SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol. 1~4 / サンソフト ミュージックコレクション Vol. 1~4 [FLAC + booklet]

Category:
Date:
2022-12-12 06:40 UTC
Submitter:
Seeders:
1
Information:
No information.
Leechers:
1
File size:
4.6 GiB
Completed:
383
Info hash:
587106c7188d6646c4d542d664c8328eb232f088
Sunsoft's NES (Famicom), SNES (Super Famicom) video games music collection. https://vgmdb.net/search?q=sunsoft&type=

File list

 • SUNSOFT MUSIC COLLECTION
  • 2011 - SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.1 [WM-0661~3]
   • Booklet
    • Back Cover.png (18.6 MiB)
    • Back Inlay.png (21.2 MiB)
    • Booklet Front & Back.png (22.0 MiB)
    • Booklet Page 01-02.png (34.2 MiB)
    • Booklet Page 03-04.png (29.8 MiB)
    • Booklet Page 05-06.png (26.8 MiB)
    • Disc 1.png (11.9 MiB)
    • Disc 2.png (11.9 MiB)
    • Disc 3.png (11.1 MiB)
    • Front Cover.png (11.8 MiB)
    • Front Inlay.png (11.5 MiB)
    • Front.png (10.0 MiB)
    • Obi Back.png (6.1 MiB)
    • Obi Front.png (5.2 MiB)
   • CD 1
    • 01 - STAGE BGM ~ Tsubo.flac (5.7 MiB)
    • 02 - STAGE CLEAR.flac (110.2 KiB)
    • 03 - Muteki BGM.flac (3.9 MiB)
    • 04 - MISS.flac (277.6 KiB)
    • 05 - Taitoru BGM.flac (1.3 MiB)
    • 06 - EASY BGM.flac (6.3 MiB)
    • 07 - CLEAR.flac (360.4 KiB)
    • 08 - NORMAL.flac (6.4 MiB)
    • 09 - SPECIAL.flac (289.0 KiB)
    • 10 - DIFFICULT.flac (5.8 MiB)
    • 11 - GAME OVER.flac (1.2 MiB)
    • 12 - Taitoru BGM . ENDING.flac (830.1 KiB)
    • 13 - Geemu Sutaato.flac (498.5 KiB)
    • 14 - Chijou BGM.flac (9.0 MiB)
    • 15 - Aitemu Getto 1.flac (82.3 KiB)
    • 16 - Doukutsu BGM.flac (7.3 MiB)
    • 17 - Aitemu Getto 2.flac (97.9 KiB)
    • 18 - Iseki BGM.flac (7.3 MiB)
    • 19 - Misu.flac (113.8 KiB)
    • 20 - Geemu Oobaa.flac (467.6 KiB)
    • 21 - Taitoru.flac (11.5 MiB)
    • 22 - Geemu Sutaato.flac (545.7 KiB)
    • 23 - Chijou BGM.flac (7.5 MiB)
    • 24 - Aitemu Heya BGM.flac (2.7 MiB)
    • 25 - Chika BGM.flac (6.0 MiB)
    • 26 - Suteeji Kuria.flac (330.8 KiB)
    • 27 - Tou - Shiro BGM.flac (7.2 MiB)
    • 28 - Bosu BGM.flac (3.2 MiB)
    • 29 - Endingu.flac (1.9 MiB)
    • 30 - Geemu Oobaa.flac (364.6 KiB)
    • 31 - Taitoru ~ Oopuningu.flac (10.4 MiB)
    • 32 - Eria 1.flac (6.5 MiB)
    • 33 - Minka, Yukiusagi.flac (454.5 KiB)
    • 34 - Okojo Toujou.flac (3.8 MiB)
    • 35 - Rasuku to Souguu.flac (3.1 MiB)
    • 36 - Usagi.flac (356.2 KiB)
    • 37 - Doubutsu-san BGM.flac (352.3 KiB)
    • 38 - Kyaru Toujou.flac (5.0 MiB)
    • 39 - Eria 2.flac (8.7 MiB)
    • 40 - Ou ni Ekken.flac (10.2 MiB)
    • 41 - Sonchou Toujou.flac (345.7 KiB)
    • 42 - Oneesan no Kaifuku.flac (423.5 KiB)
    • 43 - Kusabue.flac (426.0 KiB)
    • 44 - Eria 3~4.flac (8.2 MiB)
    • 45 - Ido no Soko.flac (3.3 MiB)
    • 46 - Kureru.flac (224.4 KiB)
    • 47 - Eria 5 Jousai.flac (4.6 MiB)
    • 48 - Eria 5 Jousai Naibu.flac (4.7 MiB)
    • 49 - Rouya.flac (320.3 KiB)
    • 50 - Arumajiro no Heya.flac (2.6 MiB)
    • 51 - Gerogeeru Toujou.flac (3.4 MiB)
    • 52 - Endingu.flac (12.9 MiB)
    • 53 - Oujo no Kekkon.flac (1.9 MiB)
    • 54 - Kaeru no Oujo to Kekkon.flac (1.9 MiB)
    • 55 - Koujou.flac (1.4 MiB)
    • 56 - Taitoru (Aa Jinsei ni Namida Ari).flac (5.3 MiB)
    • 57 - Oopuningu.flac (4.5 MiB)
    • 58 - Chizu.flac (3.5 MiB)
    • 59 - Suke-san Kaku-san no Teema.flac (3.4 MiB)
    • 60 - Hachibee, Matahei no Teema.flac (3.3 MiB)
    • 61 - Yashichi, Ogin no Teema.flac (4.0 MiB)
    • 62 - Minka.flac (3.6 MiB)
    • 63 - Ii Kibun.flac (7.0 MiB)
    • 64 - Shuugyou no Teema.flac (5.5 MiB)
    • 65 - Yuurei, Otami no Teema.flac (2.2 MiB)
    • 66 - Ikken Rakuchaku.flac (8.3 MiB)
    • 67 - Misu.flac (166.1 KiB)
    • 68 - Zannendeshitana Koumon-sama.flac (344.2 KiB)
    • 69 - Geemu Oobaa.flac (366.8 KiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.1 CD 1 - 2011.cue (11.2 KiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.1 CD 1 - 2011.log (55.5 KiB)
   • CD 2
    • 01 - Koujou.flac (1.0 MiB)
    • 02 - Taitoru.flac (3.7 MiB)
    • 03 - Sutaato Demo.flac (7.1 MiB)
    • 04 - Mappu.flac (8.5 MiB)
    • 05 - Amerika Okunai.flac (3.9 MiB)
    • 06 - Amerika Soto.flac (7.3 MiB)
    • 07 - Doitsu Okunai.flac (3.5 MiB)
    • 08 - Doitsu Soto.flac (8.8 MiB)
    • 09 - Itaria Okunai.flac (3.7 MiB)
    • 10 - Itaria Soto.flac (5.1 MiB)
    • 11 - Indo Okunai.flac (3.5 MiB)
    • 12 - Indo Soto.flac (5.2 MiB)
    • 13 - Chuugoku Okunai.flac (2.7 MiB)
    • 14 - Chuugoku Soto.flac (6.5 MiB)
    • 15 - Hawai Okunai.flac (3.2 MiB)
    • 16 - Hawai Soto.flac (4.8 MiB)
    • 17 - Jiken Kaiketsu.flac (9.9 MiB)
    • 18 - Endingu.flac (5.8 MiB)
    • 19 - Misu.flac (203.5 KiB)
    • 20 - Mishiyou Kyoku 1.flac (5.8 MiB)
    • 21 - Mishiyou Kyoku 2.flac (7.2 MiB)
    • 22 - Taitoru.flac (7.9 MiB)
    • 23 - Kyarakutaa Serekuto.flac (8.2 MiB)
    • 24 - Oopuningu Demo.flac (9.4 MiB)
    • 25 - Suteeji Serekuto.flac (5.1 MiB)
    • 26 - Edo.flac (6.0 MiB)
    • 27 - Chuubosu (Edo - Miyako).flac (8.0 MiB)
    • 28 - Bosu.flac (7.3 MiB)
    • 29 - Bariki Moodo - Onigirikowashi.flac (5.5 MiB)
    • 30 - Miyako.flac (7.6 MiB)
    • 31 - Dewa.flac (9.7 MiB)
    • 32 - Poojingu Kakken.flac (8.8 MiB)
    • 33 - Yeah! Kou.flac (7.8 MiB)
    • 34 - Kuria (Baka-dono).flac (1016.9 KiB)
    • 35 - Chuugoku.flac (9.0 MiB)
    • 36 - Yooroppa.flac (6.4 MiB)
    • 37 - Indo.flac (7.0 MiB)
    • 38 - Chuubosu (Chuugoku - Indo - Yooroppa).flac (11.8 MiB)
    • 39 - Arabia Bosu.flac (7.4 MiB)
    • 40 - Kuria (Baka Ouji).flac (852.5 KiB)
    • 41 - Kasei.flac (8.3 MiB)
    • 42 - Chuubosu (Kasei).flac (8.6 MiB)
    • 43 - Nobunaga.flac (4.9 MiB)
    • 44 - Uchuujin.flac (9.0 MiB)
    • 45 - Endingu.flac (13.1 MiB)
    • 46 - Mishiyou Kyoku 1.flac (8.5 MiB)
    • 47 - Mishiyou Kyoku 2.flac (4.1 MiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.1 CD 2 - 2011.cue (7.9 KiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.1 CD 2 - 2011.log (39.1 KiB)
   • CD 3
    • 01 - Mein BGM.flac (18.1 MiB)
    • 02 - Yami no Shounin Uurii.flac (6.1 MiB)
    • 03 - Seikai.flac (195.9 KiB)
    • 04 - Machigai.flac (154.6 KiB)
    • 05 - Bosu.flac (4.5 MiB)
    • 06 - Geemu Oobaa.flac (405.9 KiB)
    • 07 - Suteppu Doriru Taitoru BGM.flac (911.6 KiB)
    • 08 - Suteppu Doriru Seikai.flac (201.5 KiB)
    • 09 - Suteppu Doriru Machigai.flac (222.3 KiB)
    • 10 - Suteppu Doriru Endingu.flac (4.8 MiB)
    • 11 - Fiirudo BGM1.flac (6.2 MiB)
    • 12 - Fiirudo BGM2 ~ Izumi no Yousei.flac (6.2 MiB)
    • 13 - Meikyuu.flac (8.6 MiB)
    • 14 - Geemu Oobaa.flac (344.7 KiB)
    • 15 - Taitoru . Endingu.flac (9.9 MiB)
    • 16 - Eria Sutaato.flac (476.6 KiB)
    • 17 - Mein BGM.flac (8.9 MiB)
    • 18 - Mondai Shutsugen BGM.flac (3.6 MiB)
    • 19 - Seikai.flac (103.0 KiB)
    • 20 - Machigai.flac (81.1 KiB)
    • 21 - Tairikuidou Demo.flac (3.6 MiB)
    • 22 - Aitemu Fusoku Demo.flac (579.1 KiB)
    • 23 - Geemu Oobaa.flac (421.7 KiB)
    • 24 - Oopuningu.flac (656.1 KiB)
    • 25 - Oopuningu Demo 1.flac (4.4 MiB)
    • 26 - Oopuningu Demo 2.flac (3.9 MiB)
    • 27 - Sasuke Toujou.flac (459.8 KiB)
    • 28 - Oopuningu Demo 3.flac (5.2 MiB)
    • 29 - Mura.flac (19.0 MiB)
    • 30 - Katai Zako.flac (11.6 MiB)
    • 31 - Kuesuto Kuria.flac (283.0 KiB)
    • 32 - Takebayashi.flac (15.1 MiB)
    • 33 - Sekisho.flac (6.5 MiB)
    • 34 - Joukamachi.flac (10.6 MiB)
    • 35 - Hamabe.flac (10.4 MiB)
    • 36 - Mori.flac (12.4 MiB)
    • 37 - Hanzou.flac (12.7 MiB)
    • 38 - Doujou.flac (9.4 MiB)
    • 39 - Irogae Samurai.flac (10.1 MiB)
    • 40 - Jougai.flac (9.7 MiB)
    • 41 - Ningyoushi.flac (11.6 MiB)
    • 42 - Jounai.flac (9.0 MiB)
    • 43 - Yagiu.flac (7.8 MiB)
    • 44 - Nise Hime.flac (11.6 MiB)
    • 45 - Yama.flac (10.4 MiB)
    • 46 - Ninja.flac (7.1 MiB)
    • 47 - Hakaba.flac (13.2 MiB)
    • 48 - Bouzu.flac (8.9 MiB)
    • 49 - Robotto Toujou Jinguru.flac (160.3 KiB)
    • 50 - Bosu Robotto.flac (10.0 MiB)
    • 51 - Sutaffu Rooru.flac (8.8 MiB)
    • 52 - Epiroogu.flac (3.5 MiB)
    • 53 - Neemu Entorii.flac (7.1 MiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.1 CD 3 - 2011.cue (8.5 KiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.1 CD 3 - 2011.log (43.3 KiB)
   • Notes.txt (688 Bytes)
  • 2011 - SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.2 [WM-0670~2]
   • Booklet
    • Back Cover.png (18.4 MiB)
    • Back Inlay.png (25.6 MiB)
    • Booklet Front & Back.png (21.0 MiB)
    • Booklet Page 01-02.png (32.1 MiB)
    • Booklet Page 03-04.png (28.6 MiB)
    • Booklet Page 05-06.png (26.4 MiB)
    • Disc 1.png (13.3 MiB)
    • Disc 2.png (12.4 MiB)
    • Disc 3.png (13.1 MiB)
    • Front Cover.png (12.0 MiB)
    • Front Inlay.png (9.5 MiB)
    • Front.png (9.5 MiB)
    • Obi Back.png (10.3 MiB)
    • Obi Front.png (4.2 MiB)
   • CD 1
    • 01 - Taitoru.flac (1014.5 KiB)
    • 02 - Suupaa Jigusoo Taitoru.flac (512.5 KiB)
    • 03 - Suupaa Jigusoo BGM.flac (4.4 MiB)
    • 04 - Suupaa Jigusoo Kuria.flac (607.0 KiB)
    • 05 - Nihon Isshuu Urutora Kuizu Taitoru.flac (525.9 KiB)
    • 06 - Nihon Isshuu Urutora Kuizu BGM.flac (5.8 MiB)
    • 07 - Nihon Isshuu Urutora Kuizu Kuria.flac (632.5 KiB)
    • 08 - Nazoraa Uranai.flac (4.9 MiB)
    • 09 - MOMOKO Hime o Sukue! BGM.flac (2.3 MiB)
    • 10 - MOMOKO Hime o Sukue! Kuria.flac (455.8 KiB)
    • 11 - Hayauchi Makkun BGM.flac (473.4 KiB)
    • 12 - Hayauchi Makkun WIN.flac (225.1 KiB)
    • 13 - Hayauchi Makkun LOSE.flac (288.0 KiB)
    • 14 - Oshidashi Pazuru BGM.flac (2.3 MiB)
    • 15 - Oshidashi Pazuru Kuria.flac (877.8 KiB)
    • 16 - Taitoru.flac (12.0 MiB)
    • 17 - Vijuaru Shiin.flac (11.2 MiB)
    • 18 - BGM 1.flac (13.4 MiB)
    • 19 - Batoru.flac (3.8 MiB)
    • 20 - Kuria.flac (407.7 KiB)
    • 21 - BGM 2 (Iryuujon).flac (7.2 MiB)
    • 22 - BGM 3.flac (4.5 MiB)
    • 23 - BGM 4 (Mori no Kuni no Teema).flac (24.0 MiB)
    • 24 - Tengoku no Teema.flac (4.9 MiB)
    • 25 - BGM 5 (Shiro no Teema 1).flac (23.5 MiB)
    • 26 - Geemu Oobaa.flac (400.5 KiB)
    • 27 - Taitoru.flac (1019.6 KiB)
    • 28 - patalick Taitoru.flac (866.1 KiB)
    • 29 - patalick BGM.flac (4.6 MiB)
    • 30 - patalick Kuria.flac (448.2 KiB)
    • 31 - patalick Ooru Kuria.flac (1.4 MiB)
    • 32 - Sekai Isshuu Nazoraa Kuizu Taitoru.flac (1.1 MiB)
    • 33 - Sekai Isshuu Nazoraa Kuizu BGM.flac (5.6 MiB)
    • 34 - Sekai Isshuu Nazoraa Kuizu Seikai.flac (296.7 KiB)
    • 35 - Sekai Isshuu Nazoraa Kuizu DEMO.flac (1.8 MiB)
    • 36 - Warashibe Taitoru.flac (680.8 KiB)
    • 37 - Warashibe BGM.flac (4.0 MiB)
    • 38 - Bakufuu! Tomo-chan Taitoru.flac (977.1 KiB)
    • 39 - Bakufuu! Tomo-chan BGM.flac (5.3 MiB)
    • 40 - Bakufuu! Tomo-chan Kuria . Boshuu no Koonaa Taitoru.flac (383.9 KiB)
    • 41 - Bakufuu! Tomo-chan MISS.flac (255.7 KiB)
    • 42 - Bakufuu! Tomo-chan Ooru Kuria.flac (936.7 KiB)
    • 43 - Nazoraa Shounendan - Ougon Yashiki no Nazo Taitoru.flac (1.2 MiB)
    • 44 - Nazoraa Shounendan - Ougon Yashiki no Nazo Kasetto Teepu.flac (334.0 KiB)
    • 45 - Nazoraa Shounendan - Ougon Yashiki no Nazo Shippai.flac (276.7 KiB)
    • 46 - Nazoraa Shounendan - Ougon Yashiki no Nazo Kuria.flac (899.8 KiB)
    • 47 - Nazoraa BOX Taitoru.flac (396.8 KiB)
    • 48 - Otayori no Koonaa.flac (9.4 MiB)
    • 49 - Boshuu no Koonaa BGM.flac (894.7 KiB)
    • 50 - Henshuubu kara.flac (2.3 MiB)
    • 51 - START~OPA-OPA! [RD.1].flac (14.6 MiB)
    • 52 - SHOP [SHOP].flac (10.1 MiB)
    • 53 - BOSS [RD.1~7 BOSS].flac (7.1 MiB)
    • 54 - ROUND UP [ROUND CLEAR].flac (446.3 KiB)
    • 55 - KEEP ON THE BEAT [RD.2].flac (8.0 MiB)
    • 56 - SAARI [RD.3].flac (7.8 MiB)
    • 57 - PROME [RD.4].flac (9.4 MiB)
    • 58 - HOT SNOW [RD.5].flac (9.7 MiB)
    • 59 - DON'T STOP [RD.6].flac (7.1 MiB)
    • 60 - DREAMING TOMORROW [RD.7].flac (9.1 MiB)
    • 61 - YA-DA-YO [RD.8 BOSS].flac (5.6 MiB)
    • 62 - VICTORY WAY [ENDING].flac (6.1 MiB)
    • 63 - MISS ~ GAME OVER.flac (1.1 MiB)
    • 64 - Taitoru.flac (1.0 MiB)
    • 65 - Sugoroku Kuizu Neemu Entorii.flac (4.7 MiB)
    • 66 - Sugoroku Kuizu BGM.flac (7.8 MiB)
    • 67 - Sugoroku Kuizu Seikai.flac (213.2 KiB)
    • 68 - Sugoroku Kuizu Gooru In.flac (467.0 KiB)
    • 69 - Bakusou Tomo-chan BGM.flac (9.8 MiB)
    • 70 - Nazoraa Shounen Tantei-dan BGM 1.flac (5.6 MiB)
    • 71 - Nazoraa Shounen Tantei-dan BGM 2.flac (5.1 MiB)
    • 72 - Nazoraa Shounen Tantei-dan Kuria.flac (3.7 MiB)
    • 73 - Bingo Geemu Taitoru.flac (4.2 MiB)
    • 74 - Bingo Geemu Taitoru BGM.flac (3.8 MiB)
    • 75 - Bingo Geemu Taitoru Nanbaa Happyou.flac (2.3 MiB)
    • 76 - Bingo Geemu Taitoru BINGO!.flac (327.8 KiB)
    • 77 - Otayori Koonaa BGM.flac (7.7 MiB)
    • 78 - Miss Nazoraa Kontensuto Taitoru.flac (670.1 KiB)
    • 79 - Miss Nazoraa Kontensuto BGM.flac (8.1 MiB)
    • 80 - Mishiyou Kyoku.flac (5.2 MiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.2 CD 1 - 2011.cue (14.8 KiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.2 CD 1 - 2011.log (71.0 KiB)
   • CD 2
    • 01 - Eria 1.flac (16.0 MiB)
    • 02 - Eria 2.flac (7.1 MiB)
    • 03 - Keihou ~ Bosu 1.flac (4.6 MiB)
    • 04 - Kuria.flac (439.3 KiB)
    • 05 - Eria 3.flac (16.1 MiB)
    • 06 - Eria 4.flac (7.0 MiB)
    • 07 - Bosu 2.flac (3.5 MiB)
    • 08 - Eria 5.flac (8.2 MiB)
    • 09 - Eria 6.flac (10.5 MiB)
    • 10 - Eria 7.flac (11.0 MiB)
    • 11 - Eria 8.flac (11.9 MiB)
    • 12 - Endingu.flac (9.5 MiB)
    • 13 - Kontinyuu.flac (386.9 KiB)
    • 14 - Taitoru.flac (4.3 MiB)
    • 15 - Indo.flac (5.2 MiB)
    • 16 - Maharaja . Shiva no Yakata.flac (5.1 MiB)
    • 17 - Maharaja no Shiro . Iwaba no Saru.flac (5.5 MiB)
    • 18 - Sennin no Tsukai.flac (3.8 MiB)
    • 19 - Sennin . Asura no Saidan.flac (3.2 MiB)
    • 20 - Yadoya ~ Yoake.flac (5.3 MiB)
    • 21 - Buki - Bouguya.flac (3.9 MiB)
    • 22 - Sakkaya.flac (3.8 MiB)
    • 23 - Shiva.flac (2.9 MiB)
    • 24 - Janguru.flac (4.1 MiB)
    • 25 - Sentou.flac (4.0 MiB)
    • 26 - Shouri.flac (3.8 MiB)
    • 27 - Reberu Appu.flac (437.3 KiB)
    • 28 - Haiboku.flac (6.0 MiB)
    • 29 - Asura no Tou.flac (4.9 MiB)
    • 30 - Tou no Mamono.flac (5.1 MiB)
    • 31 - Fue no Oto.flac (261.4 KiB)
    • 32 - Tsuyoi Teki.flac (5.2 MiB)
    • 33 - Hime to no Saikai.flac (5.6 MiB)
    • 34 - Saru no Kyuuden.flac (4.1 MiB)
    • 35 - Saru no Ousama.flac (5.0 MiB)
    • 36 - Rankaa-tou.flac (4.2 MiB)
    • 37 - Iriguchi.flac (2.7 MiB)
    • 38 - Raavana no Shiro.flac (4.6 MiB)
    • 39 - Raavana-sen.flac (4.7 MiB)
    • 40 - Epiroogu.flac (6.3 MiB)
    • 41 - Sutaffu Rooru.flac (5.1 MiB)
    • 42 - Mishiyou Kyoku 1.flac (5.4 MiB)
    • 43 - Mishiyou Kyoku 2.flac (4.6 MiB)
    • 44 - Mishiyou Kyoku 3.flac (71.1 KiB)
    • 45 - Taitoru.flac (605.1 KiB)
    • 46 - START.flac (181.0 KiB)
    • 47 - DOOM'S DAY.flac (9.2 MiB)
    • 48 - Dasshutsu.flac (9.2 MiB)
    • 49 - Killer Instinct.flac (11.1 MiB)
    • 50 - Saishuu Bosu.flac (5.0 MiB)
    • 51 - Endingu.flac (4.6 MiB)
    • 52 - Geemu Oobaa.flac (398.2 KiB)
    • 53 - Mishiyou Kyoku 1.flac (1.8 MiB)
    • 54 - Mishiyou Kyoku 2.flac (9.2 MiB)
    • 55 - Taitoru.flac (5.5 MiB)
    • 56 - Onsengai.flac (6.6 MiB)
    • 57 - Iromonogei.flac (458.4 KiB)
    • 58 - Hakubutsukan.flac (6.4 MiB)
    • 59 - Yuuenchi.flac (17.5 MiB)
    • 60 - Kaidou.flac (4.7 MiB)
    • 61 - Machi.flac (4.4 MiB)
    • 62 - Ooedo Babiron.flac (8.1 MiB)
    • 63 - Hori no Omo . Yodobashi.flac (3.5 MiB)
    • 64 - Nazoraa Toujou.flac (713.0 KiB)
    • 65 - Kuria.flac (635.5 KiB)
    • 66 - Endingu.flac (11.9 MiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.2 CD 2 - 2011.cue (10.7 KiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.2 CD 2 - 2011.log (53.6 KiB)
   • CD 3
    • 01 - TITLE (CAMA-TERNYA).flac (5.1 MiB)
    • 02 - ROUND 1 (Chorekorei).flac (12.3 MiB)
    • 03 - BOSS (Ganbataito).flac (5.7 MiB)
    • 04 - ROUND CLEAR.flac (559.8 KiB)
    • 05 - ROUND 2 (Opa-marinba).flac (8.8 MiB)
    • 06 - ROUND 3.flac (5.2 MiB)
    • 07 - ROUND 4.flac (7.3 MiB)
    • 08 - ROUND 5.flac (4.2 MiB)
    • 09 - ROUND 6.flac (10.8 MiB)
    • 10 - ROUND 7.flac (8.6 MiB)
    • 11 - SHOP.flac (3.4 MiB)
    • 12 - LAST BOSS.flac (5.7 MiB)
    • 13 - ENDING.flac (9.8 MiB)
    • 14 - GAME OVER.flac (520.8 KiB)
    • 15 - MAXIMUM POWER.flac (4.5 MiB)
    • 16 - FINAL TAKE OFF.flac (38.4 MiB)
    • 17 - RED OUT.flac (19.5 MiB)
    • 18 - SUPER SPRITE.flac (20.9 MiB)
    • 19 - AFTER BURNER.flac (17.2 MiB)
    • 20 - CITY 202.flac (5.7 MiB)
    • 21 - Taitoru.flac (17.9 MiB)
    • 22 - Oopuningu.flac (5.6 MiB)
    • 23 - Suteeji 1 . Fainaru Suteeji.flac (13.4 MiB)
    • 24 - Bosu.flac (14.1 MiB)
    • 25 - Suteeji Kuria.flac (600.2 KiB)
    • 26 - Suteeji 2.flac (15.6 MiB)
    • 27 - Suteeji 3.flac (12.6 MiB)
    • 28 - Suteeji 4.flac (12.5 MiB)
    • 29 - Endingu.flac (8.6 MiB)
    • 30 - Geemu Oobaa.flac (653.4 KiB)
    • 31 - Mishiyou Kyoku 1.flac (310.0 KiB)
    • 32 - Mishiyou Kyoku 2.flac (359.1 KiB)
    • 33 - Suteeji 1, 4 Zenhan.flac (8.8 MiB)
    • 34 - Suteeji 1, 4 Kouhan.flac (5.2 MiB)
    • 35 - Bosu.flac (6.4 MiB)
    • 36 - Suteeji Kuria.flac (373.4 KiB)
    • 37 - Suteeji 2, 6 Zenhan.flac (9.9 MiB)
    • 38 - Suteeji 2, 6 Kouhan.flac (5.3 MiB)
    • 39 - Suteeji 3, 5 Zenhan.flac (11.8 MiB)
    • 40 - Suteeji 3, 5 Kouhan.flac (6.5 MiB)
    • 41 - Rasuto Batoru.flac (8.3 MiB)
    • 42 - Endingu.flac (6.8 MiB)
    • 43 - Geemu Oobaa.flac (534.6 KiB)
    • 44 - Mishiyou Kyoku 1.flac (5.6 MiB)
    • 45 - Mishiyou Kyoku 2.flac (4.4 MiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.2 CD 3 - 2011.cue (7.6 KiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.2 CD 3 - 2011.log (37.6 KiB)
   • Notes.txt (1.6 KiB)
  • 2011 - SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.3 [WM-0684~6]
   • Booklet
    • Back Cover.png (18.1 MiB)
    • Back Inlay.png (8.6 MiB)
    • Booklet Front & Back.png (22.6 MiB)
    • Booklet Page 01-02.png (34.6 MiB)
    • Booklet Page 03-04.png (29.8 MiB)
    • Booklet Page 05-06.png (27.4 MiB)
    • Disc 1.png (13.1 MiB)
    • Disc 2.png (12.7 MiB)
    • Disc 3.png (12.6 MiB)
    • Front Cover.png (12.4 MiB)
    • Front Inlay.png (12.4 MiB)
    • Front.png (10.4 MiB)
    • Obi Back.png (9.1 MiB)
    • Obi Front.png (5.1 MiB)
   • CD 1
    • 01 - Hebereke!.flac (4.7 MiB)
    • 02 - Hebe no Daibouken.flac (11.9 MiB)
    • 03 - Kessen.flac (5.9 MiB)
    • 04 - Hehendaa.flac (1007.2 KiB)
    • 05 - Koorudo Hebe.flac (11.8 MiB)
    • 06 - Andaa Hebe.flac (11.0 MiB)
    • 07 - Hebe Sukai.flac (12.3 MiB)
    • 08 - Parareru Hebe.flac (2.1 MiB)
    • 09 - Muu-neko Burazaazu.flac (4.0 MiB)
    • 10 - Unyoon Arawaru.flac (7.0 MiB)
    • 11 - Eikoo no Hebe.flac (5.2 MiB)
    • 12 - Konchinyuu.flac (7.1 MiB)
    • 13 - Tegyopii.flac (808.1 KiB)
    • 14 - GOOD MORNING.flac (7.1 MiB)
    • 15 - NO LIMITS.flac (4.5 MiB)
    • 16 - HAPPY BIRTHDAY.flac (12.3 MiB)
    • 17 - JUST FRIENDS.flac (10.4 MiB)
    • 18 - APORIA.flac (10.0 MiB)
    • 19 - GOOD WEATHER.flac (11.5 MiB)
    • 20 - SLOW ILLUSION.flac (11.2 MiB)
    • 21 - PARADOX.flac (3.2 MiB)
    • 22 - PARADIGM.flac (8.0 MiB)
    • 23 - LION HEART.flac (12.0 MiB)
    • 24 - INNOCENT.flac (3.8 MiB)
    • 25 - CADBURY.flac (12.0 MiB)
    • 26 - IDENTITY BELIEVER.flac (7.3 MiB)
    • 27 - SIESTA.flac (3.8 MiB)
    • 28 - SOPHIA (TAKE 2).flac (12.9 MiB)
    • 29 - EVIDENCE OF MY LIFE.flac (2.8 MiB)
    • 30 - LONG TOMORROW.flac (7.0 MiB)
    • 31 - GOOD NIGHT (TAKE 2).flac (8.8 MiB)
    • 32 - STRANGE MEMORIES OF DEATH.flac (13.4 MiB)
    • 33 - NOT USE.flac (14.5 MiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.3 CD 1 - 2011.cue (5.7 KiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.3 CD 1 - 2011.log (29.1 KiB)
   • CD 2
    • 01 - Sansofuto.flac (165.6 KiB)
    • 02 - VOICE.flac (253.4 KiB)
    • 03 - Popuun no Teema.flac (9.1 MiB)
    • 04 - Watashi o Erande!.flac (14.7 MiB)
    • 05 - Hebe Popuun Waarudo.flac (8.3 MiB)
    • 06 - Ike Ike Oo-chan.flac (28.8 MiB)
    • 07 - Shoori.flac (793.1 KiB)
    • 08 - Sukezaemon Mairu!.flac (24.1 MiB)
    • 09 - Ugee da Jenifaa.flac (12.7 MiB)
    • 10 - Unyoon-sama Dearu.flac (12.3 MiB)
    • 11 - Odore! Hebe.flac (11.8 MiB)
    • 12 - Ashita e Popuun.flac (13.5 MiB)
    • 13 - Make.flac (817.3 KiB)
    • 14 - Geemu Oobaa.flac (947.1 KiB)
    • 15 - Hebe no Rusuden.flac (754.5 KiB)
    • 16 - VOICE.flac (145.5 KiB)
    • 17 - Sugoi Hebereke.flac (5.6 MiB)
    • 18 - Hoshiboshi no Seijaku.flac (6.7 MiB)
    • 19 - Sugohebe Waarudo.flac (9.6 MiB)
    • 20 - Taiketsu.flac (471.8 KiB)
    • 21 - Papyoon Hebe.flac (9.0 MiB)
    • 22 - Kachi.flac (493.2 KiB)
    • 23 - Otona no Tsugou.flac (4.6 MiB)
    • 24 - Watashi wa Oo-chan.flac (13.0 MiB)
    • 25 - Ocha ga Umai!.flac (8.5 MiB)
    • 26 - Jeni no Rokkunrooru.flac (13.4 MiB)
    • 27 - Tattamago wa Doko da you.flac (8.5 MiB)
    • 28 - Utsuujin da Muu.flac (8.5 MiB)
    • 29 - Makeru na Pen-chan.flac (12.1 MiB)
    • 30 - Nazo no Unpapii.flac (8.7 MiB)
    • 31 - Geemu Oobaa.flac (373.2 KiB)
    • 32 - Oo-chan no Rusuden.flac (748.2 KiB)
    • 33 - Taitoru.flac (2.0 MiB)
    • 34 - Intoro 1.flac (1.8 MiB)
    • 35 - MAP.flac (2.0 MiB)
    • 36 - Eawase.flac (4.2 MiB)
    • 37 - Seikai!.flac (259.5 KiB)
    • 38 - Kakurenbo.flac (4.0 MiB)
    • 39 - Kurosuwaado.flac (4.3 MiB)
    • 40 - Suteeji Kuria.flac (649.4 KiB)
    • 41 - Intoro 2.flac (1.6 MiB)
    • 42 - Machigai Sagashi.flac (3.8 MiB)
    • 43 - Boonasu Suteeji.flac (1.6 MiB)
    • 44 - Aitemu Nyuushu.flac (171.6 KiB)
    • 45 - Endingu.flac (12.5 MiB)
    • 46 - Party Mode Victory.flac (1.6 MiB)
    • 47 - Game Over 1.flac (1.6 MiB)
    • 48 - Game Over 2.flac (1.7 MiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.3 CD 2 - 2011.cue (9.3 KiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.3 CD 2 - 2011.log (40.8 KiB)
   • CD 3
    • 01 - Taitoru.flac (12.2 MiB)
    • 02 - Kyarakutaa Serekuto.flac (3.5 MiB)
    • 03 - MAP.flac (4.3 MiB)
    • 04 - Introduction.flac (8.2 MiB)
    • 05 - Prepare for the Race.flac (142.5 KiB)
    • 06 - Get Ready.flac (227.4 KiB)
    • 07 - STAGE 1.flac (9.8 MiB)
    • 08 - Kachi.flac (6.5 MiB)
    • 09 - STAGE 2.flac (11.2 MiB)
    • 10 - STAGE 3.flac (9.9 MiB)
    • 11 - Boonasu Reesu.flac (9.3 MiB)
    • 12 - STAGE 4.flac (11.4 MiB)
    • 13 - STAGE 5 & STAGE 7.flac (11.2 MiB)
    • 14 - STAGE 6.flac (10.7 MiB)
    • 15 - Final STAGE.flac (9.0 MiB)
    • 16 - Make.flac (4.3 MiB)
    • 17 - Endingu.flac (7.8 MiB)
    • 18 - Sutaffu Rooru.flac (11.0 MiB)
    • 19 - Geemu Oobaa.flac (424.7 KiB)
    • 20 - Mishiyou Kyoku 1.flac (252.9 KiB)
    • 21 - Mishiyou Kyoku 2.flac (108.9 KiB)
    • 22 - Mishiyou Kyoku 3.flac (11.3 MiB)
    • 23 - Booboodori no Rusuden.flac (404.2 KiB)
    • 24 - Taitoru.flac (8.0 MiB)
    • 25 - Mein Menyuu.flac (2.1 MiB)
    • 26 - Sutoorii Moodo Mappu.flac (5.7 MiB)
    • 27 - Sutoorii Moodo 1 Men & 6 Men.flac (15.4 MiB)
    • 28 - Sutoorii Moodo 2 Men.flac (12.2 MiB)
    • 29 - Sutoorii Moodo 3 Men & 5 Men.flac (13.6 MiB)
    • 30 - Sutoorii Moodo 4 Men & 8 Men.flac (14.1 MiB)
    • 31 - Sutoorii Moodo 7 Men.flac (15.0 MiB)
    • 32 - Endingu.flac (19.5 MiB)
    • 33 - Story Mode Win Match.flac (1.1 MiB)
    • 34 - Kontinyuu.flac (862.8 KiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.3 CD 3 - 2011.cue (6.0 KiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.3 CD 3 - 2011.log (29.8 KiB)
   • Notes.txt (958 Bytes)
  • 2011 - SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.4 [WM-0687~9]
   • Booklet
    • Back Cover.png (18.4 MiB)
    • Back Inlay.png (19.6 MiB)
    • Booklet Front & Back.png (21.8 MiB)
    • Booklet Page 01-02.png (34.1 MiB)
    • Booklet Page 03-04.png (30.4 MiB)
    • Booklet Page 05-06.png (26.6 MiB)
    • Disc 1.png (12.8 MiB)
    • Disc 2.png (12.4 MiB)
    • Disc 3.png (12.6 MiB)
    • Front Cover.png (11.6 MiB)
    • Front Inlay.png (6.1 MiB)
    • Front.png (9.7 MiB)
    • Obi Back.png (3.7 MiB)
    • Obi Front.png (5.0 MiB)
   • CD 1
    • 01 - Oozora o Mau Tori no Youni.flac (18.1 MiB)
    • 02 - Ogosoka.flac (4.9 MiB)
    • 03 - Miyabi -Nihon no Bi-.flac (10.4 MiB)
    • 04 - Honobono.flac (7.4 MiB)
    • 05 - Kyousha-domo ga Yume no Ato.flac (9.0 MiB)
    • 06 - Jukai.flac (8.5 MiB)
    • 07 - Teki wa Ganzen!.flac (8.8 MiB)
    • 08 - Kachi.flac (321.8 KiB)
    • 09 - Seichou.flac (242.4 KiB)
    • 10 - Tonsou!.flac (274.8 KiB)
    • 11 - Zen - Horo....flac (4.1 MiB)
    • 12 - Kengi 1 - 2 - Hissatsu.flac (1.6 MiB)
    • 13 - Shitou no Shudai.flac (8.6 MiB)
    • 14 - Juuyou Aitemu Ureshii na.flac (403.9 KiB)
    • 15 - Nakama.flac (465.0 KiB)
    • 16 - Aoi Sora to Tsuki no Yoru.flac (7.6 MiB)
    • 17 - Hitoyasumi.flac (582.1 KiB)
    • 18 - Hirogaru Sekai.flac (11.2 MiB)
    • 19 - Takarabako.flac (233.4 KiB)
    • 20 - Teni.flac (329.9 KiB)
    • 21 - Shiren.flac (6.4 MiB)
    • 22 - Chi no Soko.flac (4.1 MiB)
    • 23 - Jishin Sono 1.flac (2.2 MiB)
    • 24 - Odori no Uta.flac (4.1 MiB)
    • 25 - Mizuoto Sono 1 & Sono 2.flac (5.4 MiB)
    • 26 - Saraba Itoshiki Hito yo.flac (6.2 MiB)
    • 27 - Tenkuu no Shiro.flac (6.2 MiB)
    • 28 - Jishin Sono 2.flac (2.1 MiB)
    • 29 - Kodou.flac (2.0 MiB)
    • 30 - Togi -Tairiku no Kokoro-.flac (9.1 MiB)
    • 31 - Tairiku o Ikou!.flac (8.2 MiB)
    • 32 - Kyouteki-domo.flac (8.0 MiB)
    • 33 - Tera.flac (5.1 MiB)
    • 34 - Shitennou.flac (7.6 MiB)
    • 35 - Heiwa ga Ichiban.flac (7.5 MiB)
    • 36 - Kouga no Shudai.flac (7.6 MiB)
    • 37 - Kaze 1 - 2.flac (9.3 MiB)
    • 38 - Seinaru Chihei.flac (8.6 MiB)
    • 39 - Mikazuki no Fue 1 - 2.flac (1.3 MiB)
    • 40 - Norowareshi Tamashii.flac (10.1 MiB)
    • 41 - Kaze ni Kataru.flac (19.6 MiB)
    • 42 - Yamato no Kuni.flac (8.6 MiB)
    • 43 - Mamono no Shudai.flac (7.7 MiB)
    • 44 - Akusenkutou.flac (10.1 MiB)
    • 45 - Miyako.flac (8.0 MiB)
    • 46 - Nonbiri.flac (7.9 MiB)
    • 47 - Kokoro no Junbi.flac (9.2 MiB)
    • 48 - Wakare no Shudai.flac (4.2 MiB)
    • 49 - Kako no Koto.flac (9.7 MiB)
    • 50 - Doukutsu.flac (8.4 MiB)
    • 51 - Tou.flac (4.2 MiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.4 CD 1 - 2011.cue (8.9 KiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.4 CD 1 - 2011.log (46.7 KiB)
   • CD 2
    • 01 - Sansofuto.flac (175.7 KiB)
    • 02 - Kako no Kioku.flac (13.1 MiB)
    • 03 - Tsuioku no Kanata.flac (3.9 MiB)
    • 04 - Kokuu no Kanata e.flac (1.9 MiB)
    • 05 - Shinsei Ou Gooto ni Sasagu.flac (10.7 MiB)
    • 06 - Douji Tsudoite.flac (1.1 MiB)
    • 07 - Chiberisu Waga Kokyou.flac (16.7 MiB)
    • 08 - Yuusha no Yuku Michi.flac (16.7 MiB)
    • 09 - Majuu no Houkou.flac (7.7 MiB)
    • 10 - Minagiru Chikara.flac (610.6 KiB)
    • 11 - Shuugeki no Honoo.flac (8.9 MiB)
    • 12 - Gooto no Hata no Motoni.flac (9.7 MiB)
    • 13 - Sasayaka na Hikari.flac (633.6 KiB)
    • 14 - Kaimono Jouzu.flac (6.6 MiB)
    • 15 - Seiiki nite.flac (6.1 MiB)
    • 16 - Kaze ni Noru Kumo.flac (11.8 MiB)
    • 17 - Oyasumi Sofia.flac (3.4 MiB)
    • 18 - Otsukaresama.flac (147.2 KiB)
    • 19 - Madou no Taidou.flac (5.9 MiB)
    • 20 - Ore-tacha Youki na Roudousha!.flac (11.9 MiB)
    • 21 - Koibito-tachi no Tsuitouka.flac (18.0 MiB)
    • 22 - Arata na Daichi e.flac (1.9 MiB)
    • 23 - Ikyou no Chi nite.flac (10.0 MiB)
    • 24 - Mania no Shoumei.flac (3.1 MiB)
    • 25 - Fushigi no Sono.flac (3.5 MiB)
    • 26 - Tasogare no Chi.flac (17.2 MiB)
    • 27 - Uruwashiki Yousei-tachi yo.flac (8.7 MiB)
    • 28 - Nemureru Daichi.flac (8.1 MiB)
    • 29 - Kurayami no Meisou.flac (10.0 MiB)
    • 30 - Maou no Shinden.flac (7.5 MiB)
    • 31 - Kyouen no Shisha.flac (6.5 MiB)
    • 32 - Kono Inochi Tsukiru made.flac (11.6 MiB)
    • 33 - Chinkonka; Senshi no Bohyou.flac (1.9 MiB)
    • 34 - Arata na Eiyuu no Sanka.flac (12.7 MiB)
    • 35 - Itsuka Mata....flac (865.4 KiB)
    • 36 - Mishiyou Kyoku Yuusha no Shirabe.flac (10.0 MiB)
    • 37 - Mishiyou Kyoku Douji Tsudoite.flac (1.1 MiB)
    • 38 - Mishiyou Kyoku Sasayaka na Hikari.flac (649.9 KiB)
    • 39 - Mishiyou Kyoku Yuusha no Kokyou (Arenji Chigai).flac (11.6 MiB)
    • 40 - Mishiyou Kyoku Oujo no Kibou (Arenji Chigai).flac (3.0 MiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.4 CD 2 - 2011.cue (7.4 KiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.4 CD 2 - 2011.log (37.9 KiB)
   • CD 3
    • 01 - Sansofuto.flac (191.7 KiB)
    • 02 - Atarashiki Eiyuu no Sanka.flac (13.8 MiB)
    • 03 - Kokuu no Kanata e.flac (1.8 MiB)
    • 04 - Amakudarite.flac (12.2 MiB)
    • 05 - Deai o Motomete.flac (14.8 MiB)
    • 06 - Minagiru Chikara.flac (593.8 KiB)
    • 07 - Ugomeku Tekii.flac (8.6 MiB)
    • 08 - Kanashimi no Tsuitouka.flac (19.7 MiB)
    • 09 - Gooto Oukoka Uta -Kidakaki Shishi Ou-.flac (19.2 MiB)
    • 10 - Oyasumi Sofia.flac (3.7 MiB)
    • 11 - Otsukaresama.flac (151.0 KiB)
    • 12 - Nigari o Kamishime.flac (10.3 MiB)
    • 13 - Jashin no Taidou.flac (6.7 MiB)
    • 14 - Gooto Kishidan Uta -Ken o Kakage yo-.flac (6.2 MiB)
    • 15 - Yuusha no Kokyou.flac (11.3 MiB)
    • 16 - Seinaru Kora.flac (6.2 MiB)
    • 17 - Kaimono Jouzu.flac (6.3 MiB)
    • 18 - Oujo no Kibou.flac (11.5 MiB)
    • 19 - Aku no Kage.flac (4.0 MiB)
    • 20 - Hyouga no Mashoujo.flac (4.5 MiB)
    • 21 - Seijaku no Chi.flac (13.4 MiB)
    • 22 - Shiokaze ni Yurarete.flac (14.4 MiB)
    • 23 - Shinen no Tousou.flac (11.2 MiB)
    • 24 - Nagusame no Kusari.flac (8.9 MiB)
    • 25 - Chinkonka -Senshi no Bohyou-.flac (2.0 MiB)
    • 26 - Shugo Seirei.flac (3.7 MiB)
    • 27 - Hihou o Motomete.flac (5.3 MiB)
    • 28 - Tasogare no Miyako.flac (12.0 MiB)
    • 29 - Shuugeki no Honoo.flac (13.8 MiB)
    • 30 - Tabiji.flac (689.8 KiB)
    • 31 - Atataka na Hizashi.flac (13.2 MiB)
    • 32 - Yuusha no Tomoni.flac (10.9 MiB)
    • 33 - Juhyou no Daichi.flac (10.8 MiB)
    • 34 - Hourei no Miyako.flac (9.9 MiB)
    • 35 - Bushi no Michi.flac (14.0 MiB)
    • 36 - Jigoku no Kyoukenkou.flac (8.7 MiB)
    • 37 - Kanashimi o Koete... Arata na Kibou.flac (45.6 MiB)
    • 38 - Afureru Omoi.flac (9.5 MiB)
    • 39 - Sachiare.flac (1.0 MiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.4 CD 3 - 2011.cue (6.9 KiB)
    • SUNSOFT MUSIC COLLECTION Vol.4 CD 3 - 2011.log (36.8 KiB)
   • Notes.txt (576 Bytes)