[YamiSora] Kimetsu no Yaiba [BDRip 1080p HEVC][FLAC]

Category:
Date:
2021-06-01 10:50 UTC
Submitter:
Seeders:
2
Information:
Leechers:
0
File size:
29.9 GiB
Completed:
27
Info hash:
63c5af74dffd8bfe3aa2cb8f13ae3de6afcae1de
![baner](https://cdn.discordapp.com/attachments/800344315594276875/847347558589661214/kv.png) *** + __Kimetsu no Yaiba__ 1080p HEVC 10-bit + FLAC 2.0 (SoftSub) + __Biên dịch:__ Tuyền Oa Minh Nhân và Kaiki + __Hỗ trợ kỹ thuật:__ tuilakhanh + __Raw Provider:__ Kawaiika-raws, Beatrice-raws (NC) + __[MediaInfo](https://bin.disroot.org/?86ef1d5d70563789#C4sA9fk7ZePD8XHg1fW1FFVWXS7TCDshHkxqC1PFo5VS)__ __*Hãy seed vì mọi người...*__

File list

 • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba (Blu-ray)
  • NC
   • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - Creditless ED E19 [BDRip 1920x1080 HEVC][FLAC].mkv (126.7 MiB)
   • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - Creditless ED [BDRip 1920x1080 HEVC][FLAC].mkv (137.5 MiB)
   • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - Creditless OP 01 [BDRip 1920x1080 HEVC][FLAC].mkv (220.0 MiB)
   • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - Creditless OP 02 [BDRip 1920x1080 HEVC][FLAC].mkv (218.2 MiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 01 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (1.6 GiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 02 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (1.0 GiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 03 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (1.2 GiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 04 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (949.0 MiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 05 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (994.8 MiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 06 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (939.1 MiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 07 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (1.1 GiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 08 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (1.2 GiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 09 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (2.2 GiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 10 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (1.7 GiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 11 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (1.0 GiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 12 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (1.1 GiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 13 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (1.4 GiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 14 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (1.0 GiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 15 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (1.0 GiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 16 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (1.1 GiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 17 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (1.2 GiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 18 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (1.1 GiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 19 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (1.0 GiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 20 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (1.0 GiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 21 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (1.0 GiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 22 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (847.0 MiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 23 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (849.3 MiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 24 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (974.5 MiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 25 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (1.0 GiB)
  • [YamiSora] Kimetsu no Yaiba - 26 [BDRip 1080p HEVC][FLAC].mkv (880.2 MiB)