2021-04-20 15:40 10 0 877
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Oomameda Towako to Sannin no Motootto EP03 [WEBDL] [1080p] 941.1 MiB 2021-04-27 14:42 10 2 1072
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Rikokatsu EP03 [WEBDL] [1080p] 1.2 GiB 2021-05-06 04:21 10 1 1050
Live Action - Raw 4 [MagicStar] Nemesis EP05 [WEBDL] [1080p] 951.0 MiB 2021-05-09 15:47 10 0 1174
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Oomameda Towako to Sannin no Motootto EP05 [WEBDL] [1080p] 927.2 MiB 2021-05-14 14:45 10 1 945
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Ichikei no Karasu EP07 [WEBDL] [1080p] [JPN_SUB] 1.7 GiB 2021-05-23 13:47 10 1 1043
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Oomameda Towako to Sannin no Motootto EP06 [WEBDL] [1080p] [JPN_SUB] 943.2 MiB 2021-05-23 19:04 10 3 910
Live Action - Raw 1 [MagicStar] #Cold Game EP01 [WEBDL] [1080p] 1.6 GiB 2021-06-10 08:51 10 6 348
Live Action - Raw 4 [MagicStar] 孤独のグルメ / Kodoku no Gurume Season7 [WEBDL] [1080p] [Netflix] [Jpn_sub] 16.9 GiB 2019-10-29 03:04 9 1 2766
Live Action - Raw 7 [MagicStar] GRAND BLUE 2020 [WEBDL] [1040p] 3.2 GiB 2020-11-04 16:37 9 0 2974
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Ichikei no Karasu EP02 [WEBDL] [1080p] 2.1 GiB 2021-04-12 13:53 9 2 1453
Live Action - Raw [MagicStar] Oomameda Towako to Sannin no Motootto - Chain Story - EP02 [WEBDL] [720p] 151.8 MiB 2021-04-20 15:39 9 1 721
Live Action - Raw 4 [MagicStar] Shinkaishaku Sangokushi 2020 [WEBDL] [1080p] [AMZN] 6.5 GiB 2021-04-20 16:55 9 0 1325
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Nemesis EP02 [WEBDL] [1080p] [HULU] [JPN_SUB] 1.3 GiB 2021-04-23 10:56 9 2 983
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Nakuna Kenshuui EP01 [WEBDL] [1080p] 868.0 MiB 2021-04-24 16:51 9 0 633
Live Action - Raw [MagicStar] Oomameda Towako to Sannin no Motootto - Chain Story - EP04 [WEBDL] [720p] 160.8 MiB 2021-05-06 04:58 9 0 660
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Rikokatsu EP04 [WEBDL] [1080p] 1.2 GiB 2021-05-08 14:45 9 0 955
Live Action - Raw 2 [MagicStar] Kikazaru Koi niwa Riyuu ga Atte EP07 [WEBDL] [1080p] [JPN_SUB] 1.2 GiB 2021-06-05 02:24 9 2 555
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Nakuna Kenshuui EP07 [WEBDL] [1080p] 868.5 MiB 2021-06-10 08:45 9 4 339
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Haru no Noroi EP03 [WEBDL] [720p] 539.4 MiB 2021-06-10 08:46 9 1 325
Live Action - Raw [MagicStar] Kuroshinri - Kanojo ga Oshieru Kindan no Shinri Jutsu - EP06 [WEBDL] [1080p] 494.6 MiB 2021-06-10 08:53 9 3 360
Live Action - Raw 1 [MagicStar] Drama Koushien - Kotonoha [WEBDL] [1080p] 1.7 GiB 2021-06-10 09:21 9 4 346