Browsing Shiyamasei's torrents (57)

Category Name Link Size Date
Anime - English-translated 12 [ ShiyamaSei ] Nanatsu no Taizai Imashime no Fukkatsu - 11 [ x264 720p-English AAC-JP ].mkv 138.5 MiB 2018-03-24 11:33 0 0 817
Anime - English-translated [ ShiyamaSei ] Nanatsu no Taizai Imashime no Fukkatsu - 11 [ x264 480p-English AAC-JP ].mkv 90.6 MiB 2018-03-24 11:33 0 0 95
Anime - English-translated [ ShiyamaSei ] Nanatsu no Taizai Imashime no Fukkatsu - 11 [ x264 360p-English AAC-JP ].mkv 74.8 MiB 2018-03-24 11:32 0 1 55
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Nanatsu no Taizai Imashime no Fukkatsu - 11 [ x264 720p-ID AAC-JP ].mkv 139.0 MiB 2018-03-24 10:28 0 0 91
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Nanatsu no Taizai Imashime no Fukkatsu - 11 [ x264 480p-ID AAC-JP ].mkv 91.0 MiB 2018-03-24 10:28 0 0 16
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Nanatsu no Taizai Imashime no Fukkatsu - 11 [ x264 360p-ID AAC-JP ].mkv 75.1 MiB 2018-03-24 10:27 0 0 3
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Overlord II - 11 [ x264 720p-ID AAC-JP ].mkv 107.6 MiB 2018-03-21 04:58 0 0 63
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Overlord II - 11 [ x264 480p-ID AAC-JP ].mkv 70.4 MiB 2018-03-21 04:58 0 0 4
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Overlord II - 11 [ x264 360p-ID AAC-JP ].mkv 56.3 MiB 2018-03-21 04:57 0 0 2
Anime - English-translated [ ShiyamaSei ] Overlord II - 11 [ x264 720p-English AAC-JP ].mkv 107.6 MiB 2018-03-20 18:41 0 0 118
Anime - English-translated [ ShiyamaSei ] Overlord II - 11 [ x264 480p-English AAC-JP ].mkv 70.5 MiB 2018-03-20 18:40 0 0 12
Anime - English-translated 1 [ ShiyamaSei ] Overlord II - 11 [ x264 360p-English AAC-JP ].mkv 56.4 MiB 2018-03-20 18:40 0 0 21
Anime - English-translated [ ShiyamaSei ] Karakai Jouzu no Takagi-san - 11 [ x264 720p-English AAC-JP ].mkv 107.0 MiB 2018-03-20 06:51 0 0 17
Anime - English-translated [ ShiyamaSei ] Karakai Jouzu no Takagi-san - 11 [ x264 480p-English AAC-JP ].mkv 71.1 MiB 2018-03-20 06:51 0 0 4
Anime - English-translated [ ShiyamaSei ] Karakai Jouzu no Takagi-san - 11 [ x264 360p-English AAC-JP ].mkv 57.5 MiB 2018-03-20 06:50 0 0 15
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Karakai Jouzu No Takagi-san - 11 [ x264 720p-ID AAC-JP ].mkv 107.5 MiB 2018-03-20 06:49 0 0 2
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Karakai Jouzu No Takagi-san - 11 [ x264 480p-ID AAC-JP ].mkv 71.4 MiB 2018-03-20 06:49 0 0 1
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Karakai Jouzu No Takagi-san - 11 [ x264 360p-ID AAC-JP ].mkv 57.8 MiB 2018-03-20 06:48 0 0 1
Anime - English-translated [ ShiyamaSei ] Nanatsu no Taizai Imashime no Fukkatsu - 10 [ x264 360p-English AAC-JP ].mkv 83.1 MiB 2018-03-17 20:36 0 1 83
Anime - English-translated [ ShiyamaSei ] Nanatsu no Taizai Imashime no Fukkatsu - 10 [ x264 480p-English AAC-JP ].mkv 102.1 MiB 2018-03-17 20:30 0 0 171
Anime - English-translated 5 [ ShiyamaSei ] Nanatsu no Taizai Imashime no Fukkatsu - 10 [ x264 720p-English AAC-JP ].mkv 159.0 MiB 2018-03-17 19:01 1 0 579
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Nanatsu no Taizai Imashime no Fukkatsu - 10 [ x264 720p-ID AAC-JP ].mkv 159.6 MiB 2018-03-17 10:26 0 0 124
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Nanatsu no Taizai Imashime no Fukkatsu - 10 [ x264 480p-ID AAC-JP ].mkv 102.5 MiB 2018-03-17 10:25 0 0 26
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Nanatsu no Taizai Imashime no Fukkatsu - 10 [ x264 360p-ID AAC-JP ].mkv 83.4 MiB 2018-03-17 10:25 0 0 12
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku - 10 [ x264 720p-ID AAC-JP ].mkv 121.5 MiB 2018-03-16 07:04 0 0 18
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku - 10 [ x264 480p-ID AAC-JP ].mkv 77.6 MiB 2018-03-16 07:04 0 0 0
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku - 10 [ x264 360p-ID AAC-JP ].mkv 61.8 MiB 2018-03-16 07:03 0 0 1
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Overlord II - 10 [ x264 720p-ID AAC-JP ].mkv 102.5 MiB 2018-03-14 09:07 0 0 36
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Overlord II - 10 [ x264 480p-ID AAC-JP ].mkv 68.8 MiB 2018-03-14 09:06 0 0 3
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Overlord II - 10 [ x264 360p-ID AAC-JP ].mkv 55.9 MiB 2018-03-14 09:06 0 0 3
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Overlord II - 09 [ x264 720p-ID AAC-JP ].mkv 84.9 MiB 2018-03-13 21:13 0 0 10
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Overlord II - 09 [ x264 480p-ID AAC-JP ].mkv 58.6 MiB 2018-03-13 21:13 0 0 3
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Overlord II - 09 [ x264 360p-ID AAC-JP ].mkv 48.2 MiB 2018-03-13 21:12 0 0 2
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Karakai Jouzu no Takagi-san - 10 [ x264 720p-ID AAC-JP ].mkv 112.9 MiB 2018-03-13 07:50 0 0 4
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Karakai Jouzu no Takagi-san - 10 [ x264 480p-ID AAC-JP ].mkv 73.5 MiB 2018-03-13 07:50 0 0 4
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Karakai Jouzu no Takagi-san - 10 [ x264 360p-ID AAC-JP ].mkv 59.2 MiB 2018-03-13 07:49 0 0 4
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Nanatsu no Taizai-Imashime no Fukkatsu - 09 [ x264 360p-ID AAC-JP ].mkv 79.2 MiB 2018-03-10 17:08 0 0 10
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Nanatsu no Taizai-Imashime no Fukkatsu - 09 [ x264 480p-ID AAC-JP ].mkv 96.8 MiB 2018-03-10 17:07 0 0 7
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Nanatsu no Taizai-Imashime no Fukkatsu - 09 [ x264 720p-ID AAC-JP ].mkv 150.7 MiB 2018-03-10 17:07 0 0 27
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku - 09 [ x264 720p-Indonesian AAC-JP ].mkv 130.0 MiB 2018-03-09 08:07 0 0 8
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku - 09 [ x264 480p-Indonesian AAC-JP ].mkv 80.0 MiB 2018-03-09 07:10 0 0 0
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku - 09 [ x264 360p-Indonesian AAC-JP ].mkv 62.7 MiB 2018-03-09 07:09 0 0 3
Anime - Non-English-translated 2 [ ShiyamaSei ] Shinmai Maou no Testament Departures_OVA [ TV Version ] ( x264 720p-Indonesian AAC-JP ).mkv 386.8 MiB 2018-03-07 19:23 0 0 100
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Shinmai Maou no Testament Departures_OVA [ TV Version ] ( x264 480p-Indonesian AAC-JP ).mkv 240.5 MiB 2018-03-07 19:21 0 0 11
Anime - Non-English-translated 3 [ ShiyamaSei ] Shinmai Maou no Testament Departures_OVA [ TV Version ] ( x264 360p-Indonesian AAC-JP ).mkv 192.7 MiB 2018-03-07 19:18 0 0 7
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Nanatsu no Taizai Imashime no Fukkatsu - 08 ( 720p-INDONESIAN AAC-JP ).mkv 176.4 MiB 2018-03-03 09:16 0 0 63
Anime - Non-English-translated [ Shiyama Sei ] Karakai Jouzu No Takagi San Episode 08 ( 720-ID AAC-JP ),mkv 158.0 MiB 2018-03-01 15:46 0 0 3
Anime - Non-English-translated [ Shiyama Sei ] Karakai Jouzu No Takagi San Episode 07 ( 720-ID AAC-JP ).mkv 115.5 MiB 2018-03-01 15:45 0 0 1
Anime - Non-English-translated [ Shiyama Sei ] Karakai Jouzu No Takagi San Episode 06 ( 720-ID AAC-JP ).mkv 124.9 MiB 2018-03-01 15:44 0 0 1
Anime - Non-English-translated [ Shiyama Sei ] Karakai Jouzu No Takagi San Episode 05 ( 720-ID AAC-JP ).mkv 121.4 MiB 2018-03-01 15:44 0 0 3
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Overlord II episode 08 ( 720-ID AAC-JP ).mkv 94.3 MiB 2018-02-28 12:11 0 0 11
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Overlord II episode 08 ( 480-ID AAC-JP ).mkv 64.2 MiB 2018-02-28 12:10 0 0 1
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Overlord II epsiode 08 ( 360-ID AAC-JP ).mkv 52.3 MiB 2018-02-28 12:08 0 0 2
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Karakai Jouzu no Takagi-san episode 04 ( 720-ID AAC-JP ).mkv 117.1 MiB 2018-02-28 09:35 0 0 2
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Karakai Jouzu no Takagi-san episode 03 ( 720-ID AAC-JP ).mkv 145.5 MiB 2018-02-28 08:45 0 0 3
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Karakai Jouzu no Takagi-san episode 02 ( 720-ID AAC-JP ).mkv 105.3 MiB 2018-02-28 08:04 0 0 4
Anime - Non-English-translated [ ShiyamaSei ] Karakai Jouzu no Takagi-san episode 01 ( 720-ID AAC-JP ).mkv 115.4 MiB 2018-02-28 07:13 0 0 6