Hololive Voice pack batch

Category:
Date:
2020-12-31 23:40 UTC
Submitter:
Seeders:
8
Information:
Leechers:
3
File size:
27.4 GiB
Completed:
1062
Info hash:
0fb1a895d9a980207ab661102183ecdd66a0141b
#### No description.

File list

 • From Geekjack with Love
  • Gen 0
   • Miko
    • 01_sayings
     • 01_Nyhharo-.wav (193.4 KiB)
     • 02_Gummo-nin.wav (703.6 KiB)
     • 03_Otumiko-.wav (209.4 KiB)
     • 04_Shiketennye.wav (227.0 KiB)
     • 05_Urottennye.wav (227.9 KiB)
     • 06_Yattennye.wav (247.0 KiB)
     • 07_Fakkyu-.wav (178.7 KiB)
     • 08_Airabyu-.wav (231.8 KiB)
     • 09_F.wav (104.9 KiB)
     • 10_Atchu.wav (241.4 KiB)
     • 11_Yamero.wav (264.7 KiB)
     • 12_Nye.wav (142.9 KiB)
     • 13_Nerenainye.wav (245.6 KiB)
     • 14_Pu-kusukusu.wav (243.9 KiB)
     • 15_Baka.wav (119.0 KiB)
    • 02_system_sounds
     • 01_LINE_call.wav (568.2 KiB)
     • 02_LINE_alert.wav (142.0 KiB)
     • 03_twitter_alert.wav (297.9 KiB)
     • 04_mail_receive.wav (253.3 KiB)
     • 05_mail_send.wav (241.9 KiB)
     • 06_telephone.wav (536.9 KiB)
     • 07_start_up.wav (361.5 KiB)
     • 08_error.wav (377.9 KiB)
     • 09_warning.wav (275.4 KiB)
     • 10_low_battery.wav (360.6 KiB)
     • 11_shut_down.wav (397.0 KiB)
     • 12_delivery_alarm.wav (426.0 KiB)
    • 03_alarm
     • 01_normal.wav (2.2 MiB)
     • 02_for_woker.wav (1.5 MiB)
     • 03_by_village_head.wav (1.4 MiB)
    • 04_imitation_of_game
     • 01_elder_sister.wav (6.0 MiB)
     • 02_quiet_little_girl.wav (4.2 MiB)
     • 03_active_little_girl.wav (3.8 MiB)
     • 04_agitating.wav (4.2 MiB)
     • 05_defeat.wav (1.2 MiB)
    • 05_situation
     • 01_my_sister_is_elite_sorceress_but_neet_.wav (49.3 MiB)
     • 02_a_neat_shrine_maiden_cannnot_be_so_kinky.wav (29.1 MiB)
     • 03_memory_of_Miko.wav (56.0 MiB)
    • 06_joking_situation
     • 01_appeal_to_35P_after_gamble.wav (29.4 MiB)
     • 02_evil_village_head_kind_to_me.wav (26.6 MiB)
     • 03_healing_dying_35P_.wav (17.7 MiB)
    • 07_ASMR
     • 01_cheering_up_for_depressed_35P_ASMR.wav (68.7 MiB)
     • 02_sleeping_beside_ASMR.wav (64.2 MiB)
    • miko_01_situation_ASMR
     • 01_teasing.wav (65.3 MiB)
     • 02_jealousy.wav (24.1 MiB)
    • miko_202003_02_if_situation_ASMR
     • 01_if_girlfriend.wav (12.8 MiB)
     • 02_if_bride.wav (9.8 MiB)
     • 03_if_daughter.wav (12.5 MiB)
     • 04_if_friend.wav (9.3 MiB)
    • miko_202003_03_alarm
     • 01_hello_repeat.wav (599.8 KiB)
     • 02_like_broadcast.wav (1.3 MiB)
     • 03_mysteryous_song.wav (3.1 MiB)
     • 04_elite.wav (1.6 MiB)
     • 05_alarm.wav (567.0 KiB)
     • 06_live_alarm.wav (793.9 KiB)
    • miko_202003_04_onomatope
     • 01_poinpoin.wav (391.1 KiB)
     • 02_dadadadadadadada.wav (191.1 KiB)
     • 03_paparapappappa.wav (279.5 KiB)
     • 04_dururururur.wav (275.9 KiB)
    • miko_202003_05_system_sound
     • 01_mail_alert.wav (201.6 KiB)
     • 02_start_up.wav (317.9 KiB)
     • 03_error.wav (191.3 KiB)
     • 04_shut_down.wav (252.4 KiB)
     • 05_unchi.wav (353.3 KiB)
    • miko_202003_06_maniac_short_ASMR
     • 01_abuse.wav (10.4 MiB)
     • 02_tease.wav (6.8 MiB)
     • 03_legendary_sister.wav (10.4 MiB)
     • 04_young_boss.wav (9.0 MiB)
    • vacation_with_miko_miko_202010
     • chapter_1.wav (37.6 MiB)
     • chapter_2.wav (36.0 MiB)
     • chapter_3.wav (48.7 MiB)
    • 00_sample_voice.wav (8.6 MiB)
   • Roboco
    • 01_Robocosan_for_VOICEROID_basic
     • a-
      • éª.wav (36.0 KiB)
      • é¿.wav (36.0 KiB)
      • éá.wav (40.0 KiB)
      • éñ.wav (48.0 KiB)
      • éó.wav (56.0 KiB)
     • ha-
      • é┘.wav (64.0 KiB)
      • é═.wav (60.0 KiB)
      • é╓.wav (68.0 KiB)
      • é╙.wav (60.0 KiB)
      • é╨.wav (44.0 KiB)
     • ka-
      • é¡.wav (40.0 KiB)
      • é».wav (48.0 KiB)
      • é½.wav (36.0 KiB)
      • é⌐.wav (40.0 KiB)
      • é▒.wav (48.0 KiB)
     • ma-
      • éα.wav (72.0 KiB)
      • é▀.wav (72.0 KiB)
      • é▄.wav (56.0 KiB)
      • é▌.wav (64.0 KiB)
      • é▐.wav (72.0 KiB)
     • na-
      • é╔.wav (64.0 KiB)
      • é╚.wav (56.0 KiB)
      • é╠.wav (64.0 KiB)
      • é╦.wav (76.0 KiB)
      • é╩.wav (64.0 KiB)
     • ra-
      • éΘ.wav (60.0 KiB)
      • éΦ.wav (64.0 KiB)
      • éΩ.wav (76.0 KiB)
      • éδ.wav (68.0 KiB)
      • éτ.wav (60.0 KiB)
     • sa-
      • é│.wav (60.0 KiB)
      • é╖.wav (56.0 KiB)
      • é╗.wav (72.0 KiB)
      • é╡.wav (60.0 KiB)
      • é╣.wav (56.0 KiB)
     • ta-
      • é─.wav (60.0 KiB)
      • é┐.wav (60.0 KiB)
      • é┬.wav (64.0 KiB)
      • é╜.wav (56.0 KiB)
      • é╞.wav (56.0 KiB)
     • wa-
      • é±.wav (52.0 KiB)
      • éφ.wav (60.0 KiB)
      • é≡.wav (56.0 KiB)
     • ya-
      • éµ.wav (76.0 KiB)
      • éΓ.wav (64.0 KiB)
      • éΣ.wav (64.0 KiB)
    • 01_words_of_roboco
     • 01_welcome.wav (557.4 KiB)
     • 02_Haihaipien.wav (229.4 KiB)
     • 03_surpised.wav (393.4 KiB)
     • 04_funsufunsu.wav (237.4 KiB)
     • 05_broken.wav (397.4 KiB)
     • 06_highquality_or.wav (421.4 KiB)
     • 07_high_quality.wav (373.4 KiB)
    • 02_Robocosan_for_VOICEROID_sonant
     • ba-
      • é┌.wav (48.0 KiB)
      • é╘.wav (52.0 KiB)
      • é╤.wav (52.0 KiB)
      • é╫.wav (56.0 KiB)
      • é╬.wav (48.0 KiB)
     • da-
      • é└.wav (72.0 KiB)
      • é├.wav (72.0 KiB)
      • é┼.wav (68.0 KiB)
      • é╛.wav (68.0 KiB)
      • é╟.wav (52.0 KiB)
     • ga-
      • é«.wav (64.0 KiB)
      • é¬.wav (40.0 KiB)
      • é¼.wav (52.0 KiB)
      • é░.wav (64.0 KiB)
      • é▓.wav (64.0 KiB)
     • pa-
      • ÆZéó_é╒.wav (28.0 KiB)
      • ÆZéó_é╥.wav (28.0 KiB)
      • ÆZéó_é╧.wav (28.0 KiB)
      • ÆZéó_é╪.wav (24.0 KiB)
      • ÆZéó_é█.wav (36.0 KiB)
      • é╒.wav (48.0 KiB)
      • é╥.wav (44.0 KiB)
      • é╧.wav (52.0 KiB)
      • é╪.wav (48.0 KiB)
      • é█.wav (36.0 KiB)
     • za-
      • é┤.wav (56.0 KiB)
      • é║.wav (68.0 KiB)
      • é╕.wav (64.0 KiB)
      • é╝.wav (60.0 KiB)
      • é╢.wav (56.0 KiB)
    • 02_lullaby_ASMR
     • 01_donguri.wav (10.3 MiB)
     • 02_soap_bubble.wav (12.0 MiB)
    • 03_PC_system_sound_set
     • 01_E-mail_notification.wav (756.0 KiB)
     • 02_start_up.wav (876.0 KiB)
     • 03_system_error.wav (120.0 KiB)
     • 04_device_disconnection.wav (280.0 KiB)
     • 05_device_connection.wav (176.0 KiB)
     • 06_Clear_recyclebin.wav (244.0 KiB)
     • 07_battery_empty.wav (552.0 KiB)
     • 08_Shut_down.wav (624.0 KiB)
     • 09_restart.wav (424.0 KiB)
     • 10_broadcast_alert.wav (1.1 MiB)
    • 04_Robocosan_from_various_viewpoint
     • 01_junior_Robocosan.wav (2.7 MiB)
     • 02_superior_Robocosan.wav (2.5 MiB)
     • 03_little_brother_Robocosan.wav (8.5 MiB)
     • 04_cat_Robocosan.wav (2.4 MiB)
     • 05_little_sister_Robocosan.wav (6.0 MiB)
    • 05_confessions_in_dialect
     • 01_Hokkaido.wav (640.0 KiB)
     • 02_Aomori.wav (656.0 KiB)
     • 03_Niigata.wav (624.0 KiB)
     • 04_Tokyo.wav (1.1 MiB)
     • 05_Shimane.wav (704.0 KiB)
     • 06_Mie.wav (752.0 KiB)
     • 07_Fukuoka.wav (412.0 KiB)
     • 08_Okinawa.wav (328.0 KiB)
    • 06_short_calling
     • AnosaAnosa.wav (132.0 KiB)
     • Konkonkohn.wav (156.0 KiB)
     • Moshimoshi.wav (220.0 KiB)
     • NeNe.wav (124.0 KiB)
     • Pingpong.wav (188.0 KiB)
    • 07_onomatopeia
     • 01_guchagucha.wav (124.0 KiB)
     • 02_guruguru.wav (128.0 KiB)
     • 03_dokan.wav (308.0 KiB)
     • 04_gaoh.wav (380.0 KiB)
     • 05_parapara.wav (124.0 KiB)
     • 06_uruuru.wav (96.0 KiB)
     • 07_enen.wav (328.0 KiB)
     • 08_ogya.wav (244.0 KiB)
     • 09_mogumogu.wav (108.0 KiB)
     • 10_suyasuya.wav (160.0 KiB)
    • 08_strange_voices_of_Robocosan
     • 01_Uwaa.wav (128.0 KiB)
     • 02_Piii_dirty.wav (76.0 KiB)
     • 03_Piii.wav (100.0 KiB)
     • 04_Puuwabababa.wav (156.0 KiB)
    • 09_abuse_ASMR
     • abuse_ASMR.wav (54.8 MiB)
    • all_set_roboco_202005
     • 04_happy_birthday_song
      • 04-1.uhappy birthday chu you ‚³‚ñ‚ð‚‚¯‚ëƒfƒR–ì˜Yv.wav (3.5 MiB)
      • 04-2.uhappy birthday chu you ‚ ‚肪‚Æ‚¤v.wav (3.5 MiB)
     • 05_good_morining_good_night
      • 05-1_good_morning_has_come.wav (1.1 MiB)
      • 05-2_night_into_duvet.wav (1.2 MiB)
      • 05-3_su-yasuyasuya-.wav (2.9 MiB)
      • 05-4_fa-fa-ohayo-.wav (1.4 MiB)
     • 01_if_thrown_to_ruin.wav (31.0 MiB)
     • 02_jealous_robocosan.wav (23.8 MiB)
     • 03_if_robocosan_in_the_kidergarten.wav (19.2 MiB)
     • 06_spoiling_ASMR.wav (37.7 MiB)
     • 07_fallin_into_sleep.wav (39.1 MiB)
    • 00_roboco_sample_voice.wav (4.2 MiB)
    • 05_drunk_thanks.wav (27.8 MiB)
    • EX_licking_ear_in_morning_ASMR.wav (131.5 MiB)
    • ex01_usuali_life_typing_and_lipping_sound_ASMR.wav (63.6 MiB)
    • ex02_i_will_sleep_beside_you_ASMR.wav (41.9 MiB)
    • robocosan_202003_03_sleeping_breathe.wav (50.5 MiB)
    • robocosan_202003_04_drunk_ear_licking.wav (54.1 MiB)
   • Sora
    • all_set_sora_202005
     • song
      • blue_sky_symphony.wav (37.5 MiB)
      • blue_sky_symphony_instrumental.wav (37.9 MiB)
     • voice
      • 20_years_masseage.wav (5.2 MiB)
      • alarm_1.wav (1.2 MiB)
      • alarm_2.wav (1.1 MiB)
      • good_night.wav (1.4 MiB)
  • Gen 1
   • Aki
    • 01_situation.wav (27.2 MiB)
    • 02_Aki_ASMR_your_birthday.wav (25.7 MiB)
    • 03_ASMR_countdown_for_training.wav (11.0 MiB)
    • 04_ASMR_countdown_to_irritate.wav (20.3 MiB)
    • aki_202002_05_ASMR_sleep_with.wav (65.5 MiB)
    • shallys.wav (74.7 MiB)
    • shallys_mv_fix2.mp4 (328.9 MiB)
   • Fubuki
    • all_set_202007_fubuki
     • 03_cheering_voice_202007_fubuki
      • 03_cheering_voice_1_202007_fubuki.wav (340.8 KiB)
      • 03_cheering_voice_2_202007_fubuki.wav (318.1 KiB)
      • 03_cheering_voice_3_202007_fubuki.wav (464.2 KiB)
      • 03_cheering_voice_4_202007_fubuki.wav (654.9 KiB)
      • 03_cheering_voice_5_202007_fubuki.wav (666.8 KiB)
     • 01_celebration_voice_202007_fubuki.wav (1.9 MiB)
     • 02_tea_voice_202007_fubuki.wav (1000.8 KiB)
     • 04_cat_voice_202007_fubuki.wav (10.7 MiB)
   • Matsuri
    • 02_short_voice
     • 02-1_nazenanoka.wav (249.2 KiB)
     • 02-2_souiutokimoaru.wav (233.5 KiB)
     • 02-3_wasshoi.wav (1.7 MiB)
     • 02-4_sonkeiniatai-.wav (319.2 KiB)
     • 02-5_daisukidayo_chu.wav (375.4 KiB)
     • 02-6_5okunen.wav (255.8 KiB)
     • 02-7_count_down.wav (1.7 MiB)
    • 03_system_voice
     • 03-1_start_up.wav (243.5 KiB)
     • 03-2_shut_down.wav (270.8 KiB)
     • 03-3_alaert.wav (193.9 KiB)
     • 03-4_error1.wav (233.9 KiB)
     • 03-5_error2.wav (241.2 KiB)
     • 03-6_stream_notification.wav (391.1 KiB)
    • 00_Sample_Voice.wav (2.3 MiB)
    • 01_At-home_Date.wav (5.9 MiB)
    • 02_Diet.wav (3.2 MiB)
    • 03_Confession1.wav (7.5 MiB)
    • 04_Confession2.wav (5.4 MiB)
    • 05_Heartbreak.wav (6.5 MiB)
    • 06_Good_Morning_Prank.wav (5.7 MiB)
    • 07_Telephone.wav (8.5 MiB)
    • 08_Voice_For_Those_Who_Cannot_sleep.wav (7.2 MiB)
    • 09_Visit_the_Sick.wav (6.3 MiB)
    • 10_Studying.wav (8.9 MiB)
    • 11_Sister.wav (4.5 MiB)
    • 12_Natsuiro_Matsuri_Sneezes_12Times.wav (6.4 MiB)
    • 13_The_Town_Musicians_of_Bremen(READING).wav (57.9 MiB)
    • 99_Special_Birthday_Voice_Limited_Edition.wav (6.4 MiB)
    • Matsuri vttcmu.mp3 (3.6 MiB)
    • vo-sa-na.wav (4.1 MiB)
   • Mel
    • 01_situation_voice
     • 01-01_little_sister.wav (4.3 MiB)
     • 01-02_older_sister.wav (3.7 MiB)
     • 01-03_little_brother.wav (4.1 MiB)
     • 01-04_junior.wav (5.8 MiB)
    • 02_sweet_voice
     • 02-01_encouragement.wav (2.9 MiB)
     • 02-02_spoiled.wav (5.0 MiB)
     • 02-03_fire_up.wav (2.8 MiB)
    • 03_mustle_training
     • 03-01_10times.wav (7.3 MiB)
     • 03-02_20times.wav (13.3 MiB)
     • 03-03_30times.wav (16.2 MiB)
    • 04_dialect
     • 04-01_hokkaido.wav (1.3 MiB)
     • 04-02_kanto.wav (1.8 MiB)
     • 04-03_kansai.wav (1.9 MiB)
     • 04-04_hakata.wav (1.0 MiB)
     • 04-05_Chinese.wav (750.0 KiB)
     • 04-06_English.wav (720.8 KiB)
     • 04-07_Korean.wav (668.4 KiB)
    • 05_sysitem_sound
     • 05-01_mail_notification.wav (626.4 KiB)
     • 05-02_start_up.wav (705.1 KiB)
     • 05-03_error.wav (415.7 KiB)
     • 05-04_device_disconnection.wav (498.3 KiB)
     • 05-05_device_connection.wav (501.5 KiB)
     • 05-06_clean_up_trash.wav (473.2 KiB)
     • 05-07_insufficient_charge.wav (674.3 KiB)
     • 05-08_shut_down.wav (537.3 KiB)
     • 05-09_reboot.wav (421.9 KiB)
     • 05-10_distribution_alert.wav (820.5 KiB)
    • 06_maniac
     • 06-01_sneeze.wav (4.5 MiB)
     • 06-02_abuse.wav (2.6 MiB)
     • 06-03_yandere.wav (12.7 MiB)
     • 06-04_sick.wav (5.2 MiB)
    • 07_ASMR
     • 07-01_ear_blow.wav (25.1 MiB)
     • 07-02_bite_kiss.wav (23.8 MiB)
    • all_set_mel_202009 (incomplete)
     • 07_short_voice_mel_202009
      • 07_1_kapukapu.wav (573.6 KiB)
      • 07_2_urusaina-.wav (234.0 KiB)
      • 07_3_onakasuita-.wav (292.8 KiB)
      • 07_4_daisuki_kapu.wav (338.4 KiB)
      • 07_5_sneeze_2020_ver.wav (1.8 MiB)
     • 06_sleepy_mel_mel_202009.wav (8.9 MiB)
     • 08_greetong_with_energy_me;_202009.wav (819.6 KiB)
     • 09_lolita_voice_by_Yozora_Meu_5_years_old_mel_202009.wav (999.3 KiB)
    • all_set_mel_202010
     • 03_ASMR_mel_202010
      • 03_1_unintentionally_dialect_mel_202010.wav (34.9 MiB)
      • 03_2_sleeping_beside_you_mel_202010.wav (33.7 MiB)
      • 03_3_loving_you_too_much_mel_202010.wav (38.3 MiB)
     • 04_greeting_in_Japanes_and_English_mel_202010
      • 04_01_ohayo_mel_202010.wav (192.0 KiB)
      • 04_02_konnichiha_mel_202010.wav (211.2 KiB)
      • 04_03_konbanha_mel_202010.wav (201.9 KiB)
      • 04_04_oyasuminasai_mel_202010.wav (369.6 KiB)
      • 04_05_Good_morning_mel_202010.wav (208.9 KiB)
      • 04_06_Hello_mel_202010.wav (203.5 KiB)
      • 04_07_Good_evening_mel_202010.wav (233.1 KiB)
      • 04_08_Good_night_see_you_tomorrow_mel_202010.wav (400.0 KiB)
      • 04_09_itsumo_arigatou_mel_202010.wav (227.3 KiB)
      • 04_10_Thank_you_as_always_mel_202010.wav (302.7 KiB)
      • 04_ex_recording_full_set_of_greeting_voice_mel_202010.wav (793.7 KiB)
     • 05_useful_voices_in_lifetime_mel_202010
      • 05_01_useful_alert_voice_mel_202010.wav (810.3 KiB)
      • 05_02_useful_cheering_voice_mel_202010.wav (1.3 MiB)
      • 05_03_useful_encouraging_voice_mel_202010.wav (2.9 MiB)
      • 05_04_useful_letting_sleep_voice_mel_202010.wav (3.8 MiB)
      • 05_05_useful_alarm_voice_mel_202010.wav (1.0 MiB)
     • 06_short_voice_mel_202010
      • 06_01_doyaa_mel_202010.wav (190.4 KiB)
      • 06_02_oraa_mel_202010.wav (200.0 KiB)
      • 06_03_mel_ha_tensai_mel_202010.wav (238.1 KiB)
      • 06_04_ka-pu_chu_mel_202010.wav (313.1 KiB)
      • 06_05_daisukidayo_mel_202010.wav (217.7 KiB)
      • 06_06_za-ko_mel_202010.wav (234.2 KiB)
     • 01_happy_halloween_with_mel_mel_202010.wav (31.1 MiB)
     • 02_after_dating_of_halloween_mel_202010.wav (29.6 MiB)
  • Gen 2
   • Aqua
    • 00_blooper_reel
     • Ababa.wav (2.3 MiB)
     • AkukinTV.wav (11.5 MiB)
     • I_want_play_a_game.wav (1.5 MiB)
     • MMMMMMMMy_master.wav (1.1 MiB)
     • unreleased_works.wav (1.9 MiB)
    • 03_VOICE_for_100,000_fans
     • A_song_for_100,000_fans.wav (5.5 MiB)
    • 04_PC_system_sound_set
     • Broadcast_alert_sound.wav (556.7 KiB)
     • Clear-recyclebin.wav (232.9 KiB)
     • Device_Disconnection.wav (287.9 KiB)
     • Device_connection.wav (384.2 KiB)
     • E-mail_notification.wav (302.9 KiB)
     • Shut_down.wav (377.9 KiB)
     • Start-up.wav (367.9 KiB)
     • System_error.wav (199.2 KiB)
     • warning.wav (187.9 KiB)
    • 05_Alarm_voice_set
     • Can-can-can.wav (2.1 MiB)
     • Parade.wav (1.7 MiB)
     • Play_a_trick.wav (1.7 MiB)
     • Siren.wav (896.7 KiB)
     • Sleepyhead.wav (1.1 MiB)
    • 06_Minato_Aqua_Quotation_VOICE_series
     • Delicious.wav (183.1 KiB)
     • Fxxx_You.wav (209.2 KiB)
     • Hello_everyone.wav (402.9 KiB)
     • I_know_I_know.wav (204.3 KiB)
     • Thank_you.wav (226.8 KiB)
    • 07_Minato_Aqua_Quotation_VOICE_series_Helium_gas_ver
     • Delicious.wav (112.4 KiB)
     • Fxxx_You.wav (224.4 KiB)
     • Hello_everyone.wav (373.4 KiB)
     • I_know_I_know.wav (142.4 KiB)
     • Thank_you.wav (531.8 KiB)
    • 08_Voice_to_become_fine
     • I'm_fine.wav (2.1 MiB)
     • Shame_lives_with_me.wav (2.1 MiB)
    • 09_Combat_maid_VOICE_series
     • I_will_never_give_up.wav (315.4 KiB)
     • The_samurai_came.wav (226.7 KiB)
     • This_is_Minato_Aqua.wav (375.6 KiB)
     • This_is_the_end.wav (301.7 KiB)
     • WINÖ┬.wav (215.4 KiB)
    • 10_Situation_VOICE
     • Bride_voice.wav (12.9 MiB)
     • Disastrous_on_a_deserted_island_with_a_maid .wav (10.7 MiB)
    • 11_Unreleased_works
     • Crushed_cat.wav (897.7 KiB)
     • Playing_of_songs.wav (1.5 MiB)
     • The_gamer_when_the_gaming_device_is_out_of_charge_during_the_game.wav (1.5 MiB)
    • 12_Durable_VOICE_for_advanced_users
     • Durable_VOICE(Keep this voice on loop).wav (13.1 MiB)
    • 13_If_Minato_Aqua_is_OO_VOICE_series
     • If_Minato_Aqua_is_a_cat.wav (1.6 MiB)
     • If_Minato_Aqua_is_your_childhood_friend.wav (8.8 MiB)
     • If_Minato_Aqua_is_your_kohai.wav (21.7 MiB)
     • If_Minato_Aqua_is_your_sister.wav (6.5 MiB)
    • 14_Master_and_maid_VOICE_series
     • Bored.wav (8.5 MiB)
     • Game_maid.wav (12.0 MiB)
     • Wake_up.wav (4.3 MiB)
     • Watch_a_horror_movie_with_master.wav (8.1 MiB)
    • 15_Please_do_not_listen
     • Please_do_not_listen.wav (20.9 MiB)
    • aqua_birthday
     • 01_to_master.wav (49.7 MiB)
     • 02_aquasaurus.wav (994.0 KiB)
   • Ayame
    • 02_short_voice
     • eraierai.wav (559.2 KiB)
     • ganbareteerai.wav (469.8 KiB)
     • ganbaruzoi.wav (467.3 KiB)
     • have_a_good_day.wav (566.7 KiB)
     • kanpai.wav (717.4 KiB)
     • konnakiri.wav (581.6 KiB)
     • oahanakiri.wav (566.7 KiB)
     • otsunakiri.wav (565.9 KiB)
     • wagamama.wav (3.7 MiB)
     • wo_ai_ni.wav (566.7 KiB)
     • yo.wav (192.3 KiB)
     • yoshiyoshi.wav (839.2 KiB)
    • 03_alarm
     • breakfast.wav (1.8 MiB)
     • cock-a-doodle-doo.wav (1.7 MiB)
     • oni.wav (2.4 MiB)
     • soft.wav (1.4 MiB)
     • suyaa.wav (2.8 MiB)
     • vigor.wav (2.1 MiB)
     • wake_up_song.wav (2.1 MiB)
    • 04_situation_voice
     • call_from_nakiri.wav (16.8 MiB)
     • come_to_nurse.wav (43.4 MiB)
     • life_with_oni.wav (23.6 MiB)
     • summer_festival_date.wav (54.3 MiB)
    • 05_cheer_up
     • ashamed.wav (2.6 MiB)
     • cheer_up.wav (8.0 MiB)
     • more_ashamed.wav (2.6 MiB)
    • all_set_ayame_202009
     • 05_short_voice_ayame_202009
      • 05_short_voice_a_ayame_202009.wav (515.0 KiB)
      • 05_short_voice_b_ayame_202009.wav (365.8 KiB)
      • 05_short_voice_c_ayame_202009.wav (420.0 KiB)
      • 05_short_voice_d_ayame_202009.wav (255.4 KiB)
      • 05_short_voice_e_ayame_202009.wav (232.3 KiB)
      • 05_short_voice_f_ayame_202009.wav (188.5 KiB)
      • 05_short_voice_g_ayame_202009.wav (240.0 KiB)
      • 05_short_voice_h_ayame_202009.wav (198.5 KiB)
     • 01_cheer_up_hard-working_people_ayame_202009.wav (52.2 MiB)
     • 02_only_being_lazy_ayame_202009.wav (46.1 MiB)
     • 03_kneel_pillow_ayame_202009.wav (54.2 MiB)
     • 04_cheer_up_muscle_training_ayame_202009.wav (61.1 MiB)
     • sp_2nd_anniversary_ayame_202009.wav (9.8 MiB)
    • all_set_ayame_202012
     • 01_go_shopping_together_ayame_202012.wav (50.1 MiB)
     • 02_preparing_birthday_party_together_ayame_202012.wav (50.5 MiB)
     • 03_calebrating_birthday_together_ayame_202012.wav (44.6 MiB)
    • 01_thank_you.wav (28.0 MiB)
   • Choco
    • 09-13_mama_voice
     • 09_wake_up.wav (37.7 MiB)
     • 10_have_a_good_day.wav (18.6 MiB)
     • 11_welcome_back.wav (19.7 MiB)
     • 12_bath_is_ready.wav (17.2 MiB)
     • 13_good_night.wav (22.4 MiB)
    • 14-19_system_sound
     • 14_system_sound_start.wav (1.1 MiB)
     • 15_system_sound_alert.wav (3.1 MiB)
     • 16_system_sound_error.wav (2.1 MiB)
     • 17_system_sound_delivering_alarm.wav (4.1 MiB)
     • 18_system_sound_receiving_mail.wav (1.5 MiB)
     • 19_system_sound_shut_down.wav (1.5 MiB)
    • all_set_choco_2020205
     • 01_spino_imprinting.wav (304.7 MiB)
     • 02_weight_exceeding.wav (73.1 MiB)
     • 03_challenge_boss.wav (128.2 MiB)
     • 04_devil_ear-lick.wav (167.9 MiB)
    • 01_summer_festival_ASMR.wav (220.9 MiB)
    • 01_waiting_TSUNDERE_girl.wav (50.5 MiB)
    • 02_before_start_ASMR.wav (171.7 MiB)
    • 02_hug_is_not_enough.wav (59.1 MiB)
    • 03_in_the_school_infirmary_ASMR.wav (106.5 MiB)
    • 03_waiting_for_mischief.wav (362.9 MiB)
    • 04_conversation_bearing_lavatory.wav (62.8 MiB)
    • 04_physical_measurement.wav (252.3 MiB)
    • 05_conversation_forcing_to_bear_lavatory.wav (70.0 MiB)
    • 05_request_from_loli-choco.wav (153.1 MiB)
    • 06_conversation_school_festival.wav (31.0 MiB)
    • 06_present_from_devil_.wav (191.9 MiB)
    • 07_conversation_warming_up.wav (26.7 MiB)
    • 07_final_sabotage_in_this_year.wav (229.0 MiB)
    • 08_conversation_supplemetary_lesson.wav (23.5 MiB)
    • 08_new_year_of_devil.wav (160.9 MiB)
    • choco_202002_01_on_the_way_home.wav (64.5 MiB)
    • choco_202002_02_promise_before_spring_vacation.wav (18.0 MiB)
    • choco_202002_03_request_before_live.wav (35.0 MiB)
    • choco_202002_04_ASMR_during_entrance_ceremony.wav (134.1 MiB)
    • choco_202002_05_ASMR_during_graduation_ceremony.wav (113.1 MiB)
    • choco_202002_06_ASMR_for_you_tired.wav (115.6 MiB)
    • choco_202002_07_ear_licking_ASMR_in_Kotatsu_with_Choco.wav (169.9 MiB)
    • choco_202002_08_ear_licking_ASMR_birthday_of_Choco.wav (180.5 MiB)
    • choco_202002_09_ear_licking_ASMR_abused_by_little_sister.wav (175.6 MiB)
   • Shion
    • 01
     • 01-01_horror_game.wav (9.9 MiB)
     • 01-02_angry.wav (10.2 MiB)
     • 01-03_magic.wav (11.3 MiB)
     • 01-04_narrow_space.wav (11.5 MiB)
    • 02
     • 02-01_neat.wav (10.5 MiB)
     • 02-02_love.wav (9.9 MiB)
     • 02-03_yandere.wav (11.6 MiB)
    • 02_ASMR
     • 01_sleeping_beside_Shion_ASMR.wav (28.0 MiB)
     • 02_earpicking_ASMR.wav (35.5 MiB)
     • 03_earpicing_by_Yandere_ASMR.wav (33.8 MiB)
    • 05
     • 05_scream1.wav (506.3 KiB)
     • 05_scream2.wav (590.0 KiB)
     • 05_scream3.wav (607.5 KiB)
     • 05_scream4.wav (573.8 KiB)
     • 05_scream5.wav (578.8 KiB)
    • 05_imitation
     • 01_Sukinano_1.wav (374.8 KiB)
     • 02_Sukinano_2.wav (446.9 KiB)
     • 03_Sukinano_3.wav (661.4 KiB)
     • 04_hololive_1.wav (508.6 KiB)
     • 05_hoolive_2.wav (721.4 KiB)
    • 06
     • 06-01_soft_awake.wav (9.6 MiB)
     • 06-02_hard_awake.wav (7.0 MiB)
    • 06_short
     • 01_Naruhodozamurai.wav (196.4 KiB)
     • 02_be_quiet.wav (268.4 KiB)
     • 03_really.wav (224.9 KiB)
     • 04_good_morning.wav (357.0 KiB)
     • 05_sell_to__me.wav (141.3 KiB)
     • 06_I_will_lick.wav (220.4 KiB)
    • all_set_shion_202008
    • all_set_shion_202012
     • 01_you_dont_notice_Shions_birthday_shion_202012.wav (38.6 MiB)
     • 02_if_you_are_late_for_the_appointment_with_shion_shion_202012.wav (38.1 MiB)
     • 03_if_shions_desk_is_next_to_you_in_high_school_shion_202012.wav (37.1 MiB)
     • 04_if_you_are_on_the_way_home_from_high_school_with_shion_shion_202012.wav (35.7 MiB)
    • shion_201912_01_situaion
     • 01_waiting.wav (8.4 MiB)
     • 02_plyaing_crane_game.wav (9.4 MiB)
     • 03_sushi_at_counter_seat.wav (9.4 MiB)
     • 04_shy_by_receiving_present.wav (8.8 MiB)
    • shion_201912_03_alarm
     • 01_soft_alarm.wav (2.6 MiB)
     • 02_hard_alarm.wav (2.4 MiB)
    • 00_sample_voice.wav (2.3 MiB)
    • 03_humming.wav (16.4 MiB)
    • 04_into_sleep.wav (6.3 MiB)
    • shion_201912_04_reading.wav (10.2 MiB)
   • Subaru
    • all_set_subaru_202007
     • 01_birthday_situation_voice
      • 01-01_birthday_party_with_you.wav (17.0 MiB)
      • 01-02_surprising_birthday_gift.wav (23.4 MiB)
      • 01-03_return_gift_from_subaru.wav (23.9 MiB)
     • 02_situation_voice
      • 02-01_dating_with_kansai-dialect_girl_friend.wav (23.5 MiB)
      • 02-02_blowing_away_your_worry.wav (29.4 MiB)
      • 02-03_bride.wav (23.4 MiB)
     • 03_system_voice
      • 03-01_instant_message.wav (278.5 KiB)
      • 03-02_error.wav (283.1 KiB)
      • 03-03_system_notification.wav (258.9 KiB)
      • 03-04_notification_of_receiving_mail.wav (330.0 KiB)
      • 03-05_device_disconnected.wav (395.4 KiB)
      • 03-06_device_connected.wav (355.8 KiB)
      • 03-07_device_connecting_failure.wav (394.6 KiB)
      • 03-08_low_battery_alert.wav (461.5 KiB)
      • 03-09_empty_battery_alert.wav (476.5 KiB)
      • 03-10_information_message.wav (281.5 KiB)
      • 03-11_alert_message.wav (359.2 KiB)
      • 03-12_alert.wav (311.2 KiB)
      • 03-13_schedulee_alarm.wav (343.5 KiB)
      • 03-14_notification_of_text_message.wav (435.0 KiB)
      • 03-15_notification.wav (283.1 KiB)
      • 03-16_empty_trash.wav (440.4 KiB)
     • 04_short_voice
      • 04-01_phrase_in_stream_01.wav (783.3 KiB)
      • 04-02_phrase_in_stream_02.wav (525.3 KiB)
      • 04-03_phrase_in_stream_03.wav (609.9 KiB)
      • 04-04_phrase_in_stream_04.wav (320.0 KiB)
      • 04-05_phrase_in_stream_05.wav (479.2 KiB)
      • 04-06_phrase_in_stream_06.wav (523.8 KiB)
      • 04-07_phrase_in_stream_07.wav (741.4 KiB)
      • 04-08_phrase_in_stream_08.wav (305.8 KiB)
      • 04-09_phrase_in_stream_09.wav (568.8 KiB)
      • 04-10_phrase_in_stream_10.wav (656.8 KiB)
      • 04-11_kansaiben_greeting_01_good_morning.wav (339.2 KiB)
      • 04-12_kansaiben_greeting_02_good_night.wav (365.8 KiB)
      • 04-13_kansaiben_greeting_03.wav (383.4 KiB)
      • 04-14_kansaiben_greeting_04_see_you.wav (474.2 KiB)
      • 04-15_kansaiben_greeting_05_itadakimasu.wav (500.0 KiB)
      • 04-16_kansaiben_greeting_06_gochisosamadeshita.wav (544.6 KiB)
      • 04-17_kansaiben_greeting_07_play_together_tomorrow.wav (386.1 KiB)
      • 04-18_kansaiben_greeting_08_hello.wav (395.0 KiB)
      • 04-19_kansaiben_greeting_09_eeyan.wav (163.1 KiB)
      • 04-20_kansaiben_greeting_10_aka-n.wav (202.3 KiB)
      • 04-21_kansaiben_greeting_11_akanyan.wav (193.1 KiB)
     • 05_alarm_voice
      • 05-01_alarm_01.wav (5.6 MiB)
      • 05-02_alarm_02.wav (6.3 MiB)
     • special_voice.wav (8.5 MiB)
  • Gen 3
   • Flare
    • all_set_flare_202008
     • 01_you_celebrate_1st_anniversary.wav (6.3 MiB)
     • 02_i_want_to_spend_summer_with_you.wav (11.1 MiB)
     • 03_i_want_to_celebrate_your_birthday.wav (5.8 MiB)
     • 04_for_people_who_need_to_be_celebrated.wav (4.7 MiB)
   • Marine
    • all_set_202007_marine
     • 00_special_voice_marine.wav (60.3 MiB)
     • 01_sleep_together_ASMR_marine.wav (162.4 MiB)
     • 02_alarm_ASMR_marine.wav (116.1 MiB)
     • 03_hot_spring_ASMR_marine.wav (162.9 MiB)
   • Noel
    • 01_Noel_sleep_routine
     • 01_swab.wav (178.6 MiB)
     • 02_down_ball.wav (232.8 MiB)
     • 03_earpick_by_finger.wav (206.9 MiB)
     • 04_soda.wav (69.1 MiB)
     • 05_messy_ball.wav (226.9 MiB)
     • 06_oil_massage.wav (191.7 MiB)
     • 07_special_oil_massage.wav (159.8 MiB)
     • 08_heart_beat.wav (142.1 MiB)
    • 01_greetings
     • good_evening.wav (624.1 KiB)
     • good_morning.wav (584.4 KiB)
     • good_work.wav (358.3 KiB)
     • happy_birthday.wav (2.2 MiB)
     • happy_birthday_by_bitch.wav (2.2 MiB)
     • hello.wav (649.4 KiB)
     • lets_eat.wav (1.0 MiB)
     • manshintaro_comes.wav (214.2 KiB)
     • manshintaro_comes_2.wav (598.5 KiB)
     • thank_you_for_meal.wav (208.4 KiB)
    • 02_Noel_short_situation
     • 01_maid.wav (5.6 MiB)
     • 02_mom.wav (6.7 MiB)
     • 03_no_need_to_persist.wav (3.8 MiB)
     • 04_muscle_training.wav (2.4 MiB)
     • 05_sadistic.wav (4.7 MiB)
     • 06_affirming_all.wav (5.6 MiB)
     • 07_abyabya.wav (9.5 MiB)
     • 08_YANDERE.wav (18.1 MiB)
    • 02_otsukare
     • to_hard_working_member.wav (1.8 MiB)
     • to_hard_working_member_at_school.wav (2.0 MiB)
     • to_noegoro.wav (2.9 MiB)
    • 03_hourly_count
     • 00oclock.wav (681.3 KiB)
     • 01oclock.wav (665.9 KiB)
     • 02oclock.wav (657.7 KiB)
     • 03oclock.wav (700.3 KiB)
     • 04oclock.wav (663.9 KiB)
     • 05oclock.wav (666.8 KiB)
     • 06oclock.wav (639.9 KiB)
     • 07oclock.wav (648.6 KiB)
     • 08oclock.wav (645.2 KiB)
     • 09oclock.wav (625.8 KiB)
     • 10oclock.wav (653.5 KiB)
     • 11oclock.wav (653.9 KiB)
     • 12oclock.wav (688.3 KiB)
     • 13oclock.wav (620.8 KiB)
     • 14oclock.wav (625.8 KiB)
     • 15oclock.wav (639.4 KiB)
     • 16oclock.wav (623.7 KiB)
     • 17oclock.wav (617.1 KiB)
     • 18oclock.wav (623.7 KiB)
     • 19oclock.wav (617.5 KiB)
     • 20oclock.wav (605.9 KiB)
     • 21oclock.wav (637.4 KiB)
     • 22oclock.wav (620.8 KiB)
     • 23oclock.wav (629.1 KiB)
    • 04_alarm
     • awaking_alarm.wav (1.3 MiB)
     • awaking_alarm_hard.wav (1.8 MiB)
     • awaking_alarm_soft.wav (1.6 MiB)
    • 05_system_sound
     • broadcast_alert.wav (590.6 KiB)
     • empty_trash.wav (381.9 KiB)
     • error_1.wav (507.0 KiB)
     • error_2.wav (237.4 KiB)
     • mail_receive.wav (251.0 KiB)
     • shut_down.wav (365.7 KiB)
     • start_up_1.wav (339.6 KiB)
     • start_up_2.wav (227.0 KiB)
    • 06_muscle
     • 15count_with_plank.wav (5.4 MiB)
     • 20count_down_with_squat.wav (9.3 MiB)
     • 20count_up_with_squat_.wav (8.5 MiB)
     • cheering1.wav (995.6 KiB)
     • cheering2.wav (1.7 MiB)
    • 07_mysterious_situation
     • 01_restrained_leader_seeing_beef_bowl.wav (5.4 MiB)
     • 02_Yandere_leader.wav (3.5 MiB)
    • 08_situation
     • 01_have_a_good_day.wav (3.4 MiB)
     • 02_welcome_back.wav (4.8 MiB)
     • 03_beef_bowl_dating.wav (6.4 MiB)
    • 09_dailect_ASMR
     • 01_healing_words.wav (5.9 MiB)
     • 02_inaccurte_memory.wav (4.6 MiB)
     • 03_always_thinking.wav (5.9 MiB)
    • 10_holiday_ASMR
     • ear_massage.wav (46.8 MiB)
     • falling_into_magma.wav (24.8 MiB)
    • 11_mysterious_voice
     • Kurogane_self_introduction.wav (4.5 MiB)
     • kurogane_Dom_Peri_tower_call.wav (1.3 MiB)
     • sister_leader_self_introduction.wav (3.1 MiB)
    • all_pack_noel_202011
     • 01_short_voice_ASMR_noel_202011
      • 01_mother_noel
       • 01_1_1_here_comes_mom_noel_202011.wav (2.0 MiB)
       • 01_1_2_dont_be_picky_noel_202011.wav (1.6 MiB)
       • 01_1_3_have_trouble_with_friend_noel_202011.wav (6.6 MiB)
      • 02_danchou_noel
       • 01_2_1_good_job_noel_202011.wav (2.7 MiB)
       • 01_2_2_day_of_hug_noel_202011.wav (4.7 MiB)
       • 01_2_3_okay_noel_202011.wav (3.2 MiB)
      • 03_little_sister_noel
       • 01_3_1_complimet_me_bro_noel_202011.wav (4.0 MiB)
       • 01_3_2_love_me_bro_noel_202011.wav (2.5 MiB)
      • 04_dialect_noel
       • 01_4_1_to_danin_always_working_noel_202011.wav (3.7 MiB)
       • 01_4_2_bothersome_today_noel_202011.wav (3.1 MiB)
       • 01_4_3_vanish_pain_noel_202011.wav (8.1 MiB)
     • 02_sweet_words_ASMR_noel_202011
      • 02_1_cotinueing_love_caall_noel_202011.wav (8.3 MiB)
      • 02_2_bride_noel_202011.wav (4.2 MiB)
      • 02_3_biting_softly_noel_202011.wav (7.1 MiB)
      • 02_4_breathing_to_ear_noel_202011.wav (20.8 MiB)
      • 02_5_karaoke_dating_noel_202011.wav (10.2 MiB)
     • 03_fail_to_become_yandere_noel_202011
      • 03_1_in_water_noel_202011.wav (3.7 MiB)
      • 03_2_look_at_dacho_noel_202011.wav (5.0 MiB)
      • 03_3_spoiled_noel_noel_202011.wav (6.2 MiB)
      • 03_4_angry_dancho_noel_202011.wav (8.9 MiB)
     • ex_special_voice
      • ex_1_free_talk_noel_202011.wav (189.7 MiB)
      • ex_2_happy_birthday_noel_202011.wav (6.5 MiB)
      • ex_3_crazy_danchou_noel_202011.wav (13.4 MiB)
    • all_set_noel_202008
     • 00_special_voice_noel_202008
      • sp_01_thank_you_1st_anniversary.wav (215.7 MiB)
      • sp_02_biting_ear_beside_you.wav (28.4 MiB)
     • 01_routine_to_sleep_noel_202008
      • routine_01_swab.wav (110.0 MiB)
      • routine_02_bonten-swab.wav (187.5 MiB)
      • routine_03_finger_ear-picking.wav (124.7 MiB)
      • routine_04_carbonated_bubbles.wav (300.5 MiB)
      • routine_05_soft_ball.wav (98.9 MiB)
      • routine_06_oil_massage.wav (139.3 MiB)
      • routine_07_special_oil_massage.wav (124.1 MiB)
      • routine_08_heart_beat.wav (117.6 MiB)
      • routine_ex_water_pipe.wav (124.4 MiB)
     • 02_short_voice_sweet_noel_202008
      • short_voice_sweet_best_understander.wav (4.0 MiB)
      • short_voice_sweet_cry_near_ear.wav (7.3 MiB)
      • short_voice_sweet_daisuki.wav (4.5 MiB)
      • short_voice_sweet_do_you_love_me.wav (3.3 MiB)
      • short_voice_sweet_dont_see_other_girl.wav (1.5 MiB)
      • short_voice_sweet_i_love_you.wav (933.1 KiB)
      • short_voice_sweet_i_want_to_monopolize .wav (2.1 MiB)
      • short_voice_sweet_look_at_me_only.wav (5.4 MiB)
      • short_voice_sweet_together_forever.wav (2.2 MiB)
     • 03_short_voice_abusing_noel_202008
      • short_voice_abusing_creepy.wav (11.4 MiB)
      • short_voice_abusing_dislike.wav (1.3 MiB)
      • short_voice_abusing_dont_approach.wav (1.5 MiB)
      • short_voice_abusing_dont_look.wav (2.4 MiB)
      • short_voice_abusing_fool.wav (1.2 MiB)
      • short_voice_abusing_stinking.wav (1.9 MiB)
      • short_voice_abusing_weak.wav (8.0 MiB)
     • 04_short_voice_one_word_noel_202008
      • short_voice_one_word__do_your_best.wav (4.1 MiB)
      • short_voice_one_word_abyabya.wav (4.6 MiB)
      • short_voice_one_word_ari-mustle.wav (687.6 KiB)
      • short_voice_one_word_chestnut_like_mouth.wav (894.4 KiB)
      • short_voice_one_word_cimplimnt_studying.wav (5.6 MiB)
      • short_voice_one_word_do_more.wav (3.0 MiB)
      • short_voice_one_word_kona-mustle.wav (874.7 KiB)
      • short_voice_one_word_konban-mustle.wav (1.1 MiB)
      • short_voice_one_word_myamyamya.wav (4.9 MiB)
      • short_voice_one_word_oha-mustle.wav (910.0 KiB)
      • short_voice_one_word_shushushu.wav (3.2 MiB)
     • 05_mysterious_cheering_noel_202008
      • cheering_01_noel_202008.wav (29.2 MiB)
      • cheering_02_noel_202008.wav (29.8 MiB)
    • 00_self_introduction.wav (7.5 MiB)
    • 03_Noel_ASMR_bath_with.wav (237.4 MiB)
    • 04_Noel_ASMR_sleeping_with.WAV (159.5 MiB)
    • 06_ASMR_sleep_breathe.wav (21.3 MiB)
    • 07.ASMR_lullaby.wav (27.7 MiB)
   • Pekora
    • 01_situation
     • foregotten_burthday.mp3 (1.6 MiB)
     • praise_you_for_working_hard.mp3 (1.5 MiB)
    • 02_short_situation
     • abuse_masochist.mp3 (528.3 KiB)
     • care_me.mp3 (743.0 KiB)
     • deredere.mp3 (458.5 KiB)
     • yandere.mp3 (541.9 KiB)
    • 03_greeting
     • baibai.mp3 (39.9 KiB)
     • konbanwapeko.mp3 (48.3 KiB)
     • konnichiwapeko.mp3 (39.0 KiB)
     • konpeko.mp3 (60.1 KiB)
     • matanepeko.mp3 (44.6 KiB)
     • ohapeko.mp3 (43.7 KiB)
     • otsupeko.mp3 (39.0 KiB)
     • oyasumipeko.mp3 (58.7 KiB)
    • 04_time_signal
     • AM1.mp3 (104.6 KiB)
     • AM10.mp3 (92.9 KiB)
     • AM11.mp3 (103.2 KiB)
     • AM12.mp3 (95.7 KiB)
     • AM2.mp3 (200.2 KiB)
     • AM3.mp3 (129.4 KiB)
     • AM4.mp3 (106.0 KiB)
     • AM5.mp3 (93.8 KiB)
     • AM6.mp3 (94.3 KiB)
     • AM7.mp3 (119.6 KiB)
     • AM8.mp3 (74.1 KiB)
     • AM9.mp3 (65.7 KiB)
     • PM1.mp3 (94.3 KiB)
     • PM10.mp3 (100.8 KiB)
     • PM11.mp3 (114.9 KiB)
     • PM12.mp3 (100.4 KiB)
     • PM2.mp3 (93.8 KiB)
     • PM3.mp3 (118.2 KiB)
     • PM4.mp3 (95.7 KiB)
     • PM5.mp3 (107.9 KiB)
     • PM6.mp3 (123.8 KiB)
     • PM7.mp3 (96.2 KiB)
     • PM8.mp3 (99.4 KiB)
     • PM9.mp3 (163.7 KiB)
    • 05_pc_system_sound
     • alert.mp3 (134.6 KiB)
     • deliver_alert.mp3 (94.8 KiB)
     • error.mp3 (39.9 KiB)
     • low_battery.mp3 (110.2 KiB)
     • mail_alert.mp3 (74.6 KiB)
     • shut_down.mp3 (104.1 KiB)
     • start_up.mp3 (90.5 KiB)
    • 06_smartphone_system_sound
     • LINE_deliver.mp3 (210.1 KiB)
     • LINE_notice.mp3 (25.4 KiB)
     • mail_receive.mp3 (38.0 KiB)
     • mail_send.mp3 (75.5 KiB)
     • telephone.mp3 (82.1 KiB)
     • twitter_notice.mp3 (28.7 KiB)
    • 07_alarm
     • awaken_you.mp3 (520.4 KiB)
     • sleep_together.mp3 (441.2 KiB)
     • wake_up_together.mp3 (271.9 KiB)
    • 08_funny_words
     • choushininotchadame.mp3 (56.3 KiB)
     • man.mp3 (26.3 KiB)
     • nan.mp3 (23.0 KiB)
     • nmaa.mp3 (35.2 KiB)
     • nomiso.mp3 (37.6 KiB)
     • oraa.mp3 (23.0 KiB)
     • pekopekopekoa.mp3 (46.9 KiB)
     • temee.mp3 (21.2 KiB)
     • yoropeko.mp3 (35.2 KiB)
     • zakopekonee.mp3 (45.5 KiB)
    • 09_pekorap
     • bunbuncha.mp3 (987.7 KiB)
     • pekorap_3d.mp3 (796.0 KiB)
     • pekorap_early_days.mp3 (684.9 KiB)
    • all_set_pekora_202007
     • 01_situation_voice
      • 01_domestic_rabbit.wav (26.0 MiB)
      • 02_festival_with_sister.wav (22.3 MiB)
     • 02_if_voice
      • 01_undercover_agent.wav (25.9 MiB)
      • 02_brave.wav (24.4 MiB)
     • 03_quotes_of_peokora
      • 01_pekorattewake.wav (306.5 KiB)
      • 02_usopekodesho.wav (213.5 KiB)
      • 03_bakatarega.wav (205.8 KiB)
      • 04_orei.wav (167.0 KiB)
      • 05_haii.wav (188.9 KiB)
      • 06_kitrakitrakitra.wav (320.4 KiB)
      • 07_koyukoto.wav (223.5 KiB)
      • 08_chigeno.wav (185.4 KiB)
      • 09_haan.wav (202.3 KiB)
     • 04_dialect_confession
      • 01_pecoland.wav (358.1 KiB)
      • 02_standard.wav (451.5 KiB)
      • 03_hokkaido.wav (365.0 KiB)
      • 04_oosaka.wav (353.5 KiB)
      • 05_saga.wav (391.5 KiB)
      • 06_kyoto.wav (374.2 KiB)
      • 07_hakata.wav (568.0 KiB)
      • 08_okinawa.wav (422.7 KiB)
      • 09_english.wav (363.4 KiB)
      • 10_chinese.wav (259.6 KiB)
     • 05_strange_voice_of_pekora
      • 01_before_s;eep.wav (1.7 MiB)
      • 02_just_after_wake_up.wav (2.4 MiB)
      • 03_legendary_early_pekora.wav (1.9 MiB)
     • sp_thank_you.wav (18.0 MiB)
   • Rushia
    • 01_situation_voice
     • 01_always_with_you.wav (6.6 MiB)
     • 02_birthday_with_you.wav (13.4 MiB)
    • 02_short_voice
     • 01_pettan.wav (259.7 KiB)
     • 02_nanodesu.wav (197.6 KiB)
     • 03_another_vtuber.wav (315.2 KiB)
     • 04_nhehehehe.wav (498.7 KiB)
     • 05_see_you_tomorrow.wav (261.8 KiB)
     • 06_daisuki.wav (185.6 KiB)
    • 03_greeting_voice
     • 01_good_morning_normal.wav (502.0 KiB)
     • 02_good_morning_energetic.wav (234.0 KiB)
     • 03_good_morning_kidding.wav (731.4 KiB)
     • 04_good_morning_yandere.wav (1.7 MiB)
     • 05_good_night_normal.wav (325.6 KiB)
     • 06_good_night_softly.wav (890.4 KiB)
    • 04_system_sound
     • 01_start_up.wav (270.9 KiB)
     • 02_ringtone.wav (850.6 KiB)
     • 03_mail_sending.wav (241.5 KiB)
     • 04_mail_receiving_normal.wav (246.1 KiB)
     • 05_mail_receiving_yandere.wav (332.6 KiB)
     • 06_LINE_receiving_normal.wav (219.5 KiB)
     • 07_LINE_receiving_yandere.wav (222.9 KiB)
     • 08_LINE_receiving_energetic.wav (223.7 KiB)
     • 09_rest.wav (442.3 KiB)
    • all_set_rushia_202007
     • 04_short_voice_rushia_202007
      • 01_deleting_beam.wav (400.0 KiB)
      • 02_daisuki.wav (169.6 KiB)
     • 01_slowly_healing_ASMR_rushia_202007.wav (261.1 MiB)
     • 02_alarm_voice_rushia_202007.wav (5.6 MiB)
     • 03_listening_your_worries_rushia_202007.wav (6.5 MiB)
     • sp_special_voice.wav (14.7 MiB)
    • 05_ASMR.wav (117.3 MiB)
    • Rushia wake up? 25a7og.mp3 (485.9 KiB)
  • Gen 4
   • Coco
    • coco_202006_01_situation_voice
     • 01_dating_with_coco.wav (52.0 MiB)
     • 02_encouraging_coco.wav (43.9 MiB)
    • coco_202006_02_alarm_voice
     • 01_usual_waking_up.wav (13.4 MiB)
     • 02_waking_up_by_new_wife.wav (6.9 MiB)
     • 03_waking_up_adultly.wav (18.6 MiB)
    • coco_202006_03_time_signal
     • 01_colock.wav (510.3 KiB)
     • 02_colock.wav (548.0 KiB)
     • 03_colock.wav (322.7 KiB)
     • 04_colock.wav (440.4 KiB)
     • 05_colock.wav (508.8 KiB)
     • 06_colock.wav (616.1 KiB)
     • 07_colock.wav (493.0 KiB)
     • 08_colock.wav (505.0 KiB)
     • 09_colock.wav (540.3 KiB)
     • 10_colock.wav (426.9 KiB)
     • 11_colock.wav (416.9 KiB)
     • 12_colock.wav (342.7 KiB)
     • 13_colock.wav (563.0 KiB)
     • 14_colock.wav (463.8 KiB)
     • 15_colock.wav (412.3 KiB)
     • 16_colock.wav (507.3 KiB)
     • 17_colock.wav (598.4 KiB)
     • 18_colock.wav (495.3 KiB)
     • 19_colock.wav (619.9 KiB)
     • 20_colock.wav (491.5 KiB)
     • 21_colock.wav (549.2 KiB)
     • 22_colock.wav (516.5 KiB)
     • 23_colock.wav (519.2 KiB)
     • 24_colock.wav (392.7 KiB)
    • coco_202006_04_system_sound
     • 01_start_up_1.wav (378.4 KiB)
     • 02_start_up_2.wav (180.0 KiB)
     • 03_shut_down_1.wav (425.0 KiB)
     • 04_shut_down_2.wav (184.3 KiB)
     • 05_error.wav (383.1 KiB)
     • 06_attention.wav (393.4 KiB)
     • 07_receiving_mail.wav (361.9 KiB)
     • 08_sending_mail.wav (255.0 KiB)
     • 09_notice_of_low_barttery.wav (447.7 KiB)
     • 10_battery_empty.wav (216.9 KiB)
     • 11_battery_charged.wav (329.2 KiB)
     • 12_notification_1.wav (236.6 KiB)
     • 13_notification_2.wav (205.0 KiB)
     • 14_notification_3.wav (145.4 KiB)
     • 15_incoming_call_1.wav (525.3 KiB)
     • 16_incoming_call_2.wav (441.1 KiB)
     • 17_call_termination.wav (197.0 KiB)
     • 18_empty_trash.wav (269.6 KiB)
     • 19_reminder_1.wav (231.6 KiB)
     • 20_reminder_2.wav (234.6 KiB)
     • 21_line_notification_1.wav (190.8 KiB)
     • 22_line_notification_2.wav (193.1 KiB)
    • coco_202006_05_short_voice
     • 01 ï╦É╢âRâRé╠ìDé½é╚éαé╠.wav (894.1 KiB)
     • 02 ï╦É╢âRâRé╠ïΩÄΦé╚éαé╠.wav (1009.4 KiB)
     • 03 ï╦É╢âRâRé╠û▓.wav (1.2 MiB)
     • 04 ï╦É╢âRâRé╠ìDé½é╚ÉHé╫ò¿.wav (1.1 MiB)
     • 05 ï╦É╢âRâRé╠â`ââü[âÇâ_âCâôâgé═üH.wav (1.6 MiB)
     • 06 ï╦É╢âRâRé═üH.wav (564.9 KiB)
     • 07 ï╦É╢âRâRé╠û┬é½É║.wav (486.5 KiB)
    • coco_202006_06_a_capella.wav (2.2 MiB)
   • Kanata
    • 01_situation
     • loving_big_brother.wav (10.5 MiB)
     • spoiling_you_depressed.wav (9.3 MiB)
    • 02_if_situation
     • if_little_boy
      • brother_only_for_me.wav (398.1 KiB)
      • do_you_love_me.wav (319.6 KiB)
      • hug_me.wav (275.4 KiB)
      • take_me_on_yur_shoulders.wav (295.0 KiB)
      • welcome_home.wav (276.2 KiB)
      • you_are_cool.wav (427.7 KiB)
     • if_little_girl
      • love.wav (305.0 KiB)
      • pick_me_up.wav (310.4 KiB)
      • piggyback.wav (247.3 KiB)
      • shake_hand.wav (338.5 KiB)
      • spoil_you.wav (351.5 KiB)
      • where_do_you_go.wav (276.5 KiB)
    • 03_short_voice
     • 20_bell.wav (197.3 KiB)
     • good_job.wav (379.6 KiB)
     • hello.wav (464.2 KiB)
     • hey.wav (131.6 KiB)
     • not_pp_angel.wav (205.0 KiB)
     • thank_you.wav (143.1 KiB)
    • 04_imitation_voice
     • 04_imitation_voic
      • ba-ro-.wav (176.6 KiB)
      • kiryucoco.wav (663.8 KiB)
      • minatoaqua.wav (313.1 KiB)
      • no_dan.wav (189.3 KiB)
      • oozorasubaru.wav (195.8 KiB)
      • woman_in_Oosaka.wav (2.8 MiB)
    • 05_asacoco_words
     • MENHERAvsMENHERA.wav (311.2 KiB)
     • angelic_bra.wav (940.2 KiB)
     • ark_casting.wav (341.9 KiB)
     • dekiru-type.wav (2.0 MiB)
     • hell_shake_yagoo.wav (862.6 KiB)
     • shabuCOCO.wav (731.8 KiB)
     • steamlabs.wav (523.8 KiB)
    • 06_alarm
     • okinainara.wav (1.0 MiB)
     • okitekudasai.wav (956.4 KiB)
     • okiteokite.wav (711.8 KiB)
    • 07_pc_system_sound
     • error_1.wav (223.5 KiB)
     • error_2.wav (335.4 KiB)
     • low_battery.wav (346.1 KiB)
     • shut_down.wav (658.4 KiB)
     • start_up.wav (567.2 KiB)
     • warning.wav (564.9 KiB)
    • 08_sp_system_sound
     • call_receive.wav (311.9 KiB)
     • hey_mail.wav (180.8 KiB)
     • line_receive.wav (196.2 KiB)
     • mail_receive.wav (183.5 KiB)
     • whose_call.wav (379.6 KiB)
     • whose_line.wav (196.6 KiB)
    • 09_timei_signal
     • 00oclock.wav (315.0 KiB)
     • 01oclock.wav (382.7 KiB)
     • 02oclock.wav (361.9 KiB)
     • 03oclock.wav (359.6 KiB)
     • 04oclock.wav (445.0 KiB)
     • 05oclock.wav (513.8 KiB)
     • 06oclock.wav (348.8 KiB)
     • 07oclock.wav (350.0 KiB)
     • 08oclock.wav (284.2 KiB)
     • 09oclock.wav (349.2 KiB)
     • 10oclock.wav (386.5 KiB)
     • 11oclock.wav (392.7 KiB)
     • 12oclock.wav (422.7 KiB)
     • 13oclock.wav (324.6 KiB)
     • 14oclock.wav (357.7 KiB)
     • 15oclock.wav (412.3 KiB)
     • 16oclock.wav (323.5 KiB)
     • 17oclock.wav (418.1 KiB)
     • 18oclock.wav (300.0 KiB)
     • 19oclock.wav (485.7 KiB)
     • 20oclock.wav (318.8 KiB)
     • 21oclock.wav (536.1 KiB)
     • 22oclock.wav (450.4 KiB)
     • 23oclock.wav (462.7 KiB)
    • 10_soran_song
     • soran_song_full.mp3 (3.2 MiB)
     • soran_song_yell_ony_.wav (8.6 MiB)
    • sp_kanata_body_pillow.wav (2.6 MiB)
   • Luna
    • all_set_luna_202010
     • 08_system_sound_luna_202010
      • 08_01_pc_start_up_1_luna_202010.wav (335.4 KiB)
      • 08_02_pc_start_up_2_luna_202010.wav (386.5 KiB)
      • 08_03_system_error_1_luna_202010.wav (237.7 KiB)
      • 08_04_system_error_2_luna_202010.wav (298.8 KiB)
      • 08_05_system_notice_1_luna_202010.wav (321.2 KiB)
      • 08_06_system_notice_2_luna_202010.wav (322.3 KiB)
      • 08_07_mail_notice_1_luna_202010.wav (343.1 KiB)
      • 08_08_mail_notice_2_luna_202010.wav (501.9 KiB)
      • 08_09_disconnecting_device_1_luna_202010_.wav (402.3 KiB)
      • 08_10_disconnecting_device_2_luna_202010.wav (356.9 KiB)
      • 08_11_connecting_device_luna_202010.wav (346.5 KiB)
      • 08_12_connecting_device_luna_202010.wav (304.2 KiB)
      • 08_13_failure_connecting_device_1_luna_202010.wav (400.0 KiB)
      • 08_14_failure_connecting_device_2_luna_202010.wav (390.4 KiB)
      • 08_15_low_battery_1_luna_202010.wav (485.3 KiB)
      • 08_16_;low_battery_2_luna_202010.wav (428.4 KiB)
      • 08_17_battery_empty_1_luna_202010.wav (412.3 KiB)
      • 08_18_battery_empty_2_luna_202010.wav (376.1 KiB)
      • 08_19_information_message_1_luna_202010.wav (226.6 KiB)
      • 08_20_information_message_2_luna_202010.wav (271.5 KiB)
      • 08_21_alert_message_1_luna_202010.wav (307.3 KiB)
      • 08_22_alerta_message_2_luna_202010.wav (326.2 KiB)
      • 08_23_receiving_mail_1_luna_202010.wav (312.7 KiB)
      • 08_24_receiving_mail_2_luna_202010.wav (319.2 KiB)
      • 08_25_empty_trash_1_luna_202010.wav (347.3 KiB)
      • 08_26_empty_trash_2_luna_202010.wav (385.0 KiB)
     • 01_playing_piano_voice_luna_202010.wav (48.6 MiB)
     • 02_training_together_voice_luna_202010.wav (62.3 MiB)
     • 03_watching_horror_movie_voice_luna_202010.wav (35.3 MiB)
     • 04_playing_game_together_voice_luna_202010.wav (40.2 MiB)
     • 05_with_butler_voice_luna_202010.wav (42.8 MiB)
     • 06_takoyaki_voice_luna_202010.wav (49.6 MiB)
     • 07_playing_crane_game_together_voice_luna_202010.wav (36.6 MiB)
     • 09_good_night_voice_luna_202010.wav (50.3 MiB)
     • 10_alarm_voice_luna_202010.wav (37.1 MiB)
     • sp_birthday_voice_luna_202010.wav (3.0 MiB)
   • Towa
    • Towa Birthday 2nl9d6.wav (42.2 MiB)
   • Watame
    • full_set_watame_202006
     • 00_special_voice
      • special_voice.wav (4.3 MiB)
     • 01_situation_voice
      • 1-1_picnic_with_you.wav (17.3 MiB)
      • 1-2_birthday_with_you.wav (21.1 MiB)
     • 02_short_voice
      • 2-1_warukunaiyone-.wav (535.7 KiB)
      • 2-2_Watame_did_nothing_wrong.wav (551.5 KiB)
      • 2-3_watameboshi.wav (299.6 KiB)
      • 2-4_yannoka-.wav (459.6 KiB)
      • 2-5_horn_drill.wav (399.6 KiB)
      • 2-6_ouch.wav (264.6 KiB)
     • 03_greeting_voice
      • 3-1_gently_good_morning.wav (252.7 KiB)
      • 3-2_hard_good_morning.wav (343.5 KiB)
      • 3-3_good_evening_dododo.wav (251.6 KiB)
      • 3-4_good_night.wav (178.1 KiB)
     • 04_reward_for_work_voice
      • 4-1_see_you.wav (226.2 KiB)
      • 4-2_do_your_best.wav (215.8 KiB)
      • 4-3_welcome_home.wav (187.3 KiB)
      • 4-4_thank_you_foor_your_work.wav (267.7 KiB)
      • 4-5_pay_together_tomorrow.wav (256.9 KiB)
     • 05_timie_signal
      • 00_oclock.wav (398.1 KiB)
      • 01_oclock.wav (431.5 KiB)
      • 02_oclock.wav (435.7 KiB)
      • 03_oclock.wav (407.7 KiB)
      • 04_oclock.wav (1.0 MiB)
      • 05-45_watamenouta.wav (521.1 KiB)
      • 05_oclock.wav (465.0 KiB)
      • 06_oclock.wav (547.6 KiB)
      • 07_oclock.wav (443.8 KiB)
      • 08_oclock.wav (343.5 KiB)
      • 09_oclock.wav (403.4 KiB)
      • 10_oclock.wav (420.4 KiB)
      • 11_oclock.wav (441.1 KiB)
      • 12_oclock.wav (431.5 KiB)
      • 13_oclock.wav (333.1 KiB)
      • 14_oclock.wav (466.5 KiB)
      • 15_oclock.wav (393.1 KiB)
      • 16_oclock.wav (316.9 KiB)
      • 17_oclock.wav (435.7 KiB)
      • 18_oclock.wav (357.3 KiB)
      • 19_oclock.wav (337.7 KiB)
      • 20_oclock.wav (368.8 KiB)
      • 21_oclock.wav (377.3 KiB)
      • 22_oclock.wav (683.8 KiB)
      • 23_oclock.wav (414.2 KiB)
     • 06_system_voice
      • clearing_trash.wav (179.3 KiB)
      • click.wav (103.9 KiB)
      • error.wav (191.6 KiB)
      • notification_watame-rendan.wav (188.5 KiB)
      • notifiction_chan-tin.wav (160.0 KiB)
      • receiving_call.wav (364.2 KiB)
      • shut_down.wav (233.1 KiB)
      • sleep.wav (177.0 KiB)
      • start_up.wav (305.8 KiB)
     • 07_3patterns_of_janken
      • 7-1_ rock-paper-scissors_normal.wav (3.6 MiB)
      • 7-2_ rock-paper-scissors_short.wav (2.5 MiB)
      • 7-3_ rock-paper-scissors_final_enemy.wav (5.9 MiB)
     • 08_1st_ASMR_voice
      • 8-1_1st_earpick_ASMR.wav (61.9 MiB)
      • 8-2_counting_100_sheeps_ASMR.wav (106.4 MiB)
      • 8-3_good_night_song_ASMR.wav (16.9 MiB)
  • Gen 5
   • Botan
    • all_set_botan_202009
     • 01_situation_voice_botan_202009
      • 01_situation_voice_botan_202009_01.wav (27.8 MiB)
      • 01_situation_voice_botan_202009_02.wav (28.7 MiB)
     • 02_system_voice_botan_202009
      • 02_01_setsuzokushimasu.wav (258.1 KiB)
      • 02_02_tettereten.wav (195.8 KiB)
      • 02_03_setsudanshimasu.wav (266.9 KiB)
      • 02_04_tereren.wav (224.6 KiB)
      • 02_05_poi.wav (149.7 KiB)
      • 02_06_shuryo.wav (220.8 KiB)
      • 02_07_suyasuya-time.wav (295.0 KiB)
      • 02_08_kido.wav (190.8 KiB)
      • 02_09_sawayanakamezame.wav (266.5 KiB)
     • 03_alarm_voice_botan_20209
      • 03_01_sorosorokyukeishinai-.wav (371.9 KiB)
      • 03_02_sagyodekiteerai-.wav (355.0 KiB)
      • 03_03_okiteokite-.wav (367.7 KiB)
      • 03_04_anoanoano.wav (217.3 KiB)
      • 03_05_mailgakitayoi.wav (228.1 KiB)
      • 03_06_raraion.wav (227.3 KiB)
      • 03_07_nankatodoitappoi.wav (275.8 KiB)
     • 04_greeting_voice_botan_202009
      • 04_01_good_morning.wav (172.7 KiB)
      • 04_02_hello.wav (186.2 KiB)
      • 04_03_good_evening.wav (194.6 KiB)
      • 04_04_good_night.wav (208.1 KiB)
      • 04_05_lunch_time.wav (199.6 KiB)
      • 04_06_good_luck_for_work.wav (240.4 KiB)
      • 04_07_see_you_later.wav (188.5 KiB)
      • 04_08_welcome_back.wav (204.6 KiB)
      • 04_09_good_bye.wav (180.4 KiB)
   • Lamy
    • all_set_lamy_202011
     • 01_sleeping_with_you_lamy_202011.wav (49.9 MiB)
     • 02_scolding_you_lamy_202011.wav (41.0 MiB)
     • 03_pampering_you_lamy_202011.wav (57.3 MiB)
  • HoloCN
   • Yogiri Anniversary (all_set_yogiri_202009)
    • 01_situation_voice_yogiri_202009
     • 01_01_situation_voice1_yogiri_202009_.wav (23.7 MiB)
     • 01_02_situation_voice2_yogiri_202009.wav (54.9 MiB)
     • 01_situation_voice_japanese_script_yogiri_202009.pdf (305.1 KiB)
    • 02_alarm_voice_yogiri_202009
     • 02_01_alarm_voice1_yogiri_202009.wav (13.1 MiB)
     • 02_02_alarm_voice2_yogiri_202009.wav (23.2 MiB)
     • 02_alarm_voice_japanese_script_yogiri_202009.pdf (85.2 KiB)
    • 04_system_voice_yogiri_202009
     • 04_01_system_voice1_yogiri_202009.wav (946.5 KiB)
     • 04_02_system_voice2_yogiri_202009.wav (984.7 KiB)
     • 04_03_system_voice3_yogiri_202009.wav (1.7 MiB)
     • 04_04_system_voice4_yogiri_202009.wav (1.4 MiB)
     • 04_05_system_voice5_yogiri_202009.wav (1.4 MiB)
    • ex_appreciation_voice_yogiri_202009
     • ex_appreciation_voice_japanese_script_yogiri_202009.pdf (65.5 KiB)
     • ex_ppreciation_voice_yogiri_202009.wav (29.5 MiB)
    • 03_ng_vouce_collection_yogiri_202009.wav (26.6 MiB)
  • HoloEN
   • Kiara
    • all_pack_kiar_202011
     • HINOTORI_offvocal.wav (39.2 MiB)
     • Situation_Voice_A_Kikkeriki_Morning_at_KFP.wav (34.3 MiB)
     • Thank_you_message_from_Kiara.wav (5.3 MiB)
  • HoloGamers
   • Korone
    • 01_situation_voice
     • 01_01_if_girlfriend.wav (17.0 MiB)
     • 01_02_if_sister.wav (9.4 MiB)
     • 01_03_if_daughter.wav (4.9 MiB)
     • 01_04_if_boss.wav (7.0 MiB)
    • 02_greeting_voice
     • 02_01_yubiyubi.wav (175.2 KiB)
     • 02_02_thank_you.wav (182.3 KiB)
     • 02_03_good_morning.wav (169.9 KiB)
     • 02_04_welcome_back.wav (145.0 KiB)
     • 02_05_hello.wav (310.2 KiB)
     • 02_06_good_evening.wav (309.4 KiB)
     • 02_07_good_night.wav (138.0 KiB)
     • 02_08_good_job.wav (140.0 KiB)
     • 02_09_diamond.wav (112.7 KiB)
     • 02_10_see.wav (156.6 KiB)
     • 02_11_rager.wav (172.3 KiB)
     • 02_12_all_right.wav (138.8 KiB)
    • 03_effect_voice
     • 03_01_duwanduwan.wav (289.1 KiB)
     • 03_02_vaaka.wav (87.0 KiB)
     • 03_03_dyukushi.wav (256.8 KiB)
     • 03_04_bee.wav (99.9 KiB)
     • 03_05_pepurikaapri.wav (95.3 KiB)
     • 03_06_faucet.wav (143.8 KiB)
     • 03_07_communication.wav (296.6 KiB)
    • 04_short_voice
     • 04_01_good_morning.wav (762.4 KiB)
     • 04_02_lady_Korone.wav (700.3 KiB)
     • 04_03_buy_najidori.wav (170.3 KiB)
     • 04_04_happy.wav (231.6 KiB)
     • 04_05_movie_together.wav (363.7 KiB)
     • 04_06_play_together.wav (241.9 KiB)
     • 04_07_long_broadcast.wav (229.9 KiB)
     • 04_08_dislike_cold.wav (1.1 MiB)
     • 04_09_dislike_hot.wav (873.0 KiB)
    • 05_time_signal_voice
     • 00_oclock.wav (868.4 KiB)
     • 01_oclock.wav (429.1 KiB)
     • 02_oclock.wav (960.4 KiB)
     • 03_oclock.wav (836.1 KiB)
     • 04_oclock.wav (1.4 MiB)
     • 05_oclock.wav (584.4 KiB)
     • 06_oclock.wav (800.9 KiB)
     • 07_oclock.wav (772.8 KiB)
     • 08_oclock.wav (952.5 KiB)
     • 09_oclock.wav (1.1 MiB)
     • 10_oclock.wav (1.1 MiB)
     • 11_oclock.wav (780.7 KiB)
     • 12_oclock.wav (528.9 KiB)
     • 13_oclock.wav (920.2 KiB)
     • 14_oclock.wav (822.1 KiB)
     • 15_oclock.wav (877.1 KiB)
     • 16_oclock.wav (658.1 KiB)
     • 17_oclock.wav (942.6 KiB)
     • 18_oclock.wav (1.2 MiB)
     • 19_oclock.wav (1.7 MiB)
     • 20_oclock.wav (938.8 KiB)
     • 21_oclock.wav (1.5 MiB)
     • 22_oclock.wav (854.8 KiB)
     • 23_oclock.wav (1.2 MiB)
    • 06_alarm_voice
     • 06_01_gently.wav (1.7 MiB)
     • 06_02_hard.wav (363.7 KiB)
     • 06_03_sleep_again.wav (1.9 MiB)
    • 07_situation_voice_2
     • 07_01_abuse.wav (7.5 MiB)
     • 07_02_compliment.wav (5.2 MiB)
     • 07_03_pamper.wav (4.4 MiB)
    • 08_PC_sound_set
     • 08_01_start.wav (277.9 KiB)
     • 08_02_error.wav (618.3 KiB)
     • 08_03_alarm.wav (829.1 KiB)
     • 08_04_low_battery.wav (502.8 KiB)
     • 08_05_shut_down.wav (328.5 KiB)
     • 08_06_call_notification.wav (996.4 KiB)
    • 09_SmartPhone_sound_set
     • 09_01_LINE_message.wav (589.4 KiB)
     • 09_02_LINE_notice.wav (169.4 KiB)
     • 09_03_Twitter_notice.wav (529.3 KiB)
     • 09_04_get_mail.wav (368.2 KiB)
     • 09_05_send_mail.wav (376.9 KiB)
     • 09_06_telephone.wav (550.4 KiB)
    • all_set_korone_202010
     • 01_situation_voice_korone_202010
      • 01_01_dating_at_home_korone_202010.wav (43.0 MiB)
      • 01_02_jealousic_korone_korone_202010.wav (39.8 MiB)
     • 02_if_korone_is_voice_korone_202010
      • 02_01_if_pet_dog_korone_202010.wav (9.5 MiB)
      • 02_02_if_student_korone_202010.wav (7.0 MiB)
     • 03_voices_in_stream_korone_202010
      • 03_01_hey_guys_korone_202010.wav (238.9 KiB)
      • 03_02_i_am_crazy_korone_202010.wav (416.5 KiB)
      • 03_03_andayo_korone_202010.wav (221.6 KiB)
      • 03_04_yey-yey-yey-wow-wow-wow_korone_202010.wav (406.9 KiB)
      • 03_05_oshei_korone_202010.wav (282.7 KiB)
      • 03_06_omataseshimashita_korone_202010.wav (288.5 KiB)
      • 03_07_oayo_noisy_korone_202010.wav (291.5 KiB)
      • 03_08_oyo_gal_korone_202010.wav (275.0 KiB)
      • 03_09_song_of_sea_chicken_korone_202010.wav (1.4 MiB)
      • 03_10_naha_korone_202010.wav (173.9 KiB)
      • 03_11_nande-nande-nande_korone_202010.wav (790.3 KiB)
      • 03_12_pururururururu_korone_202010.wav (355.4 KiB)
      • 03_13_bokobokobakibaki_korone_202010.wav (579.6 KiB)
      • 03_14_horayo_korone_202010.wav (260.4 KiB)
      • 03_15_hotokimoinaomae_korone_202010.wav (230.0 KiB)
      • 03_16_wagatta_korone_202010.wav (193.9 KiB)
      • 03_17_wagaranai_korone_202010.wav (230.0 KiB)
      • 03_18_wagare_korone_202010.wav (210.4 KiB)
      • 03_19_oay_school_korone_202010.wav (516.9 KiB)
      • 03_20_okiro_okiro_korone_202010.wav (454.2 KiB)
      • 03_21_oayo_powrerful_korone_202010.wav (270.0 KiB)
      • 03_22_orayo_short_korone_202010.wav (190.8 KiB)
      • 03_23_orayo_long_korone_202010.wav (266.9 KiB)
      • 03_24_hanakayu_korone_202010.wav (187.7 KiB)
      • 03_25_hanamogera_korone_202010.wav (231.2 KiB)
      • 03_26_oayo_normal_korone_202010.wav (265.4 KiB)
     • 04_alarm_voice_korone_202010
      • 04_01_sleep_more_together_korone_202010.wav (3.8 MiB)
      • 04_02_waaaake_up_korone_202010.wav (3.7 MiB)
     • 05_system_voice_korone_202010
      • 05_01_error_korone_202010.wav (254.2 KiB)
      • 05_02_shut_down_korone_202010.wav (301.5 KiB)
      • 05_03_deden_korone_202010.wav (193.1 KiB)
      • 05_04_low_battery_korone_202010.wav (335.8 KiB)
      • 05_05_receiving_mail_korone_202010.wav (259.2 KiB)
      • 05_06_sending_mail_korone_202010.wav (306.9 KiB)
      • 05_07_start_korone_202010.wav (228.1 KiB)
      • 05_08_stop_korone_202010.wav (246.6 KiB)
      • 05_09_alert_korone_202010.wav (346.5 KiB)
      • 05_10_endurance_korone_202010.wav (270.8 KiB)
      • 05_11_incoming_call_korone_202010.wav (388.1 KiB)
      • 05_12_stream_strat_korone_202010.wav (319.6 KiB)
     • ex_thanks_voice_korone_202010.wav (7.9 MiB)
    • self-introduction.mp3 (1.1 MiB)
   • Okayu
    • 01_situation_voice
     • 01-01_walking.wav (24.4 MiB)
     • 01-02_walking_in_the_rain.wav (15.9 MiB)
     • 01-03_not_to_treat.wav (21.5 MiB)
    • 04_greeting
     • 04-01_mogumoguokayu.wav (303.3 KiB)
     • 04-02_kanshokuokayu.wav (264.1 KiB)
     • 04-03_ohayookayu.wav (316.3 KiB)
     • 04-04_konnichiokayu.wav (305.2 KiB)
     • 04-05_konbanokayu.wav (281.2 KiB)
     • 04-06_oyasumiokayu.wav (267.1 KiB)
     • 04-07_okayudekki.wav (103.5 KiB)
     • 04-08_sasumata_okayu.wav (152.7 KiB)
     • 04-09_futamataokayu.wav (160.7 KiB)
    • 05_short_voice
     • 05-01_sorebokude.wav (736.6 KiB)
     • 05-02_sugoine.wav (478.1 KiB)
     • 05-03_souiutokosuki.wav (634.4 KiB)
     • 05-04_zannendattane.wav (345.8 KiB)
     • 05-05_mogumogu_OP.wav (10.3 MiB)
     • 05-06_mogumogu_binaural.wav (10.8 MiB)
     • 05-07_ED_osusowake.wav (10.5 MiB)
     • 05-08_sexy_beam.wav (768.6 KiB)
     • 05-09_big_sky.wav (2.9 MiB)
     • 05-10_big_sky_echo.wav (1.4 MiB)
     • 05-11_howahowa.wav (2.6 MiB)
    • 06_hourly_report
     • 06_00oclock.wav (1.0 MiB)
     • 06_01oclock.wav (1.3 MiB)
     • 06_02oclock.wav (1.0 MiB)
     • 06_03oclock.wav (1.1 MiB)
     • 06_04oclock.wav (1.6 MiB)
     • 06_05oclock.wav (1.1 MiB)
     • 06_06oclock.wav (1.2 MiB)
     • 06_07oclock.wav (1.4 MiB)
     • 06_08oclock.wav (1.2 MiB)
     • 06_09oclock.wav (1.2 MiB)
     • 06_10oclock.wav (1.1 MiB)
     • 06_11oclock.wav (1.5 MiB)
     • 06_12oclock.wav (1.3 MiB)
     • 06_13oclock.wav (1.3 MiB)
     • 06_14oclock.wav (1.1 MiB)
     • 06_15oclock.wav (1.5 MiB)
     • 06_16oclock.wav (1.5 MiB)
     • 06_18oclock.wav (1.3 MiB)
     • 06_19oclock.wav (1.3 MiB)
     • 06_20oclocl.wav (1.5 MiB)
     • 06_21oclock.wav (1.3 MiB)
     • 06_22oclock.wav (1.5 MiB)
     • 06_23oclock.wav (1.4 MiB)
     • 17_17oclock.wav (1.4 MiB)
    • 07_alarm
     • 07-01_alarm_normal.wav (4.2 MiB)
     • 07-02_alarm_hard.wav (3.7 MiB)
     • 07-03_alarm_.oversleep.wav (5.6 MiB)
    • 08_PC_sysetem_sound
     • 08-01_PC_error.wav (272.2 KiB)
     • 08-02_PC_shutdown.wav (327.3 KiB)
     • 08-03_PC_low_battery.wav (382.6 KiB)
     • 08-04_PC_start.wav (194.9 KiB)
     • 08-05_PC_alarm.wav (337.4 KiB)
     • 08-06_PC_delivering_alarm.wav (380.6 KiB)
    • 09_SP_system_sound
     • 09-01_SP_LINE_call.wav (1.1 MiB)
     • 09-02_SP_LINE_notification.wav (103.5 KiB)
     • 09-03_SP_Twitter_notification.wav (240.1 KiB)
     • 09-04_SP_receive.wav (189.9 KiB)
     • 09-05_SP_sand.wav (290.2 KiB)
     • 09-06_SP_call.wav (2.3 MiB)
    • all_set_okayu_202011
     • 01_serious_love_situation_voice_okayu_202011
      • 01_01_holiday_with_you_cosplayed_okayu_202011.wav (63.2 MiB)
      • 01_02_first_morning_of_newlyweds_okayu_202011.wav (68.9 MiB)
      • 01_03_touch_my_belly_okayu_202011.wav (67.1 MiB)
      • 01_04_jealousic_okayu_in_the_world_okayu_202011.wav (55.9 MiB)
     • 02_severe_situation_voice_okayu_202011
      • 02_01_my_one_way_love_will_not_succeed_okayu_202011.wav (29.8 MiB)
      • 02_02_your_one_way_love_will_not_succeed_okayu_202011.wav (44.7 MiB)
     • 03_short_situation_voice_okayu_202011
      • 03_01_okayu_seeing_you_like_food_okayu_202011.wav (29.5 MiB)
      • 03_02_teasing_okayu_okayu_202011.wav (28.4 MiB)
      • 03_03_mashochist_okayu_okayu_202011.wav (30.1 MiB)
      • 03_04_lonely_okayu_okayu_202011.wav (34.9 MiB)
     • 04_mysteryous_situation_voice_okayu_202011
      • 04_01_actually_a_boy_okayu_202011.wav (33.3 MiB)
      • 04_02_sayong_everything_in_her_mind_okayu_202011.wav (33.7 MiB)
      • 04_03_in_the_infirmary_okayu_202011.wav (32.0 MiB)
      • 04_04_worrying_and_ill_okayu_202011.wav (26.0 MiB)
     • ex_bonus_ASMR_okayu_202011
      • ex_01_sleeping_beside_you_ASMR_okayu_202011.wav (76.0 MiB)
      • ex_02_whispering_love_to_your_ear_ASMR_okayu_202011.wav (76.7 MiB)
    • 00_self_introduction.wav (5.4 MiB)
    • 02_agreeing_with_you.wav (37.4 MiB)
    • 03_reading.wav (42.4 MiB)
    • special_01_abuse.wav (46.5 MiB)
    • special_02_impression.wav (25.8 MiB)
    • special_03_counting_sheeps.wav (47.3 MiB)
   • Ookami Mio
    • 01_ramen_timer_2
     • 3minutes.wav (35.7 MiB)
     • 5minutes.wav (55.9 MiB)
     • ramen_together_ASMR.wav (88.8 MiB)
    • 02_roar
     • bow-wow.wav (4.5 MiB)
     • howling.wav (2.1 MiB)
     • meow.wav (13.1 MiB)
    • 03_good_morning_week
     • 01_Monday.wav (1.5 MiB)
     • 02_Tuesday.wav (1.7 MiB)
     • 03_Wednesday.wav (1.7 MiB)
     • 04_Thursday.wav (1.9 MiB)
     • 05_Friday.wav (1.9 MiB)
     • 06_Saturday.wav (2.3 MiB)
     • 07_Sunday.wav (2.9 MiB)
    • 04_alarm_expansion
     • mature_little_sister.wav (4.0 MiB)
     • mother.wav (4.0 MiB)
     • old_friend.wav (4.0 MiB)
     • older_sister.wav (3.7 MiB)
    • 05_welcome_back
     • bride.wav (5.7 MiB)
     • old_friend.wav (3.6 MiB)
     • welcome_back.wav (1.1 MiB)
    • 06_good_night
     • good_night_with_mio.wav (3.9 MiB)
     • good_night_with_mother-mio.wav (5.6 MiB)
    • 07_lput_to_sleep
     • being_patted_ASMR.wav (94.2 MiB)
     • reading_Yamanashi_in_binaural_recording.wav (251.0 MiB)
    • 08_cheer_up_expansion
     • cheerr_up_by_mio.wav (8.8 MiB)
     • good_luck.wav (2.2 MiB)
     • good_luck_on_telephone.wav (9.8 MiB)
    • 09_situation_voice
     • 1st_anniversary_celebration_with_you.wav (23.2 MiB)
     • together_in_kotatsu.wav (14.1 MiB)
    • all_set_mio_202012
     • 01_7_short_voice_mio_202012
      • 01_1_ohamio-n_mio_202012.wav (251.2 KiB)
      • 01_2_konbanmio-n_mio_202012.wav (252.7 KiB)
      • 01_3_madakamio-n_mio_202012.wav (280.8 KiB)
      • 01_4_happy_mio-n_mio_202012.wav (296.9 KiB)
      • 01_5_mio-n_mio_202012.wav (251.9 KiB)
      • 01_6_mousugudamio-n_mio_202012.wav (297.7 KiB)
      • 01_7_mousuguhaishinhajimarumio-n_mio_202012.wav (437.7 KiB)
     • 02_wedding_voice_mio_202012
      • 02_1_if_mio_is_proposed__mio_202012.wav (31.1 MiB)
      • 02_2_sunday_with_your_wife_mio_mio_202012.wav (19.6 MiB)
     • 03_situation_voice_mio_202012
      • 03_1_walking_together_mio_202012.wav (18.5 MiB)
      • 03_2_when_you_are_not_feeling_well_mio_202012.wav (24.7 MiB)
     • 04_mios_laughing_bag_mio_202012
      • 03_laughing_voice_mio_202012.wav (2.7 MiB)
     • 05_gentle_good_morning_mio_202012
      • 05_1_waking_you_up_gently_mio_202012.wav (2.0 MiB)
      • 05_2_trying_best_to_wake_you_up_gently_mio_202012.wav (4.5 MiB)
      • 05_3_practical_alaram_voice_mio_202012.wav (1.4 MiB)
     • 06_stroke_and_poff_mio_202012
      • 06_1_storoking_ASMR_mio_202012.wav (40.4 MiB)
      • 06_2_poff_poff_to_make_you_sleep_mio_202012.wav (36.4 MiB)
     • ex_bonus_mio_202012
      • ex_01_appreciation_mio_202012.wav (868.7 KiB)
      • ex_02_inside_story_and_thanks_mio_202012.wav (37.2 MiB)
      • ex_03_brushing_teeth_with_mio_ASMR_mio_202012.wav (24.8 MiB)
    • sp_bonus
     • feeding_to_Taiga_ASMR.wav (123.8 MiB)
     • life_with_mio_ASMR.wav (89.5 MiB)
     • listening_voice_of_Taiga_ASMR.wav (75.4 MiB)
     • lookin_back.wav (82.8 MiB)
    • 00_sample.wav (4.0 MiB)
  • HoloID
   • Iofi
    • all_set_iofi_202007
     • alarm_set
      • 05_tsundere_alarm.wav (7.8 MiB)
      • 06_sadistic_alarm.wav (5.2 MiB)
     • situation_set_indonesian
      • 03_waking_up_with_you.wav (31.3 MiB)
      • 04_cooking_with_you.wav (32.5 MiB)
     • situation_set_japanese
      • 01_surprise_to iofi.wav (76.0 MiB)
      • 02_afraid_to_go_to_restroom.wav (64.5 MiB)
     • 07_Nina_Bobo.wav (6.1 MiB)
     • sp_pampering_voice.wav (50.0 MiB)
     • translation.pdf (379.1 KiB)
   • all_set_holiid_202010
    • iofi_situation_holoid_202010
     • iofi_1_drawing_each_other_id_holoid_202010.wav (51.3 MiB)
     • iofi_2_kidding_iofi_in_librry_en_holoid_202010.wav (44.8 MiB)
     • iofi_3_together_in_school_infirmary_jp_holoid_202010.wav (56.8 MiB)
    • moona_situation_holoid_202010
     • moona_1_meet_in_library_id_holoid_202010.wav (42.4 MiB)
     • moona_2_kidding_you_concentraing_en_holoid_202010.wav (32.3 MiB)
     • moona_3_confess_to_you_jp_holoid_202010.wav (21.6 MiB)
    • risu_situation_holoid_202010
     • risu_1_after_school_id_holoid_202010.wav (22.4 MiB)
     • risu_2_hand_made_cookie_en_holoid_202010.wav (17.6 MiB)
     • risu_3_chattering_together_jp_holoid_202010.wav (27.1 MiB)
    • script_holoID_6_month_anniversary_voice_en.pdf (305.6 KiB)
    • script_holoID_6_month_anniversary_voice_id.pdf (304.3 KiB)
    • script_holoID_6_month_anniversary_voice_jp.pdf (2.2 MiB)
  • HoloStars
   • Aruran
    • all_set_arurandeisu_202011
     • 01_situation_voice_arurandeisu_202011
      • 01_01_birthay_dating_arurandeisu_202011.wav (50.3 MiB)
      • 01_02_situation_of_the_illustration_arurandeisu_202011.wav (105.2 MiB)
     • 02_system_voice_arurandeisu_202011
      • 02_01_system_sound_arurandeisu_202011
       • 02_01_1_error_sound_arurandeisu_202011.wav (107.7 KiB)
       • 02_01_2_mail_sending_sound_arurandeisu_202011.wav (112.0 KiB)
       • 02_01_3_mail_receiving_sound_arurandeisu_202011.wav (122.4 KiB)
       • 02_01_4_incoming_call_sound_arurandeisu_202011.wav (750.7 KiB)
       • 02_01_5_stream_start_sound_arurandeisu_202011.wav (122.0 KiB)
      • 02_02_system_voice_arurandeisu_202011
       • 02_02_1_error_voice_arurandeisu_202011.wav (187.0 KiB)
       • 02_02_2_mail_sending_voice_arurandeisu_202011.wav (263.5 KiB)
       • 02_02_3_mail_receiving_voice_arurandeisu_202011_.wav (387.7 KiB)
       • 02_02_4_incoming_call_voice_arurandeisu_202011.wav (493.0 KiB)
       • 02_02_5_stream_start_voice_arurandeisu_202011.wav (230.4 KiB)
      • 02_03_receiving_maail_ng_arurandeisu_202011.wav (864.9 KiB)
     • 03_greeting_voice_arurandeisu_202011
      • 03_01_ciao_arurandeisu_202011.wav (166.6 KiB)
      • 03_02_see_you_again_arurandeisu_202011.wav (244.2 KiB)
      • 03_03_waiting_for_you_arurandeisu_202011.wav (347.7 KiB)
      • 03_04_good_morig_1_arurandeisu_202011.wav (646.8 KiB)
      • 03_05_good_morning_2_arurandeisu_202011.wav (454.2 KiB)
      • 03_06_good_night_1_arurandeisu_202011.wav (606.5 KiB)
      • 03_07_good_night_2_arurandeisu_202011.wav (333.1 KiB)
     • 04_electric_shock_voice_arurandeisuu_202011
      • 04_01_electric_shock_level_1_arurandeisu_202011.wav (778.7 KiB)
      • 04_02_electric_shock_level_3_arurandeisu_202011.wav (744.5 KiB)
      • 04_03_electric_shock_level_5_arurandeisu_202011.wav (1016.8 KiB)
      • 04_04_electric_shock_level_7_arurandeisu_202011.wav (1.2 MiB)
      • 04_05_electric_shock_level_10-max_arurandeisu_202011.wav (788.7 KiB)
     • ex_situation_voice_NG_arurandeisu_202011.wav (3.1 MiB)
   • Astel
    • full_set_astel_202006
     • 01_system_voice
      • Battery_01.wav (395.0 KiB)
      • Calling_01.wav (524.2 KiB)
      • Kidou_01.wav (524.2 KiB)
      • Line_Call_01.wav (718.0 KiB)
      • Line_notice_01.wav (265.8 KiB)
      • Live_notice_01.wav (524.2 KiB)
      • Receive_Mail_01.wav (524.2 KiB)
      • Send_Mail_01.wav (524.2 KiB)
      • error_01.wav (395.0 KiB)
      • shutdown_01.wav (524.2 KiB)
     • 02_greeting_voice
      • Good_evening_01.wav (330.4 KiB)
      • Good_morning_01.wav (330.4 KiB)
      • Good_night_01.wav (330.4 KiB)
      • Good_night_02.wav (395.0 KiB)
      • Hello_01.wav (330.4 KiB)
      • Hello_02.wav (330.4 KiB)
      • Ohayo_01.wav (459.6 KiB)
      • Ohayo_02.wav (330.4 KiB)
      • Yaa_01.wav (330.4 KiB)
      • see_you_01.wav (330.4 KiB)
      • see_you_again_01.wav (330.4 KiB)
     • 03_scoldig_workaholic.wav (43.7 MiB)
     • 04_dating_at_theme_park.wav (66.5 MiB)
     • 05_YANDERE_astel.wav (83.1 MiB)
     • 06_if_astel_becomes.wav (168.5 MiB)
     • ex_voice.wav (51.0 MiB)
   • Miyabi
    • all_set_miyabi
     • 00_extra
      • exrra_short_voice_1.wav (626.9 KiB)
      • extra_short_voice_2.wav (1.4 MiB)
      • extra_thank_you.wav (66.9 MiB)
     • 01_birthday_dating
      • 01_preparation_of_dating.wav (20.7 MiB)
      • 02_picnic_together.wav (22.1 MiB)
      • 03_go_home.wav (20.2 MiB)
     • 02_careless_boyfriend
      • 01_fortun_tlling_with_flower.wav (87.9 MiB)
      • 02_hirccups_during_confession.wav (79.7 MiB)
     • 03_short_voice
      • 01_good_job.wav (6.6 MiB)
      • 02_comfort.wav (7.9 MiB)
      • 03_praise.wav (6.5 MiB)
      • 04_victory.wav (1.9 MiB)
      • 05_death.wav (4.9 MiB)
      • 06_Daisuki.wav (3.4 MiB)
      • 07_killer_move.wav (12.2 MiB)
      • 08_self_introduction.wav (3.9 MiB)
     • 04_greeting
      • 01_good_morning_1.wav (2.9 MiB)
      • 02_good_morning_2.wav (5.4 MiB)
      • 03_good_morning_3.wav (8.6 MiB)
      • 04_good_night_1.wav (4.1 MiB)
      • 05_good_night_2.wav (4.6 MiB)
      • 06_good_night_3.wav (9.0 MiB)
   • Rikka
    • all_set_rikka
     • 2_sugary_short_situation
      • 2-1_let_you_asleep.wav (9.3 MiB)
      • 2-2_good_moring.wav (7.2 MiB)
      • 2-3_call_from_Rikka.wav (21.9 MiB)
     • 4_greetings
      • 4-1_good_morning.wav (1.0 MiB)
      • 4-2_good_luck.wav (1.2 MiB)
      • 4-3_welcome_home.wav (1.5 MiB)
      • 4-4_good_night.wav (1.4 MiB)
     • 5_TSUNDERE_greetings
      • 5-1_TSUNDERE_good_morning.wav (1.2 MiB)
      • 5-2_TSUNDERE_good_luck.wav (2.2 MiB)
      • 5-3_TSUNDERE_welcome_home.wav (2.0 MiB)
      • 5-4_TSUNDERE_good_night.wav (1.7 MiB)
     • 6_system_sound
      • 6-1_low_battery.wav (694.5 KiB)
      • 6-2_shut_down.wav (694.5 KiB)
      • 6-3_mail_alert.wav (866.7 KiB)
      • 6-4_start_up.wav (694.5 KiB)
      • 6-5_cast_alert.wav (694.5 KiB)
     • 1_birthday_dating.wav (20.1 MiB)
     • 3_helping_maintainance.wav (7.4 MiB)
   • Roberu
    • all_set_roberu_202009
     • 03_greeting_voice_roberu_202009
      • 03_01_ohayo_ohayo_roberu_202009.wav (515.7 KiB)
      • 03_02_ohayosan_roberu_202009.wav (485.0 KiB)
      • 03_03_konnichiha_roberu_202009.wav (752.2 KiB)
      • 03_04_genkishitemasuka_roberu_202009.wav (804.1 KiB)
      • 03_05_konbanha_roberu_202009.wav (719.5 KiB)
      • 03_06_konbanha_simple_roberu_202009.wav (234.2 KiB)
      • 03_07_good_morning_world_roberu_202009.wav (304.2 KiB)
      • 03_08_good_afternoon_world_roberu_202009.wav (314.6 KiB)
      • 03_09_good_evening_roberu_202009.wav (295.8 KiB)
      • 03_10_tuing_roberu_202009.wav (1.1 MiB)
      • 03_11_honane_roberu_202009.wav (394.2 KiB)
     • 04_alarm_voice_roberu_202009
      • 04_01_opening_roberu_202009.wav (2.4 MiB)
      • 04_02_continuous_call_roberu_202009.wav (1.5 MiB)
      • 04_03_reason_to_wake_up_roberu_202009.wav (2.5 MiB)
      • 04_04_wake_up_to_watch_stream_roberu_202009.wav (1.8 MiB)
      • 04_05_chanchakadondon_roberu_202009.wav (1.4 MiB)
     • 01_spending_birthday_together_roberu_202009.wav (47.6 MiB)
     • 02_good_work_today_roberu_202009.wav (53.6 MiB)
   • Temma
    • all_set_temma
     • 4_greetings
      • 4-1_good_morning_1.wav (396.8 KiB)
      • 4-2_good_morning_2.wav (396.8 KiB)
      • 4-3_good_morning_3.wav (655.2 KiB)
      • 4-4_welcome_home_1.wav (655.2 KiB)
      • 4-5_welcome_home_2.wav (913.6 KiB)
      • 4-6_good_night_1.wav (396.8 KiB)
      • 4-7_good_night_2.wav (784.4 KiB)
     • 5_system_sounds
      • 5-1_start_up.wav (396.8 KiB)
      • 5-2_receiving_mail.wav (396.8 KiB)
      • 5-3_error.wav (526.0 KiB)
      • 5-4_low_battery.wav (655.2 KiB)
      • 5-5_warning.wav (526.0 KiB)
      • 5-6_shut_down.wav (526.0 KiB)
      • 5-7_alert_of_casting.wav (396.8 KiB)
     • 1_birthday_dating.wav (15.1 MiB)
     • 2_birthday_celebration.wav (5.3 MiB)
     • 3_folklore_to sleep.wav (53.7 MiB)
     • ex_birthday_special.wav (8.2 MiB)
   • z_Sets
    • Holostars Christmas
     • 01_hanasaki_miyabi_xmas_202012.wav (20.0 MiB)
     • 02_kanade_izuru_xmas_202012.wav (43.7 MiB)
     • 03_arurandeis_xmas_202012.wav (44.3 MiB)
     • 04_rikka_xmas_202012.wav (39.4 MiB)
     • 05_astel_leda_xmas_202012.wav (64.3 MiB)
     • 06_kishido_temma_xmas_202012.wav (79.1 MiB)
     • 07_yukoku_roberu_xmas_202012.wav (24.9 MiB)
     • 08_kageyama_shien_xmas_202012.wav (49.3 MiB)
     • 09_aragami_oga_xmas_202012.wav (21.3 MiB)
    • Holostars Dating at Home (full_set_202006_june_sp)
     • 01_dating_at_home_miyabi.wav (27.2 MiB)
     • 02_dating_at_home_izuru.wav (21.3 MiB)
     • 03_dating_at_home_kira.wav (21.6 MiB)
     • 04._dating_at_home_arurandeisu.wav (28.3 MiB)
     • 05_dating_at_home_rikka.wav (13.8 MiB)
     • 06_dating_at_home_astel.wav (57.8 MiB)
     • 07_dating_at_home_temma.wav (20.1 MiB)
     • 08_dating_at_home_roberu.wav (22.3 MiB)
     • 09_dating_at_home_kaoru.wav (25.3 MiB)
     • 10_dating_at_home_shien.wav (25.8 MiB)
     • 11_dating_at_home_oga.wav (14.6 MiB)
    • Holostars Summer (all_set_summer_202008)
     • 01_miyabi_summer_202008.wav (63.1 MiB)
     • 02_izuru_summer_202008.wav (34.3 MiB)
     • 03_kira_summer_202008.wav (48.2 MiB)
     • 04_arurandeisu_summer_202008.wav (37.5 MiB)
     • 05_rikka_summer_202008.wav (33.7 MiB)
     • 06_astel_summer_202008.wav (75.0 MiB)
     • 07_temma_summer_202008.wav (43.7 MiB)
     • 08_roberu_summer_202008.wav (9.1 MiB)
     • 09_shien_summer_202008.wav (50.2 MiB)
     • 10_oga_summer_202008.wav (37.5 MiB)
  • Misc
   • 2019 Halloween
    • akaihaato.mp3 (5.7 MiB)
    • aki_rosenthal.mp3 (9.3 MiB)
    • houshoumarine.mp3 (4.3 MiB)
    • inugamikorone.mp3 (4.1 MiB)
    • murasakishion.mp3 (5.2 MiB)
    • nakiriayame.mp3 (8.7 MiB)
    • natsuiromatsuri.mp3 (3.0 MiB)
    • nekomataokayu.mp3 (6.0 MiB)
    • ookamimio.mp3 (5.7 MiB)
    • oozorasubaru.mp3 (6.5 MiB)
    • robocosan.mp3 (5.6 MiB)
    • sakuramiko.mp3 (4.7 MiB)
    • shirakamifubuki.mp3 (3.1 MiB)
    • shiranuiflare.mp3 (6.4 MiB)
    • shiroganenoel.mp3 (5.1 MiB)
    • uadapekora.mp3 (6.9 MiB)
    • uruharushia.mp3 (5.9 MiB)
    • yuzukichoco.mp3 (7.9 MiB)
   • 2020 Christmas Voicepack (all_set_xmas_202012)
    • 01_sora_xmas_202012.wav (47.2 MiB)
    • 02_roboco_xmas_202012.wav (26.9 MiB)
    • 03_mel_xmas_202012.wav (44.7 MiB)
    • 04_aki_xmas_202012.wav (43.7 MiB)
    • 05_fubuki_xmas_202012.wav (22.5 MiB)
    • 06_matsuri_xmas_202012.wav (14.9 MiB)
    • 07_aqua_xmas_202012.wav (26.3 MiB)
    • 08_shion_xmas_202012.wav (30.7 MiB)
    • 09_choco_xmas_202012.wav (77.8 MiB)
    • 10_subaru_xmas_202012.wav (42.4 MiB)
    • 11_azki_xmas_202012.wav (32.2 MiB)
    • 12_mio_xmas_202012.wav (49.3 MiB)
    • 13_miko_xmas_202012.wav (30.7 MiB)
    • 14_okayu_xmas_202012.wav (31.9 MiB)
    • 15_korone_xmas_202012.wav (41.7 MiB)
    • 16_pekora_xmas_202012.wav (19.9 MiB)
    • 17_rushia_xmas_202012.wav (23.2 MiB)
    • 18_flare_xmas_202012.wav (26.0 MiB)
    • 19_marine_xmas_202012.wav (28.9 MiB)
    • 20_noel_xmas_202012.wav (18.4 MiB)
    • 21_coco_xmas_202012.wav (63.6 MiB)
    • 22_kanata_xmas_202012.wav (52.6 MiB)
    • 23_watame_xmas_202012.wav (22.4 MiB)
    • 24_towa_xmas_202012.wav (19.5 MiB)
    • 25_luna_xmas_202012.wav (44.1 MiB)
    • 26_lamy_xmas_202012.wav (53.8 MiB)
    • 27_nene_xmas_202012.wav (43.5 MiB)
    • 28_botan_xmas_202012.wav (33.6 MiB)
    • 29_polka_xmas_202012.wav (28.9 MiB)
   • 2020 Rainy Day
    • 01_rainy_day_voice_robocosan.wav (35.4 MiB)
    • 02_rainy_day_voice_mel.wav (26.1 MiB)
    • 03_rainy_day_voice_aki.wav (62.9 MiB)
    • 04_rainy_day_voice_haato.wav (39.8 MiB)
    • 05_rainy_day_voice_fubuki.wav (16.6 MiB)
    • 06_rainy_day_voice_matsuri.wav (14.9 MiB)
    • 07_rainy_day_voice_shion.wav (29.0 MiB)
    • 08_rainy_day_voice_choco.wav (54.6 MiB)
    • 09_rainy_day_voice_azki.wav (30.7 MiB)
    • 10_rainy_day_voice_miko.wav (15.9 MiB)
    • 11_rainy_day_voice_okayu.wav (30.4 MiB)
    • 12_rainy_day_voice_suisei.wav (15.4 MiB)
    • 13_rainy_day_voice_pekora.wav (36.9 MiB)
    • 14_rainy_day_voice_flare.wav (18.0 MiB)
    • 15_rainy_day_voice_noel.wav (34.3 MiB)
    • 16_rainy_day_voice_marine.wav (101.4 MiB)
    • 17_rainy_day_voice_coco.wav (47.0 MiB)
    • 18_rainy_day_voice_kanata.wav (36.3 MiB)
    • 19_rainy_day_voice_watame.wav (17.4 MiB)
    • 20_rainy_day_voice_towa.wav (37.6 MiB)
    • 21_rainy_day_voice_luna.wav (37.6 MiB)
   • 2020 Valentines
    • Korone
     • Korone 406ngr.wav (28.0 MiB)
    • Subaru
     • 12_subaru.png (1.9 MiB)
     • 12_subaru.wav (26.2 MiB)
     • ki4m56.zip (23.8 MiB)
    • Suisei
     • 18_suisei.png (2.5 MiB)
     • 18_suisei.wav (18.7 MiB)
     • Suisei 5dud0j.zip (18.5 MiB)
    • Towa
     • 26_常闇トワバレンタインカード.png (2.0 MiB)
     • Towa 1583409165211.png (2.0 MiB)
     • Towa gunwaq.wav (18.6 MiB)
     • wfmidd.7z (13.1 MiB)
     • ホロライブバレンタインボイス_26_常闇トワ.wav (18.6 MiB)
   • Azur Lane
    • Aqua propose.ogg (294.7 KiB)
    • Ayame propose.ogg (137.4 KiB)
    • Shion propose.ogg (105.8 KiB)
  • Others
   • Hanazono Serena
    • all_set_serena_request
     • 01_wake_you_up
      • asadesuyo.wav (650.7 KiB)
      • goshujinsama.wav (650.7 KiB)
      • nande.wav (650.7 KiB)
      • o-ki-te-.wav (671.9 KiB)
      • onebousan.wav (650.7 KiB)
     • 02_secret
      • be_gentle.wav (801.1 KiB)
      • kiss_me.wav (921.0 KiB)
      • look_at_me.wav (714.8 KiB)
     • 03_little_serena
      • no_pervert.wav (821.5 KiB)
      • you_are_garbage.wav (821.5 KiB)
      • you_are_gross.wav (821.5 KiB)
     • 04_for_master
      • good_job_alright.wav (908.2 KiB)
      • good_job_today.wav (972.6 KiB)
      • hug_you.wav (908.2 KiB)
      • i_believe_you.wav (972.6 KiB)
      • you_can_fawn_on.wav (972.6 KiB)
     • 05_confession
      • dear_master.wav (3.7 MiB)
     • 06_abuse
      • do_not_approach.wav (779.4 KiB)
      • master_is_pervert.wav (779.4 KiB)
      • you_pig.wav (364.1 KiB)
     • 07_nonnon.wav (435.8 KiB)
     • extra.wav (16.3 MiB)
    • full_set_of_serena_202005
     • 01_ultimate_love
      • 01_want_to_touch_you.wav (1.7 MiB)
      • 02_belonging_to_serena.wav (3.2 MiB)
      • 03_making_your_heart_beating.wav (2.1 MiB)
      • 04_give_you_to_me.wav (1.4 MiB)
     • 02_300000_anniversary
      • 01_matre_is_DD.wav (13.0 MiB)
      • 02_300000_anniversary.wav (12.1 MiB)
      • 03_May_20th.wav (3.5 MiB)
      • 04_sleepy_Serena.wav (17.6 MiB)
     • 03_fooled_by_serena
      • 01_touched_by_serena.wav (3.0 MiB)
      • 02_maybe_master.wav (1.5 MiB)
      • 03_taking_care_of_you.wav (1.6 MiB)
      • 04_with_you_more.wav (3.6 MiB)
   • NoriPro
    • Enomiya Milk
     • all_pack_milk_202011
      • 01_dating_ASMR_milk_202011.wav (52.1 MiB)
      • 02_travel_ASMR_milk_202011.wav (60.4 MiB)
      • ex_happening_ASMR_milk_202011.wav (79.9 MiB)
     • all_set_202008_milk_with_special
      • 01_situation_voice_202008_milk
       • 01_situation_voice_1_good_mood.wav (11.8 MiB)
       • 01_situation_voice_2_bad_mood.wav (9.5 MiB)
       • 01_situation_voice_3_making_you_sleep.wav (16.2 MiB)
       • 01_situation_voice_4_next_morning.wav (15.0 MiB)
      • 02_greeting_voice_202008_milk
       • 02_greeting_voice_1.wav (455.1 KiB)
       • 02_greeting_voice_2.wav (462.6 KiB)
       • 02_greeting_voice_3.wav (800.1 KiB)
      • 03_unique_voice_202008_milk
       • 03_unique_voice_1.wav (347.6 KiB)
       • 03_unique_voice_2.wav (590.1 KiB)
       • 03_unique_voice_3.wav (550.1 KiB)
       • 03_unique_voice_4.wav (442.6 KiB)
       • 03_unique_voice_5.wav (397.6 KiB)
       • 03_unique_voice_6.wav (497.6 KiB)
      • 04_time_signal_voice_202008_milk
       • 01oclock.wav (1.4 MiB)
       • 02oclock.wav (1.8 MiB)
       • 03oclock.wav (2.0 MiB)
       • 04oclock.wav (1.7 MiB)
       • 05oclock.wav (1.7 MiB)
       • 06oclock.wav (2.2 MiB)
       • 07oclock.wav (2.2 MiB)
       • 08oclock.wav (1.5 MiB)
       • 09oclock.wav (1.5 MiB)
       • 10oclock.wav (1.6 MiB)
       • 11oclock.wav (1.4 MiB)
       • 12oclock.wav (1.6 MiB)
       • 13oclock.wav (1.4 MiB)
       • 14oclock.wav (1.4 MiB)
       • 15oclock.wav (1.9 MiB)
       • 16oclock.wav (1.4 MiB)
       • 17oclock.wav (1.9 MiB)
       • 18oclock.wav (1.5 MiB)
       • 19oclock.wav (1.7 MiB)
       • 20oclock.wav (1.6 MiB)
       • 21oclock.wav (1.5 MiB)
       • 22oclock.wav (1.4 MiB)
       • 23oclock.wav (1.9 MiB)
       • 24oclock.wav (2.4 MiB)
      • 05_alarm_voice_202008_milk
       • 05_alarm_1.wav (1.8 MiB)
       • 05_alarm_2.wav (3.5 MiB)
       • 05_alarm_3.wav (2.8 MiB)
      • 06_short_voice_202008_milk
       • 06_short_voice_1.wav (2.5 MiB)
       • 06_short_voice_2.wav (2.9 MiB)
       • 06_short_voice_3.wav (3.2 MiB)
      • 07_pc_system_sound_202008_milk
       • 07_1_pc_system_sound_start_up.wav (1.4 MiB)
       • 07_2_pc_system_sound_error.wav (1.8 MiB)
       • 07_3_pc_system_sound_alert.wav (1.6 MiB)
       • 07_4_pc_system_sound_low_battery.wav (2.4 MiB)
       • 07_5_pc_system_sound_shut_down.wav (1.2 MiB)
       • 07_6_pc_system_sound_emty_trash.wav (1.4 MiB)
      • 08_sp_system_sound_202008_milk
       • 08_1_sp_system_sound_LINE_incoming_call.wav (1.4 MiB)
       • 08_2_sp_system_sound_LINE_notice.wav (1.4 MiB)
       • 08_3_sp_system_sound_twitter_notice.wav (1.0 MiB)
       • 08_4_sp_system_sound__receiving_mail.wav (1.2 MiB)
       • 08_5_sp_system_sound_sending_mail.wav (977.6 KiB)
       • 08_6_sp_system_sound_incoming_call.wav (1.2 MiB)
      • 00_introduction_202008_milk.wav (24.4 MiB)
      • 09_1_holiday_with_milk_ASMR.wav (118.0 MiB)
      • 09_2_cooking_ASMR.wav (108.0 MiB)
      • sp_little_erotic_ASMR_202008_milk.wav (187.9 MiB)
    • Himesaki Yuzuru
     • all_set_yuzuru_202012
      • 01_situation_voice_yuzuru_202012
       • 01_01_going_out_together_yuzuru_202012.wav (9.4 MiB)
       • 01_02_cheering_up_yuzuru_202012.wav (8.9 MiB)
       • 01_03_training_together_yuzuru_202012.wav (10.7 MiB)
       • 01_04_love_consultation_yuzuru_202012.wav (9.9 MiB)
      • 02_greeting_voice_yuzuru_202012
       • 02_01_konhime_yuzuru_202012.wav (686.5 KiB)
       • 02_02_otsuhime_yuzuru_202012.wav (639.6 KiB)
       • 02_03_shimesakiyuzuru_desu_yuzuru_202012.wav (677.1 KiB)
      • 03_particular_voice_yuzuru_202012
       • 03_01_wa-wa-_yuzuru_202012.wav (547.7 KiB)
       • 03_02_nda_kisama_yuzuru_202012.wav (319.0 KiB)
       • 03_03_barehen_yuzuru_202012.wav (416.5 KiB)
       • 03_04_dedededededede-den_yuzuru_202012.wav (1007.1 KiB)
       • 03_05_kowaina-_yuzuru_202012.wav (390.2 KiB)
      • 04_time_signal_yuzuru_202012
       • 01oclock_yuzuru_202012.wav (1.2 MiB)
       • 02oclock_yuzuru_202012.wav (1.4 MiB)
       • 03oclock_yuzuru_202012.wav (1.9 MiB)
       • 04oclock_yuzuru_202012.wav (1.8 MiB)
       • 05oclock_yuzuru_202012.wav (1.7 MiB)
       • 06oclock_yuzuru_202012.wav (2.2 MiB)
       • 07oclock_yuzuru_202012.wav (1.9 MiB)
       • 08oclock_yuzuru_202012.wav (1.4 MiB)
       • 09oclock_yuzuru_202012.wav (1.3 MiB)
       • 10oclock_yuzuru_202012.wav (1.2 MiB)
       • 11oclock_yuzuru_202012.wav (1.3 MiB)
       • 12oclock_yuzuru_202012.wav (1.2 MiB)
       • 13oclock_yuzuru_202012.wav (1.4 MiB)
       • 14oclock_yuzuru_202012.wav (1.9 MiB)
       • 15oclock_yuzuru_202012.wav (1.4 MiB)
       • 16oclock_yuzuru_202012.wav (1.3 MiB)
       • 17oclock_yuzuru_202012.wav (1.2 MiB)
       • 18oclock_yuzuru_202012.wav (1.2 MiB)
       • 19oclock_yuzuru_202012.wav (1.5 MiB)
       • 20oclock_yuzuru_202012.wav (1.2 MiB)
       • 21oclock_yuzuru_202012.wav (1.2 MiB)
       • 22oclock_yuzuru_202012.wav (1.6 MiB)
       • 23oclock_yuzuru_202012.wav (1.4 MiB)
       • 24oclock_yuzuru_202012.wav (1.6 MiB)
      • 05_alarm_voice_yuzuru_202012
       • 05_01_alarm_1_yuzuru_202012.wav (1.6 MiB)
       • 05_02_alarm_2_yuzuru_202012.wav (2.3 MiB)
       • 05_03_alarm_3_yuzuru_202012.wav (1.8 MiB)
      • 06_short_voice_yuzuru_202012
       • 06_01_just_for_reference_yuzuru_202012.wav (2.2 MiB)
       • 06_02_your_liking_yuzuru_202012.wav (2.5 MiB)
       • 06_03_not_thigh_yuzuru_202012.wav (2.7 MiB)
      • 07_pc_system_sound_yuzuru_202012
       • 07_01_start_up_yuzuru_202012.wav (1.2 MiB)
       • 07_02_error_yuzuru_202012.wav (1.5 MiB)
       • 07_03_alert_yuzuru_202012.wav (1.2 MiB)
       • 07_04_low_battery_yuzuru_202012.wav (2.4 MiB)
       • 07_05_shut_down_yuzuru_202012.wav (1.2 MiB)
       • 07_06_trash_yuzuru_202012.wav (972.6 KiB)
      • 08_sp_system_sound_yuzuru_202012
       • 08_01_line_incoming_call_yuzuru_202012.wav (909.5 KiB)
       • 08_02_line_notification_yuzuru_202012.wav (821.6 KiB)
       • 08_03_twitter_notification_yuzuru_202012.wav (1.1 MiB)
       • 08_04_mail_receive_yuzuru_202012.wav (782.6 KiB)
       • 08_05_mail_send_yuzuru_202012.wav (1.0 MiB)
       • 08_06_phone_incoming_call_yuzuru_202012.wav (1.4 MiB)
      • 09_become_asistant_of_yuzuru_ASMR_yuzuru_202012.wav (190.7 MiB)
      • 10_watch_horror_movie_together_ASMR_yuzuru_202012.wav (173.1 MiB)
      • ex_sexy_sleeping_beside_ASMR_yuzuru_202012.wav (260.7 MiB)
    • Inuyama Tamaki
     • all_set
      • 1-1_to_the_master_with_SE.wav (36.8 MiB)
      • 1-2_to_the_master_without_SE.wav (36.5 MiB)
      • 2-1_date_with_me_with_SE.wav (56.1 MiB)
      • 2-2_date_with_me_without_SE.wav (55.7 MiB)
      • 3-1_let_me_feed_with_SE.wav (64.2 MiB)
      • 3-2_let_me_feed_without_SE.wav (64.2 MiB)
      • 4-1_sleep_together_ASMR_with_SE.wav (50.5 MiB)
      • 4-2_sleep_together_ASMR_without_SE.wav (50.7 MiB)
    • Shirayuki Mishiro
     • 01_situation_voice
      • situation1_gokigen.mp3 (1.2 MiB)
      • situation2_hukigen.mp3 (1.5 MiB)
      • situation3_iyashi.mp3 (1.6 MiB)
      • situation4_aori.mp3 (800.4 KiB)
     • 02_greeting
      • aisatsu1_konshiro.mp3 (99.2 KiB)
      • aisatsu2_otushiro.mp3 (59.7 KiB)
      • aisatsu3_ohashiro.mp3 (63.4 KiB)
      • aisatsu4_oyashiro.mp3 (132.4 KiB)
      • aisatsu5_iyashirohitotoki.mp3 (108.0 KiB)
     • 03_koukaon
      • koukaon1_don.mp3 (33.5 KiB)
      • koukaon2_hyun.mp3 (34.6 KiB)
      • koukaon3_su.mp3 (57.4 KiB)
      • koukaon4_yoisyo.mp3 (55.3 KiB)
     • 04_jiho
      • jiho1.mp3 (136.4 KiB)
      • jiho10.mp3 (177.7 KiB)
      • jiho11.mp3 (165.7 KiB)
      • jiho12.mp3 (169.4 KiB)
      • jiho13.mp3 (149.6 KiB)
      • jiho14.mp3 (139.8 KiB)
      • jiho15.mp3 (174.1 KiB)
      • jiho16.mp3 (186.8 KiB)
      • jiho17.mp3 (220.9 KiB)
      • jiho18.mp3 (178.9 KiB)
      • jiho19.mp3 (181.6 KiB)
      • jiho2.mp3 (238.5 KiB)
      • jiho20.mp3 (195.7 KiB)
      • jiho21.mp3 (224.0 KiB)
      • jiho22.mp3 (193.7 KiB)
      • jiho23.mp3 (342.8 KiB)
      • jiho24.mp3 (203.4 KiB)
      • jiho3.mp3 (166.0 KiB)
      • jiho4.mp3 (149.5 KiB)
      • jiho5.mp3 (225.8 KiB)
      • jiho6.mp3 (253.5 KiB)
      • jiho7.mp3 (230.8 KiB)
      • jiho8.mp3 (218.5 KiB)
      • jiho9.mp3 (157.4 KiB)
     • 05_alarm
      • mezamashi1_okiru.mp3 (295.5 KiB)
      • mezamashi2_okinai.mp3 (327.6 KiB)
      • mezamashi3_isoge!.mp3 (241.9 KiB)
     • 06_short_voice
      • short1_syokuji.mp3 (244.1 KiB)
      • short2_horage.mp3 (390.0 KiB)
      • short3_nekomimi.mp3 (300.9 KiB)
     • 07_PC_system_sound
      • PC1_kidou.mp3 (206.3 KiB)
      • PC2_shutdown.mp3 (207.5 KiB)
      • PC3_keikoku.mp3 (211.7 KiB)
      • PC4_error.mp3 (192.3 KiB)
      • PC5_gomibako.mp3 (149.7 KiB)
      • PC6_battery.mp3 (292.2 KiB)
     • 08_SmartPhone_system_sound
      • smartphone1_soushin.mp3 (105.3 KiB)
      • smartphone2_jushin.mp3 (99.1 KiB)
      • smartphone3_tell.mp3 (107.4 KiB)
      • smartphone4_LINE.mp3 (149.4 KiB)
      • smartphone5_LINEtell.mp3 (115.7 KiB)
      • smartphone6_twitter.mp3 (131.5 KiB)
     • all_set_mishiro_202012
      • 1_ane_mishiro_202012.wav (109.4 MiB)
      • 2_imouto_mishiro_202012.wav (102.7 MiB)
      • 3_ojousama_mishiro_202012.wav (104.4 MiB)
      • 4_doukyuusei_mishiro_202012.wav (122.8 MiB)
      • ex_maid_mishiro_202012.wav (145.6 MiB)
     • all_set_mishro_202005
      • 01_good_morning_master.mp3 (14.9 MiB)
      • 02_drinking_with_master.mp3 (15.6 MiB)
      • sp_bath_with_mastre.mp3 (22.7 MiB)
     • 09_ASMR1_mimikaki.mp3 (16.8 MiB)
     • 10_ASMR2_massage.mp3 (23.1 MiB)
     • sp_ASMR3_special.mp3 (25.5 MiB)
   • Paryi
    • 01_delayed_520
     • 01_special_morning.wav (4.1 MiB)
     • 02_meaning_of_520.wav (5.9 MiB)
     • 03_expected_day.wav (4.9 MiB)
     • 04_meal_together.wav (4.8 MiB)
     • 05_worrying_you.wav (2.9 MiB)
    • xmas_of_p_family
     • 03_ng_paryi_202012
      • ng_2nd_person_by_kanon.wav (33.7 MiB)
      • ng_biting_cup.wav (16.6 MiB)
      • ng_biting_cup_2times.wav (522.8 MiB)
      • ng_biting_cup_3times.wav (68.6 MiB)
      • ng_knob_eating.wav (16.5 MiB)
     • 04_bonus_paryi_202012
      • bonus_gaduation_from_workacholic.wav (5.4 MiB)
      • bonus_professional_of_orange.wav (5.7 MiB)
      • bonus_tsuzurime_drum_BPM100.wav (1.7 MiB)
      • bonus_tsuzurime_drum_BPM200.wav (12.0 MiB)
     • 01_spending_xmas_with_p_family_paryi_202012.wav (996.0 MiB)
     • 02_christmas_girls_pary_paryi_202012.wav (411.4 MiB)
    • 02_delayed_520_extra.wav (22.6 MiB)
   • WACTOR
    • Kogure Piyoko
     • all_set_piyoko_202009
      • 01_short_voice_piyoko_202009
       • 01_01_thank_you_for_celebrating_piyoko_202009.wav (3.0 MiB)
       • 01_02_how_about_wedding_dress_piyoko_202009.wav (2.5 MiB)
       • 01_03_babababa-n_piyoko_202009.wav (3.0 MiB)
       • 01_04_ambition_of_piyoko_voice_piyoko_202009.wav (4.4 MiB)
      • 02_ear_licking_female_kid_ASMR_piyoko_202009.wav (80.1 MiB)
      • 03_ear_licking_maid_ASMR_piyoko_202009.wav (85.8 MiB)
      • 04_kiss_in_the_first_night_ASMR_piyoko_202009.wav (76.7 MiB)
    • Kokoro Ichiru
     • all_set_ichiru_202007
      • 01_short_voice_ichiru
       • 01_birthday_short_voice_01.wav (1.8 MiB)
       • 02_birthday_short_voice_02.wav (2.5 MiB)
       • 03_birthday_short_voice_03.wav (3.3 MiB)
       • 04_birthday_short_voice_04.wav (3.2 MiB)
      • 02_situation_voice_ichiru
       • 01_surprise_to_maid.wav (14.8 MiB)
       • 02_forgetfull_lover.wav (14.9 MiB)
      • 03_eae_licking_ASMR_ichiru.wav (100.5 MiB)
      • 04_earpicking_ASMR_ichiru.wav (100.5 MiB)
    • Matsurugi Lia
     • full_set_lia_202006
      • 01_short_voice
       • happy_birthday_song.wav (3.7 MiB)
       • lia_wants_gold.wav (2.8 MiB)
       • making_notice_to_birthday.wav (4.5 MiB)
       • thank_you_for_birthday_celebration_.wav (1.3 MiB)
      • 02_situation_voice
       • jealous_girlfriend.wav (17.3 MiB)
       • lia_waking_brother_up.wav (17.3 MiB)
      • 03_earpick_ASMR.wav (115.9 MiB)
      • 04_ear_licking_ASMR.wav (112.5 MiB)
      • please_wait.wav (2.2 MiB)
  • _filelist (32.5 KiB)
  • _info (14.2 KiB)
  • _missing (6.4 KiB)
  • totals.png (35.6 KiB)
thank you so much!
Now THIS is a good end of the year :D
thank you so much!!!!
Now I have an Okayu windows start up sound and a Matsuri windows shut down sound. Welcome to 2021. これが未来だ!!
What a goddamn god.

cnd

User
I ask for a lossy version.
You absolute Legend. Thank you for your service.
Thank you ! Can we get some more fubuki?
Thank you ! Can we get some more fubuki? > ME TOO
No Haato/Haachama exclusive voice pack included? ?
i knew it. Thanks a lot!

LUK

User
Thanks! Is there a collection of all hololive songs somewhere by any chance?
Seed Please!!!!
This collection is insane, thank you so much. Can anyone create a torrent but with all the holostars vps only?