【MMSUB】★1月新番★[索玛丽与森林之神 / ソマリと森の神様 / Somali and the Forest Spirit][05][WebRip 1080p AVC-8bit AAC][简繁外挂字幕]

Category:
Date:
2020-02-23 10:03 UTC
Submitter:
Seeders:
0
Information:
Leechers:
0
File size:
389.5 MiB
Completed:
83
Info hash:
c3e7b1471bd7ff69d73814d25c375c4de2debb3b
![][0] **【剧情简介】** 我在森林中,与“那小东西"相遇了。“人类(那小东西)"称“哥雷姆(我)"为父亲。 这是一个陆地被异形们所支配的世界。人类遭受迫害,面临着灭绝的危机。 就在某一天,森林守护者“哥雷姆",与一名人类少女“索玛丽"相遇了。 逐渐走向灭亡的种族“人类"与森林守护者“哥雷姆",一段记录这对“父女"深厚羁绊的旅途即将开启…… - - - **【重要说明】** 我们**不是字幕组**,所有动漫资源来自网络搜集,外挂或内封字幕仅为**手抄或搬运优化**,请勿发表任何让本组制作某某番剧字幕的言论,谢谢合作! - - - **【参与人员】** OCR:LiH 校对:晓梦 压制:晓梦 **【Github字幕备份】** 地址:[https://github.com/DMYJS/MMSUB][1] **【联系方式】** Telegram:[https://t.me/ShareAnimation][2] WeiBo:[https://www.weibo.com/dmyjs][3] **【关于招募】** 本组长期欢迎手抄爱好者,QQ群:335137254 [0]: https://imgs.aixifan.com/o_1dt35dj44lmq1d2c1vjk11pn12q17.jpg [1]: https://github.com/DMYJS/MMSUB [2]: https://t.me/ShareAnimation [3]: https://www.weibo.com/dmyjs

File list

  • [MMSUB] Somali and the Forest Spirit
    • Fonts.zip (19.3 MiB)
    • [MMSUB] Somali and the Forest Spirit - 05 [WebRip 1080p AVC-8bit AAC].CHS.ass (30.7 KiB)
    • [MMSUB] Somali and the Forest Spirit - 05 [WebRip 1080p AVC-8bit AAC].CHT.ass (30.7 KiB)
    • [MMSUB] Somali and the Forest Spirit - 05 [WebRip 1080p AVC-8bit AAC].mkv (370.2 MiB)