[MonitieFansub-raws] Crayon Shin-chan 2020.02.08 (1024) (EAT) (1920x1080p)

Category:
Date:
2020-02-16 08:23 UTC
Submitter:
Seeders:
0
Information:
Leechers:
0
File size:
503.3 MiB
Completed:
111
Info hash:
8c0a6bff08bfd54f234469d70274abb28b3d8e85
__*DELOGOED VERSION*__ __Program used :__ MP4Box avisynth (autofade preview+ encode) _______________ __Special Thanks:__ TS Source : DreamBlue GGDrv Link : https://drive.google.com/file/d/10SYgLv96bKc2n-Rtiqd5VoONKmC2nT58/view?usp=sharing ------------------------------ __*UPDATE :__ GGDrv : https://drive.google.com/file/d/10SYgLv96bKc2n-Rtiqd5VoONKmC2nT58/view?usp=sharing Discord : https://discord.gg/Un6NxN4 Mail box : kurikunvn@gmail.com ----------------------------- __Have a nice day :)__ -----------------------------

File list

  • [MonitieFansub-raws] Crayon Shin-chan 2020.02.08 (1023) (EAT) (1920x1080p).mp4 (503.3 MiB)
Thanks for sharing, hope you can keep sharing the following episodes!

kurivn189 (uploader)

User
@alveifbklsiu249 Thank you!
Kuri ơi , mị nghĩ cưng nên chèn thêm tập từ 1013->1020 á :)) Khuyết quá trời , nếu làm không kịp thì chia ts mị làm phụ (nhưng không biết delogo nhá )

kurivn189 (uploader)

User
@Didimato Shut up your mouth :-)