Browsing TalkedCracker's torrents (101)

Category Name Link Size Date
Anime - English-translated 1 [HaxTalks] Star Fox Zero: The Battle Begins - Eng Sub [720p] 147.8 MiB 2018-01-01 15:37 0 2 206
Anime - English-translated 10 [HaxTalks] Hitori no Shita The Outcast Season 2 Episode 2 eng sub [720p] 108.8 MiB 2017-12-22 13:35 0 1 468
Anime - English-translated [HaxTalks] Hitori no Shita The Outcast Season 2 Episode 5 eng sub [720p] 129.5 MiB 2017-12-22 15:58 0 1 631
Anime - English-translated 6 [HaxTalks] Jian Wang Chao - Sword Dynasty - Episode 1 Eng Sub [720p] 130.1 MiB 2017-12-25 15:02 0 1 793
Anime - English-translated [HaxTalks] Chao You Bing - Episode 1 Eng Sub [720p] 82.3 MiB 2018-01-09 07:43 0 1 228
Anime - English-translated 2 [HaxTalks] Chao You Bing - Episode 3 Eng Sub [720p] 114.5 MiB 2018-01-09 13:04 0 1 172
Anime - English-translated [HaxTalks] Chao You Bing - Episode 4 Eng Sub [720p] 65.4 MiB 2018-01-10 00:21 0 1 151
Anime - English-translated [HaxTalks] Hitori no Shita The Outcast Season 2 Episode 4 eng sub [720p] 142.6 MiB 2017-12-22 14:51 0 0 456
Anime - English-translated 3 [HaxTalks] Qiang Niang - Gun Girls - Episode 1 Eng Sub [720p] 127.5 MiB 2017-12-22 18:38 0 0 463
Anime - English-translated [HaxTalks] Qiang Niang - Gun Girls - Episode 2 Eng Sub [720p] 130.0 MiB 2017-12-22 19:25 0 0 328
Anime - English-translated [HaxTalks] Qiang Niang - Gun Girls - Episode 3 Eng Sub [720p] 126.3 MiB 2017-12-22 20:17 0 0 301
Anime - English-translated [HaxTalks] Qiang Niang - Gun Girls - Episode 4 Eng Sub [720p] 117.3 MiB 2017-12-22 21:01 0 0 290
Anime - English-translated 5 [HaxTalks] Qiang Niang - Gun Girls - Episode 5 Eng Sub [720p] 107.2 MiB 2017-12-22 21:39 0 0 282
Anime - English-translated 10 [HaxTalks] Qiang Niang - Gun Girls - Episode 6 Eng Sub [720p] 127.3 MiB 2017-12-23 12:12 0 0 246
Anime - English-translated [HaxTalks] Xue Se Cang Qiong - Bloody Code - Episode 2 Eng Sub [720p] 177.5 MiB 2017-12-23 15:34 0 0 399
Anime - English-translated [HaxTalks] Xue Se Cang Qiong - Bloody Code - Episode 1 Eng Sub [720p] 224.8 MiB 2017-12-23 13:34 0 0 491
Anime - English-translated [HaxTalks] Xue Se Cang Qiong - Bloody Code - Episode 3 Eng Sub [720p] 207.1 MiB 2017-12-23 16:34 0 0 373
Anime - English-translated [HaxTalks] Xue Se Cang Qiong - Bloody Code - Episode 4 Eng Sub [720p] 182.9 MiB 2017-12-23 17:43 0 0 344
Anime - English-translated [HaxTalks] Xue Se Cang Qiong - Bloody Code - Episode 5 Eng Sub [720p] 171.5 MiB 2017-12-23 19:29 0 0 362
Anime - English-translated 2 [HaxTalks] Xue Se Cang Qiong - Bloody Code - Episode 6 Eng Sub [720p] 172.8 MiB 2017-12-23 20:27 0 0 345
Anime - English-translated 4 [HaxTalks] Xue Se Cang Qiong - Bloody Code - Episode 7 Eng Sub [720p] 138.8 MiB 2017-12-23 21:10 0 0 370
Anime - English-translated [HaxTalks] Qiang Niang - Gun Girls - Episode 7 Eng Sub [720p] 159.8 MiB 2017-12-23 22:20 0 0 227
Anime - English-translated 4 [HaxTalks] Qiang Niang - Gun Girls - Episode 8 Eng Sub [720p] 105.0 MiB 2017-12-24 14:25 0 0 225
Anime - English-translated [HaxTalks] Xue Se Cang Qiong - Bloody Code - Episode 8 Eng Sub [720p] 145.5 MiB 2017-12-24 13:08 0 0 358
Anime - English-translated [HaxTalks] Qiang Niang - Gun Girls - Episode 9 Eng Sub [720p] 110.8 MiB 2017-12-25 16:13 0 0 209
Anime - English-translated 5 [HaxTalks] Hitori no Shita The Outcast Season 2 Episode 6 Eng Sub [720p] 178.1 MiB 2017-12-25 17:28 0 0 471
Anime - English-translated 1 [HaxTalks] Xue Se Cang Qiong - Bloody Code - Episode 9 Eng Sub [720p] 150.2 MiB 2017-12-25 18:07 0 0 344
Anime - English-translated [HaxTalks] Hitori no Shita The Outcast Season 2 Episode 3 Eng Sub [720p] 129.1 MiB 2017-12-25 19:05 0 0 443
Anime - English-translated 3 [HaxTalks] Jian Wang Chao - Sword Dynasty - Episode 2 Eng Sub [720p] 129.8 MiB 2017-12-26 18:45 0 0 674
Anime - English-translated 1 [HaxTalks] Jian Wang Chao - Sword Dynasty - Episode 3 Eng Sub [720p] 133.8 MiB 2017-12-28 18:58 0 0 639
Anime - English-translated 3 [HaxTalks] Jian Wang Chao - Sword Dynasty - Episode 4 Eng Sub [720p] 131.5 MiB 2017-12-31 04:35 0 0 604
Anime - English-translated 2 [HaxTalks] Jian Wang Chao - Sword Dynasty - Episode 5 Eng Sub [1080p] 165.4 MiB 2018-01-05 19:21 0 0 605
Anime - English-translated 4 [HaxTalks] Shuang Yue Zhi Cheng - Twin Moons - Episode 1 Eng Sub [480p] 130.2 MiB 2017-12-27 18:41 0 0 204
Anime - English-translated 2 [HaxTalks] Hitori no Shita The Outcast Season 2 Episode 7 Eng Sub [720p] 155.9 MiB 2017-12-31 16:01 0 0 367
Anime - English-translated 1 [HaxTalks] Hitori no Shita The Outcast Season 2 Episode 8 Eng Sub [720p] 140.0 MiB 2017-12-31 18:23 0 0 382
Anime - English-translated [HaxTalks] Hitori no Shita The Outcast Season 2 Episode 9 Eng Sub [720p] 133.6 MiB 2018-01-05 20:15 0 0 359
Anime - English-translated 1 [HaxTalks] Ze Tian Ji - Way of Choices - Episode 1 Eng Sub [1080p] 163.6 MiB 2018-01-08 03:05 2 0 896
Anime - English-translated [HaxTalks] Chao You Bing - Episode 2 Eng Sub [720p] 55.4 MiB 2018-01-09 10:34 0 0 180
Anime - English-translated [HaxTalks] Jian Wang Chao - Sword Dynasty - Episode 6 Eng Sub [1080p] 225.4 MiB 2018-01-13 03:59 0 0 514
Anime - English-translated 6 [HaxTalks] Hitori no Shita The Outcast Season 2 Episode 10 Eng Sub [720p] 132.9 MiB 2018-01-09 01:07 0 0 369
Anime - English-translated [HaxTalks] Xue Se Cang Qiong - Bloody Code - Episode 10 Eng Sub [720p] 189.6 MiB 2018-01-10 00:52 0 0 307
Anime - English-translated [HaxTalks] Hitori no Shita The Outcast Season 2 Episode 11 Eng Sub [720p] 122.5 MiB 2018-01-13 05:01 1 0 339
Anime - English-translated [HaxTalks] Xue Se Cang Qiong - Bloody Code - Episode 11 Eng Sub [720p] 159.9 MiB 2018-01-13 06:31 0 0 316
Anime - English-translated 2 [HaxTalks] Ze Tian Ji - Way of Choices - Episode 2 Eng Sub [1080p] 334.1 MiB 2018-01-15 04:24 1 0 794
Anime - English-translated 3 [HaxTalks] Hitori no Shita The Outcast Season 2 Episode 12 Eng Sub [720p] 192.1 MiB 2018-01-16 17:00 0 0 237
Anime - English-translated 2 [HaxTalks] Ze Tian Ji - Way of Choices - Episode 3 Eng Sub [1080p] 317.4 MiB 2018-01-21 05:10 1 0 693
Anime - English-translated 5 [HaxTalks] Jian Wang Chao - Sword Dynasty - Episode 7 Eng Sub [1080p] 205.0 MiB 2018-01-23 03:31 0 0 437
Anime - English-translated 1 [HaxTalks] Ze Tian Ji - Way of Choices - Episode 4 Eng Sub [1080p] 338.9 MiB 2018-02-03 12:37 1 0 722
Anime - English-translated [HaxTalks] Transcend The Gods - The Black Troop - PV1 22.3 MiB 2018-02-08 16:34 0 0 107
Anime - English-translated 1 [HaxTalks] Xue Se Cang Qiong - Bloody Code - Episode 12 Eng Sub [720p] 175.4 MiB 2018-01-19 05:26 0 0 291
Anime - English-translated 6 [HaxTalks] Douluo Dalu - Soul Land - Episode 1 Eng Sub [720p] 302.8 MiB 2018-01-23 00:09 7 0 1804
Anime - English-translated [HaxTalks] Ze Tian Ji - Way of Choices - Episode 5 Eng Sub [1080p] 344.6 MiB 2018-02-10 07:34 1 0 722
Anime - English-translated 4 [HaxTalks] Douluo Dalu - Soul Land - Episode 5 Eng Sub [1080p] 425.7 MiB 2018-02-13 17:39 6 0 1406
Anime - English-translated 2 [HaxTalks] Ze Tian Ji - Way of Choices - Episode 6 Eng Sub [1080p] 308.2 MiB 2018-02-17 15:10 1 0 690
Anime - English-translated 1 [HaxTalks] Jian Wang Chao - Sword Dynasty - Episode 8 Eng Sub [1080p] 208.1 MiB 2018-02-21 21:33 0 0 431
Anime - English-translated 2 [HaxTalks] Jian Wang Chao - Sword Dynasty - Episode 9 Eng Sub [1080p] 152.7 MiB 2018-03-13 12:23 0 0 399
Anime - English-translated [HaxTalks] Ze Tian Ji - Way of Choices - Episode 7 Eng Sub [1080p] 361.3 MiB 2018-03-13 15:57 1 0 666
Anime - English-translated 6 [HaxTalks] Jian Wang Chao - Sword Dynasty - Episode 10 Eng Sub [1080p] 207.0 MiB 2018-03-16 20:16 0 0 380
Anime - English-translated 8 [HaxTalks] Douluo Dalu - Soul Land - Episode 6 Eng Sub [1080p] 464.7 MiB 2018-02-19 12:29 5 0 1403
Anime - English-translated 1 [HaxTalks] Hitori no Shita The Outcast Season 2 Episode 13 Eng Sub [720p] 113.8 MiB 2018-02-24 10:52 0 0 209
Anime - English-translated 5 [HaxTalks] Hitori no Shita The Outcast Season 2 Episode 14 Eng Sub [720p] 128.9 MiB 2018-03-13 09:41 0 0 175
Anime - English-translated [HaxTalks] Hitori no Shita The Outcast Season 2 Episode 15 Eng Sub [720p] 140.9 MiB 2018-03-13 10:24 0 0 182
Anime - English-translated [HaxTalks] Hitori no Shita The Outcast Season 2 Episode 16 Eng Sub [720p] 104.4 MiB 2018-03-13 11:14 0 0 186
Anime - English-translated 2 [HaxTalks] Wang Gu Xian Qiong 2 - Everlasting Immortal Firmament S2 - Episode 1 Eng Sub [1080p] 181.7 MiB 2018-03-21 11:23 1 0 480
Anime - English-translated 2 [HaxTalks] Ze Tian Ji - Way of Choices - Episode 8 Eng Sub [1080p] 337.9 MiB 2018-03-23 07:55 1 0 641
Anime - English-translated 2 [HaxTalks] Wang Gu Xian Qiong 2 - Everlasting Immortal Firmament S2 - Episode 2 Eng Sub [1080p] 139.3 MiB 2018-03-23 16:38 1 0 432
Anime - English-translated 3 [HaxTalks] Douluo Dalu - Soul Land - Episode 7 Eng Sub [1080p] 484.2 MiB 2018-03-14 13:29 5 0 1298
Anime - English-translated 3 [HaxTalks] Douluo Dalu - Soul Land - Episode 8 Eng Sub [1080p] 461.1 MiB 2018-03-15 10:29 6 0 1270
Anime - English-translated 3 [HaxTalks] Douluo Dalu - Soul Land - Episode 9 Eng Sub [1080p] 449.8 MiB 2018-03-15 18:48 6 0 1291
Anime - English-translated 1 [HaxTalks] Xue Se Cang Qiong - Bloody Code - Episode 13 Eng Sub [720p] 119.6 MiB 2018-03-16 11:09 0 0 258
Anime - English-translated 1 [HaxTalks] Ze Tian Ji - Way of Choices - Episode 9 Eng Sub [1080p] 342.8 MiB 2018-03-24 17:38 1 0 638
Anime - English-translated 1 [HaxTalks] Ze Tian Ji - Way of Choices - Episode 10 Eng Sub [1080p] 359.8 MiB 2018-03-30 17:02 1 0 657
Anime - English-translated [HaxTalks] Wang Gu Xian Qiong 2 - Everlasting Immortal Firmament S2 - Episode 3 Eng Sub [1080p] 192.0 MiB 2018-03-31 15:40 1 0 422
Anime - English-translated 2 [HaxTalks] Ze Tian Ji - Way of Choices - Episode 11 Eng Sub [1080p] 348.2 MiB 2018-03-31 16:43 1 0 658
Anime - English-translated 2 [HaxTalks] Douluo Dalu - Soul Land - Episode 10 Eng Sub [1080p] 448.8 MiB 2018-03-17 18:58 6 0 1304