[SOFCJ-Raws] Shaman King (2021) - BD BOX 1 (BDRip 1920x1080 HEVC FLAC)

Category:
Date:
2023-04-27 16:26 UTC
Submitter:
Seeders:
0
File size:
20.0 GiB
Completed:
61
Info hash:
6ff8a9a83002802e7580f4f525448d875c08cd8d
| Source | Video | Audio | Subtitle | Episodes | | :-------------: |:-------------:| :-----:| :-----:| :-----:| :-----:| | BDMV (JAP) [thanks **PikariTeshimaFansub**] | 1080p (Fixed AA, DB, Halo etc. ) | FLAC 2.0 | None | 1-13 | [**Compare [Netflix vs Blu-Ray]**](https://imgsli.com/MTE1NzMx) ![Image](https://i4.imageban.ru/out/2023/04/27/a0ac019ecde9bf7bb10a994f8093dd13.jpg[)

File list

 • [SOFCJ-Raws] Shaman King (2021) - BD BOX 1 (BDRip 1920x1080 HEVC FLAC)
  • Creditless OP-ED
   • [SOFCJ-Raws] Shaman King (2021) ED - 01 (BDRip 1920x1080 HEVC FLAC).mkv (225.4 MiB)
   • [SOFCJ-Raws] Shaman King (2021) OP - 01 (BDRip 1920x1080 HEVC FLAC).mkv (181.8 MiB)
  • Menu
   • [SOFCJ-Raws] Shaman King (2021) Menu - 01 (BDRip 1920x1080 HEVC FLAC).webp (1.2 MiB)
  • PV
   • [SOFCJ-Raws] Shaman King (2021) - Trailer (BDRip 1920x1080 HEVC FLAC).mkv (170.7 MiB)
  • [SOFCJ-Raws] Shaman King (2021) - 01 (BDRip 1920x1080 HEVC FLAC).mkv (1.5 GiB)
  • [SOFCJ-Raws] Shaman King (2021) - 02 (BDRip 1920x1080 HEVC FLAC).mkv (1.5 GiB)
  • [SOFCJ-Raws] Shaman King (2021) - 03 (BDRip 1920x1080 HEVC FLAC).mkv (1.4 GiB)
  • [SOFCJ-Raws] Shaman King (2021) - 04 (BDRip 1920x1080 HEVC FLAC).mkv (1.5 GiB)
  • [SOFCJ-Raws] Shaman King (2021) - 05 (BDRip 1920x1080 HEVC FLAC).mkv (1.3 GiB)
  • [SOFCJ-Raws] Shaman King (2021) - 06 (BDRip 1920x1080 HEVC FLAC).mkv (1.6 GiB)
  • [SOFCJ-Raws] Shaman King (2021) - 07 (BDRip 1920x1080 HEVC FLAC).mkv (1.7 GiB)
  • [SOFCJ-Raws] Shaman King (2021) - 08 (BDRip 1920x1080 HEVC FLAC).mkv (1.4 GiB)
  • [SOFCJ-Raws] Shaman King (2021) - 09 (BDRip 1920x1080 HEVC FLAC).mkv (1.6 GiB)
  • [SOFCJ-Raws] Shaman King (2021) - 10 (BDRip 1920x1080 HEVC FLAC).mkv (1.5 GiB)
  • [SOFCJ-Raws] Shaman King (2021) - 11 (BDRip 1920x1080 HEVC FLAC).mkv (1.5 GiB)
  • [SOFCJ-Raws] Shaman King (2021) - 12 (BDRip 1920x1080 HEVC FLAC).mkv (1.6 GiB)
  • [SOFCJ-Raws] Shaman King (2021) - 13 (BDRip 1920x1080 HEVC FLAC).mkv (1.4 GiB)
̶c̶a̶n̶ ̶y̶o̶u̶ ̶r̶e̶s̶e̶e̶d̶ ̶t̶h̶i̶s̶ ̶p̶l̶e̶a̶s̶e̶?̶ ̶h̶t̶t̶p̶s̶:̶/̶/̶n̶y̶a̶a̶.̶s̶i̶/̶v̶i̶e̶w̶/̶9̶8̶9̶6̶4̶5̶ nvm, I didn't see there's pokedex release that still alive
you completely destroyed the source with fake rescale and AA https://slow.pics/c/oY26QtRa