Browsing ShouryuuReppa's torrents (192)

Category Name Link Size Date
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen 08 1080p [HEVC][x265][10bit][AAC] 520.1 MiB 2023-05-29 09:53 20 0 266
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen 08 1080p [h264_qsv][8bit][AAC] 517.7 MiB 2023-05-29 06:02 5 0 78
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen 07 1080p [HEVC][x265][10bit][AAC] 546.0 MiB 2023-05-22 10:40 10 0 186
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen 07 1080p [h264_qsv][8bit][AAC] 571.3 MiB 2023-05-22 04:49 6 0 67
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen 06 1080p [HEVC][x265][10bit][AAC] 556.1 MiB 2023-05-15 12:09 10 1 262
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen 06 1080p [h264_qsv][8bit][AAC] 550.4 MiB 2023-05-15 03:28 2 1 161
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen 05 1080p [HEVC][x265][10bit][AAC] 606.5 MiB 2023-05-10 17:00 9 0 278
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen 05 1080p [h264_qsv][8bit][AAC] 615.1 MiB 2023-05-10 10:55 8 0 140
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen 04 1080p [HEVC][x265][10bit][AAC] 638.9 MiB 2023-05-01 11:51 5 0 157
Anime - English-translated 2 [ShouryuuReppa] Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen 04 1080p [h264_qsv][8bit][AAC] 637.7 MiB 2023-05-01 04:42 2 0 86
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen 03 1080p [HEVC][x265][10bit][AAC] 560.4 MiB 2023-04-24 13:22 6 0 177
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen 03 1080p [h264_qsv][8bit][AAC] 550.5 MiB 2023-04-24 04:38 2 0 108
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen 02 1080p [HEVC][x265][10bit][AAC] 455.3 MiB 2023-04-17 02:08 5 0 251
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen 02 1080p [h264_qsv][8bit][AAC] 458.2 MiB 2023-04-16 22:41 3 0 46
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen 01 1080p [HEVC][x265][10bit][AAC] 1.0 GiB 2023-04-10 15:44 5 0 207
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen 01 1080p [h264_qsv][8bit][AAC] 973.4 MiB 2023-04-10 06:17 1 1 104
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 13 1080p [Multi-subs][HEVC][x265][10bit][AAC] 417.3 MiB 2023-04-08 20:14 7 0 155
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 13 1080p [Multi-subs][h264_qsv][8bit][AAC] 445.5 MiB 2023-04-08 10:51 5 0 101
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 12 1080p [Multi-subs][HEVC][x265][10bit][AAC] 518.9 MiB 2023-03-26 04:00 5 0 182
Anime - English-translated 2 [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 12 1080p [Multi-subs][h264_qsv][8bit][AAC] 477.8 MiB 2023-03-25 23:25 0 0 98
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 138 1080p [HEVC][x265][10bit][AAC] 439.4 MiB 2023-03-25 16:37 0 0 44
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 138 1080p [h264_qsv][8bit][AAC] 471.1 MiB 2023-03-25 11:18 0 0 28
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 11 1080p [Multi-subs][HEVC][x265][10bit][AAC] 372.8 MiB 2023-03-19 04:56 7 0 313
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 11 1080p [Multi-subs][h264_qsv][8bit][AAC] 350.4 MiB 2023-03-19 00:46 1 0 129
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 137 1080p [HEVC][x265][10bit][AAC] 460.5 MiB 2023-03-18 15:11 2 0 46
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 137 1080p [h264_qsv][8bit][AAC] 509.1 MiB 2023-03-18 11:16 0 0 52
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 10 1080p [Multi-subs][HEVC][x265][10bit][AAC] 404.2 MiB 2023-03-12 00:35 6 0 337
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 10 1080p [Multi-subs][h264_qsv][8bit][AAC] 384.8 MiB 2023-03-11 20:10 3 0 156
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 136 1080p [HEVC][x265][10bit][AAC] 633.7 MiB 2023-03-11 19:42 1 0 60
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 136 1080p [h264_qsv][8bit][AAC] 656.3 MiB 2023-03-11 12:40 3 0 35
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 09 1080p [Multi-subs][HEVC][x265][10bit][AAC] 368.5 MiB 2023-03-05 06:50 8 0 275
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 09 1080p [Multi-subs][h264_qsv][8bit][AAC] 353.7 MiB 2023-03-05 02:36 2 0 102
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 135 1080p [HEVC][x265][10bit][AAC] 502.0 MiB 2023-03-05 02:24 4 0 166
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 135 1080p [h264_qsv][8bit][AAC] 537.2 MiB 2023-03-04 21:39 44 0 321
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Shingeki no Kyojin: The Final Season - Kanketsu-hen 1080p [Multi-subs][HEVC][x265][10bit][AAC] 1.4 GiB 2023-03-04 21:37 7 0 287
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Shingeki no Kyojin: The Final Season - Kanketsu-hen 01-03 1080p [Multi-subs][h264_qsv][8bit][AAC] 1.3 GiB 2023-03-04 01:53 0 0 85
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 08 1080p [Multi-subs][HEVC][x265][10bit][AAC] 403.4 MiB 2023-02-26 04:41 6 0 321
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 08 1080p [Multi-subs][h264_qsv][8bit][AAC] 399.0 MiB 2023-02-26 00:10 2 0 98
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 134 1080p [HEVC][x265][10bit][AAC] 578.5 MiB 2023-02-25 16:40 4 0 109
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 134 1080p [h264_qsv][8bit][AAC] 557.9 MiB 2023-02-25 11:24 1 0 25
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 07 1080p [Multi-subs][HEVC][x265][10bit][AAC] 379.4 MiB 2023-02-19 01:39 6 0 255
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 07 1080p [Multi-subs][h264_qsv][8bit][AAC] 388.5 MiB 2023-02-18 18:48 3 0 209
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 133 1080p [HEVC][x265][10bit][AAC] 566.3 MiB 2023-02-18 17:19 3 0 118
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 133 1080p [h264_qsv][8bit][AAC] 599.3 MiB 2023-02-18 11:14 1 0 34
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 06 1080p [Multi-subs][HEVC][x265][10bit][AAC] 380.6 MiB 2023-02-12 01:44 6 0 262
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 06 1080p [Multi-subs][h264_qsv][8bit][AAC] 369.7 MiB 2023-02-11 20:00 2 0 121
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 132 1080p [HEVC][x265][10bit][AAC] 585.0 MiB 2023-02-11 19:37 46 0 297
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 132 1080p [h264_qsv][8bit][AAC] 618.9 MiB 2023-02-11 13:34 1 0 22
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 05 1080p [Multi-subs][HEVC][x265][10bit][AAC] 377.2 MiB 2023-02-05 03:33 8 0 324
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 05 1080p [Multi-subs][h264_qsv][8bit][AAC] 370.9 MiB 2023-02-04 22:34 2 0 159
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 131 1080p [HEVC][x265][10bit][AAC] 590.6 MiB 2023-02-04 16:56 3 0 50
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 131 1080p [h264_qsv][8bit][AAC] 615.0 MiB 2023-02-04 11:08 1 0 30
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 04 1080p [Multi-subs][HEVC][x265][10bit][AAC] 350.9 MiB 2023-01-29 08:21 7 0 327
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 04 1080p [Multi-subs][h264_qsv][8bit][AAC] 341.6 MiB 2023-01-29 03:51 3 0 108
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 130 1080p [HEVC][x265][10bit][AAC] 429.8 MiB 2023-01-28 17:45 3 0 95
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 130 1080p [h264_qsv][8bit][AAC] 476.4 MiB 2023-01-28 12:42 1 0 23
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 03 1080p [Multi-subs][HEVC][x265][10bit][AAC] 390.0 MiB 2023-01-23 08:23 5 0 239
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 03 1080p [Multi-subs][h264_qsv][8bit][AAC] 391.2 MiB 2023-01-23 03:47 1 0 112
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 129 1080p [HEVC][x265][10bit][AAC] 425.6 MiB 2023-01-22 00:18 13 0 210
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 129 1080p [h264_qsv][8bit][AAC] 463.2 MiB 2023-01-21 13:38 0 0 14
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 02 1080p [Multi-subs][HEVC][x265][10bit][AAC] 419.4 MiB 2023-01-15 09:46 4 0 255
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 02 1080p [Multi-subs][h264_qsv][8bit][AAC] 407.3 MiB 2023-01-15 02:21 3 0 108
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 128 1080p [HEVC][x265][10bit][AAC] 482.2 MiB 2023-01-15 01:13 5 0 125
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 128 1080p [h264_qsv][8bit][AAC] 497.3 MiB 2023-01-15 01:11 15 0 116
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 01 1080p [Multi-subs][HEVC][x265][10bit][AAC] 311.3 MiB 2023-01-08 15:07 5 0 493
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Tokyo Revengers: Seiya Kessen-hen 01 1080p [Multi-subs][h264_qsv][8bit][AAC] 292.1 MiB 2023-01-08 10:46 2 0 140
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 127 1080p [HEVC][x265][10bit][AAC] 657.7 MiB 2023-01-08 07:11 3 0 110
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Boku no Hero Academia 127 1080p [h264_qsv][8bit][AAC] 668.2 MiB 2023-01-08 01:23 13 0 141
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Chainsaw Man 1080p [h264_qsv][8bit][AAC][Batch] 4.9 GiB 2022-12-28 16:45 5 1 225
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] BLEACH: Sennen Kessen-hen 1080p [Multi-Subs][h264_qsv][8bit][AAC][Batch] 8.9 GiB 2022-12-28 16:44 8 0 381
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Chainsaw Man 12 1080p [HEVC][x265][10bit][AAC] 620.5 MiB 2022-12-28 06:17 1 0 229
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] Chainsaw Man 12 1080p [h264_qsv][8bit][AAC] 570.4 MiB 2022-12-27 21:44 0 1 124
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] BLEACH: Sennen Kessen-hen 13 1080p [Multi-Subs][HEVC][x265][10bit][AAC] 1.4 GiB 2022-12-27 21:13 17 0 982
Anime - English-translated [ShouryuuReppa] BLEACH: Sennen Kessen-hen 12 1080p [Multi-Subs][HEVC][x265][10bit][AAC] 1.2 GiB 2022-12-27 10:10 12 0 1013
Anime - English-translated 2 [ShouryuuReppa] BLEACH: Sennen Kessen-hen 13 1080p [Multi-Subs][h264_qsv][8bit][AAC] 1.1 GiB 2022-12-27 01:47 9 0 802