【MMSUB】[魔神英雄传:七魂的龙神丸 / Mashin Eiyuuden Wataru: Shichikon no Ryuujinmaru][05][1080p][简繁内封字幕]

Category:
Date:
2020-10-03 13:10 UTC
Submitter:
Seeders:
3
Information:
Leechers:
0
File size:
571.1 MiB
Completed:
1085
Info hash:
79af43c60be99d4354afcb9213b8645a2639da3a
![][0] **【参与人员】** **片源**:Naruto **校对**:晓梦 ============================== **【网盘分享】** **链接**:[https://pan.baidu.com/s/16XeHvg3oKK06XYsVzkUM8Q][1] **密码**:SLDS **字幕**:**《魔神英雄传:七魂的龙神丸》**:[https://lanzous.com/b01t5q6ng][2] ============================== **【其他相关】** **GitHub**:[https://github.com/DMYJS/MMSUBS][3] **WeiBo**:[https://www.weibo.com/dmyjs][4] ============================== 本组长期欢迎手抄爱好者, **QQ群** :335137254 [0]: http://puep.qpic.cn/coral/Q3auHgzwzM4fgQ41VTF2rJ8PeaJA4ezv5gv2LiaibgeuySWBhO4P91dg/0.jpg [1]: https://pan.baidu.com/s/16XeHvg3oKK06XYsVzkUM8Q [2]: https://lanzous.com/b01t5q6ng [3]: https://github.com/DMYJS/MMSUB [4]: https://www.weibo.com/dmyjs

File list

  • [MMSUB] Mashin Eiyuuden Wataru:Shichikon no Ryuujinmaru - 05 [WebRip 1080p ASS×2].mkv (571.1 MiB)