【MMSUB】★1月新番★[猎龙飞船][01-12 END][TVrip 1080P HEVC-MA10P AC3 GB BIG5][简繁内挂字幕]

Category:
Date:
2020-01-11 13:54 UTC
Submitter:
Seeders:
2
Information:
Leechers:
0
File size:
6.0 GiB
Completed:
2249
Info hash:
c8599edc341c9d15a3cfeb618546335938c3cf53
![][0] **【剧情简介】** 不写了 - - - **【重要说明】** 我们**不是字幕组**,所有动漫资源来自网络搜集,外挂或内封字幕仅为**手抄或搬运优化**,请勿发表任何让本组制作某某番剧字幕的言论,谢谢合作! - - - **【参与人员】** 校对:塔塔罗亚 压制:塔塔罗亚 手抄:塔塔罗亚 **【Github字幕备份】** 地址:[https://github.com/DMYJS/MMSUB][1] **【联系方式】** Telegram:[https://t.me/ShareAnimation][2] WeiBo:[https://www.weibo.com/dmyjs][3] **【关于招募】** 同好,请留言评论 本组长期欢迎手抄爱好者,QQ群:335137254 [0]: https://s2.ax1x.com/2020/01/09/lRzbbq.jpg [1]: https://github.com/DMYJS/MMSUB [2]: https://t.me/ShareAnimation [3]: https://www.weibo.com/dmyjs

File list

 • [2020-01-08] 猎龙飞船 (Netflix 1080P HEVC-MA10P AC3 GB BIG5)
  • [H1080-RAW] Drifting Dragons - 01 (TVrip 1080P HEVC-MA10P AC3 GB BIG5).mkv (528.0 MiB)
  • [H1080-RAW] Drifting Dragons - 02 (TVrip 1080P HEVC-MA10P AC3 GB BIG5).mkv (509.9 MiB)
  • [H1080-RAW] Drifting Dragons - 03 (TVrip 1080P HEVC-MA10P AC3 GB BIG5).mkv (605.7 MiB)
  • [H1080-RAW] Drifting Dragons - 04 (TVrip 1080P HEVC-MA10P AC3 GB BIG5).mkv (540.9 MiB)
  • [H1080-RAW] Drifting Dragons - 05 (TVrip 1080P HEVC-MA10P AC3 GB BIG5).mkv (568.8 MiB)
  • [H1080-RAW] Drifting Dragons - 06 (TVrip 1080P HEVC-MA10P AC3 GB BIG5).mkv (463.8 MiB)
  • [H1080-RAW] Drifting Dragons - 07 (TVrip 1080P HEVC-MA10P AC3 GB BIG5).mkv (510.0 MiB)
  • [H1080-RAW] Drifting Dragons - 08 (TVrip 1080P HEVC-MA10P AC3 GB BIG5).mkv (514.6 MiB)
  • [H1080-RAW] Drifting Dragons - 09 (TVrip 1080P HEVC-MA10P AC3 GB BIG5).mkv (484.7 MiB)
  • [H1080-RAW] Drifting Dragons - 10 (TVrip 1080P HEVC-MA10P AC3 GB BIG5).mkv (480.4 MiB)
  • [H1080-RAW] Drifting Dragons - 11 (TVrip 1080P HEVC-MA10P AC3 GB BIG5).mkv (444.0 MiB)
  • [H1080-RAW] Drifting Dragons - 12 END (TVrip 1080P HEVC-MA10P AC3 GB BIG5).mkv (529.2 MiB)