[MDST-270] Medarot Game Sound Archives Vol.2 | メダロット ゲームサウンドアーカイブスVol.2 (2019)

Category:
Date:
2019-11-15 02:45 UTC
Submitter:
Seeders:
0
Information:
No information.
Leechers:
0
File size:
2.1 GiB
Completed:
354
Info hash:
29c0dd4573767b86bd3ea037e2442ca3ea9e7c96
[MDST-270] Medarot Game Sound Archives Vol.2 | メダロット ゲームサウンドアーカイブスVol.2 (2019) ——————— https://vgmdb.net/album/87830 ![alt text](https://i.imgur.com/ytKYdX3.png "Logo Title Text 1") Flac/cue/log, scan & photo, original release ~ Please Seed ~

File list

 • Medarot Game Sound Archives Vol.2
  • (2019) - Medarot Game Sound Archives Vol.2 [Disc 1] [FLAC]
   • 01 - ニューヒーロー.flac (4.0 MiB)
   • 02 - もろこしちょう.flac (11.9 MiB)
   • 03 - ホーム.flac (13.2 MiB)
   • 04 - ロード.flac (8.4 MiB)
   • 05 - メダシティ.flac (10.3 MiB)
   • 06 - にんじんじま.flac (9.8 MiB)
   • 07 - セロリむら.flac (9.8 MiB)
   • 08 - バジルシティ.flac (10.3 MiB)
   • 09 - がっこう.flac (10.3 MiB)
   • 10 - こうえん.flac (9.0 MiB)
   • 11 - つうしんビル.flac (9.6 MiB)
   • 12 - メダスタジアム.flac (11.0 MiB)
   • 13 - メダリンク.flac (5.2 MiB)
   • 14 - コンビニ.flac (7.9 MiB)
   • 15 - メダロットしゃ.flac (8.9 MiB)
   • 16 - けんきゅうじょ.flac (7.9 MiB)
   • 17 - じんじゃ.flac (8.6 MiB)
   • 18 - メダランド.flac (9.3 MiB)
   • 19 - カイワレとう.flac (9.3 MiB)
   • 20 - じゃがいもやま.flac (11.7 MiB)
   • 21 - セロリやま.flac (10.9 MiB)
   • 22 - せいあつ.flac (9.1 MiB)
   • 23 - あくじ.flac (4.6 MiB)
   • 24 - アリカ.flac (5.9 MiB)
   • 25 - ロボロボだん.flac (11.4 MiB)
   • 26 - セレクトたい.flac (8.9 MiB)
   • 27 - レトルト.flac (3.5 MiB)
   • 28 - コンフェイト.flac (12.0 MiB)
   • 29 - コハク.flac (5.7 MiB)
   • 30 - ラウンジ.flac (5.3 MiB)
   • 31 - だいひょうせんしゅ.flac (6.0 MiB)
   • 32 - ウィローズ.flac (4.0 MiB)
   • 33 - チトセ.flac (9.3 MiB)
   • 34 - クルミ.flac (8.7 MiB)
   • 35 - メダロッチ.flac (11.5 MiB)
   • 36 - しんにゅう.flac (6.7 MiB)
   • 37 - おちこみ.flac (10.6 MiB)
   • 38 - メダリンピック.flac (8.6 MiB)
   • 39 - かいけつ.flac (9.7 MiB)
   • 40 - エンカウント.flac (3.6 MiB)
   • 41 - ロボトル 1.flac (11.2 MiB)
   • 42 - ロボトル 2.flac (12.0 MiB)
   • 43 - ロボトル 3.flac (11.7 MiB)
   • 44 - きょうてき.flac (11.1 MiB)
   • 45 - しょうり.flac (3.3 MiB)
   • 46 - はいぼく.flac (3.1 MiB)
   • 47 - ゲームオーバー.flac (3.3 MiB)
   • 48 - メダルゲット.flac (710.3 KiB)
   • 49 - メダルかくせい.flac (3.1 MiB)
   • 50 - クレッシェンド.flac (5.1 MiB)
   • 51 - ラストロボトル.flac (15.0 MiB)
   • 52 - エンディング 1.flac (11.3 MiB)
   • 53 - エンディング 2.flac (9.7 MiB)
   • Medarot Game Sound Archives Vol.2 [Disc 1].cue (9.8 KiB)
   • Medarot Game Sound Archives Vol.2 [Disc 1].log (39.7 KiB)
  • (2019) - Medarot Game Sound Archives Vol.2 [Disc 2] [FLAC]
   • 01 - Robattle Of Fate.flac (8.9 MiB)
   • 02 - Morokoshi Town.flac (7.6 MiB)
   • 03 - Amakura Family.flac (9.7 MiB)
   • 04 - Convenience Store.flac (5.4 MiB)
   • 05 - Shrine.flac (10.3 MiB)
   • 06 - Morokoshi School.flac (9.2 MiB)
   • 07 - Medarot Lab.flac (5.0 MiB)
   • 08 - Meda City.flac (8.5 MiB)
   • 09 - Medarotters.flac (6.7 MiB)
   • 10 - Meda City Depatment.flac (9.8 MiB)
   • 11 - Cave.flac (9.6 MiB)
   • 12 - Forest Village.flac (7.5 MiB)
   • 13 - Jungle.flac (5.8 MiB)
   • 14 - Pyramid.flac (7.2 MiB)
   • 15 - Desert City.flac (7.9 MiB)
   • 16 - Museum.flac (9.4 MiB)
   • 17 - Casino.flac (5.9 MiB)
   • 18 - Ruins.flac (8.1 MiB)
   • 19 - Marine Island.flac (6.4 MiB)
   • 20 - Lave Cave.flac (6.9 MiB)
   • 21 - Submarine City.flac (6.8 MiB)
   • 22 - Submarine Plant.flac (7.4 MiB)
   • 23 - Snow Village.flac (8.7 MiB)
   • 24 - Snow Hill.flac (7.4 MiB)
   • 25 - Palace Of Ice.flac (13.3 MiB)
   • 26 - Empire Of The Moon.flac (11.4 MiB)
   • 27 - Sublimation Of Distortion.flac (10.0 MiB)
   • 28 - Chitose Asakura.flac (6.1 MiB)
   • 29 - Willows.flac (2.5 MiB)
   • 30 - Kohaku HImuro.flac (7.8 MiB)
   • 31 - Select Safety Force.flac (5.2 MiB)
   • 32 - Robo Robo.flac (5.3 MiB)
   • 33 - Medal Hunters.flac (5.4 MiB)
   • 34 - Anne.flac (8.3 MiB)
   • 35 - Dr. Hebereke.flac (3.5 MiB)
   • 36 - Retort The Phantom Hero.flac (2.4 MiB)
   • 37 - Distrust.flac (6.3 MiB)
   • 38 - Proof Of Courage.flac (5.6 MiB)
   • 39 - Slow Memories.flac (7.4 MiB)
   • 40 - Incident.flac (7.0 MiB)
   • 41 - Blue Dusk.flac (11.5 MiB)
   • 42 - Wandaba.flac (4.9 MiB)
   • 43 - Crescendo.flac (5.9 MiB)
   • 44 - Shooting Star.flac (5.7 MiB)
   • 45 - Medarotch.flac (7.3 MiB)
   • 46 - Are you Ready?.flac (3.5 MiB)
   • 47 - Robattle.flac (10.0 MiB)
   • 48 - Robattle2.flac (8.7 MiB)
   • 49 - Robattle3.flac (8.2 MiB)
   • 50 - Winner.flac (2.4 MiB)
   • 51 - Loser.flac (2.7 MiB)
   • 52 - Never Give Up.flac (1.9 MiB)
   • 53 - Life Of Deth.flac (7.0 MiB)
   • 54 - Huge Enemy.flac (13.8 MiB)
   • 55 - The Chaos Emperor.flac (8.5 MiB)
   • 56 - Nirvana.flac (8.1 MiB)
   • 57 - Pray For The Monn.flac (15.7 MiB)
   • 58 - Peaceful Days.flac (8.0 MiB)
   • 59 - Denouement.flac (11.4 MiB)
   • Medarot Game Sound Archives Vol.2 [Disc 2].cue (10.4 KiB)
   • Medarot Game Sound Archives Vol.2 [Disc 2].log (43.9 KiB)
  • (2019) - Medarot Game Sound Archives Vol.2 [Disc 3] [FLAC]
   • 01 - Towards Victory (Title).flac (6.0 MiB)
   • 02 - Pepper Town.flac (7.2 MiB)
   • 03 - Happy Home.flac (8.4 MiB)
   • 04 - Detective Office.flac (7.2 MiB)
   • 05 - Hospital.flac (5.9 MiB)
   • 06 - Grand Forest.flac (8.9 MiB)
   • 07 - Clock Town.flac (6.1 MiB)
   • 08 - Sand Village.flac (6.1 MiB)
   • 09 - Atlantica Park.flac (7.4 MiB)
   • 10 - Aurora Fall.flac (9.9 MiB)
   • 11 - Robattle Colosseum.flac (6.1 MiB)
   • 12 - Culvert.flac (6.3 MiB)
   • 13 - Jungle Ruins.flac (8.0 MiB)
   • 14 - Clock Tower.flac (5.9 MiB)
   • 15 - Quicksand.flac (8.4 MiB)
   • 16 - Aqua Facitities.flac (9.3 MiB)
   • 17 - Secret Laboratory.flac (7.9 MiB)
   • 18 - Permafrost Cave.flac (7.1 MiB)
   • 19 - Theme Of Anise.flac (6.8 MiB)
   • 20 - Theme Of Chicory.flac (6.2 MiB)
   • 21 - Theme Of Erika.flac (6.9 MiB)
   • 22 - Theme Of Mint.flac (6.3 MiB)
   • 23 - Theme Of Parsley.flac (6.5 MiB)
   • 24 - Theme Of Sage.flac (7.0 MiB)
   • 25 - Theme Of Detective.flac (7.5 MiB)
   • 26 - Phantom Thief.flac (7.7 MiB)
   • 27 - AswadArāk.flac (8.3 MiB)
   • 28 - Cunning Party.flac (7.3 MiB)
   • 29 - Family Ties.flac (7.1 MiB)
   • 30 - Torrential Anger.flac (7.7 MiB)
   • 31 - Stricken Grief.flac (6.4 MiB)
   • 32 - Happy Smile.flac (7.6 MiB)
   • 33 - Thinking Time.flac (6.2 MiB)
   • 34 - Mystery Solved.flac (5.7 MiB)
   • 35 - Proof.flac (6.6 MiB)
   • 36 - Sad Truth.flac (7.0 MiB)
   • 37 - Decision.flac (5.3 MiB)
   • 38 - Hurry Up!.flac (6.3 MiB)
   • 39 - Emergency.flac (8.2 MiB)
   • 40 - Terrible.flac (7.5 MiB)
   • 41 - Chase.flac (8.7 MiB)
   • 42 - Silent Work.flac (6.9 MiB)
   • 43 - Argue.flac (5.7 MiB)
   • 44 - Buddy.flac (8.1 MiB)
   • 45 - Medarotch Type : M8.flac (5.7 MiB)
   • 46 - Ready For Robattle.flac (5.4 MiB)
   • 47 - Towards Victory (Robattle).flac (10.9 MiB)
   • 48 - Shake It Up Baby.flac (9.9 MiB)
   • 49 - Mysterious.flac (8.0 MiB)
   • 50 - T.S.B.T.flac (9.4 MiB)
   • 51 - Dancing Phantom.flac (12.4 MiB)
   • 52 - Shut Up!.flac (11.0 MiB)
   • 53 - Core Of Black.flac (10.8 MiB)
   • 54 - Decisive Battle.flac (4.4 MiB)
   • 55 - Zaram.flac (6.5 MiB)
   • 56 - Eternal Darkness.flac (12.2 MiB)
   • 57 - Winner Type : M8.flac (4.4 MiB)
   • 58 - Happy End (Stuff Roll).flac (13.6 MiB)
   • Medarot Game Sound Archives Vol.2 [Disc 3].cue (10.4 KiB)
   • Medarot Game Sound Archives Vol.2 [Disc 3].log (43.3 KiB)
  • (2019) - Medarot Game Sound Archives Vol.2 [Disc 4] [FLAC]
   • 01 - One Shot One Kill.flac (5.7 MiB)
   • 02 - Brisk Morning.flac (10.5 MiB)
   • 03 - Evening Twilight.flac (6.1 MiB)
   • 04 - Small Hours.flac (9.3 MiB)
   • 05 - Medarot Academy.flac (5.6 MiB)
   • 06 - School Life.flac (8.3 MiB)
   • 07 - Lurking Fear.flac (5.4 MiB)
   • 08 - Waste Mine.flac (5.6 MiB)
   • 09 - Tunnel.flac (4.6 MiB)
   • 10 - Mountain Road.flac (6.4 MiB)
   • 11 - Light Shielding.flac (7.5 MiB)
   • 12 - Crater.flac (9.4 MiB)
   • 13 - Misty Sea Of Trees.flac (14.1 MiB)
   • 14 - Port Town.flac (8.4 MiB)
   • 15 - Lighthouse.flac (12.9 MiB)
   • 16 - Ruins And Rubble.flac (6.2 MiB)
   • 17 - Explorers.flac (7.5 MiB)
   • 18 - Rise Up.flac (10.9 MiB)
   • 19 - Take It Easy.flac (6.2 MiB)
   • 20 - Absolute Beauty.flac (8.4 MiB)
   • 21 - Genius.flac (7.1 MiB)
   • 22 - Speedster.flac (11.6 MiB)
   • 23 - Brave Warrior.flac (7.2 MiB)
   • 24 - Elegance And Dignity.flac (8.2 MiB)
   • 25 - Mysterious Charm.flac (7.1 MiB)
   • 26 - Fervent Soul.flac (8.2 MiB)
   • 27 - Rescue Force.flac (12.0 MiB)
   • 28 - Fluorite.flac (10.4 MiB)
   • 29 - Sportsmanship.flac (10.0 MiB)
   • 30 - Culture.flac (5.1 MiB)
   • 31 - Traditional.flac (7.8 MiB)
   • 32 - Let's Shake!.flac (7.5 MiB)
   • 33 - Recollect.flac (6.0 MiB)
   • 34 - Hilarious Merrymaking.flac (7.9 MiB)
   • 35 - Stealthy Steps.flac (6.2 MiB)
   • 36 - Foggy.flac (6.1 MiB)
   • 37 - Sibylline Riddles.flac (8.4 MiB)
   • 38 - Great Discovery.flac (6.6 MiB)
   • 39 - Theme Of Meda.flac (5.7 MiB)
   • 40 - Cloud Nine.flac (15.2 MiB)
   • 41 - Just Do It.flac (13.8 MiB)
   • 42 - Never Despair.flac (11.9 MiB)
   • 43 - The Sky Is The Limit.flac (19.2 MiB)
   • 44 - Threat.flac (15.4 MiB)
   • 45 - Get Over.flac (17.1 MiB)
   • 46 - Preface.flac (8.2 MiB)
   • 47 - Overwhelming.flac (13.6 MiB)
   • 48 - Into The Darkness.flac (7.1 MiB)
   • 49 - World Of Despair.flac (14.8 MiB)
   • 50 - Well Done!.flac (14.1 MiB)
   • Medarot Game Sound Archives Vol.2 [Disc 4].cue (8.9 KiB)
   • Medarot Game Sound Archives Vol.2 [Disc 4].log (37.4 KiB)
  • Artbook
   • 01.png (4.2 MiB)
   • 02.png (4.2 MiB)
   • 03.png (4.6 MiB)
   • 04.png (4.2 MiB)
   • 05.png (4.2 MiB)
   • 06.png (4.1 MiB)
   • 07.png (4.3 MiB)
   • 08.png (4.6 MiB)
   • 09.png (4.0 MiB)
   • 10.png (4.3 MiB)
   • 11.png (3.3 MiB)
   • 12.png (4.2 MiB)
   • 13.png (3.4 MiB)
   • 14.png (3.7 MiB)
   • 15.png (4.6 MiB)
   • 16.png (4.3 MiB)
   • 17.png (4.6 MiB)
   • 18.png (4.0 MiB)
   • 19.png (4.2 MiB)
   • 20.png (3.7 MiB)
   • 21.png (4.1 MiB)
   • 22.png (4.1 MiB)
   • 23.png (4.1 MiB)
   • 24.png (4.0 MiB)
   • 25.png (4.4 MiB)
   • 26.png (4.7 MiB)
   • 27.png (4.0 MiB)
   • 28.png (4.2 MiB)
   • 29.png (4.0 MiB)
   • 30.png (4.3 MiB)
   • 31.png (4.2 MiB)
   • 32.png (3.6 MiB)
   • 33.png (4.2 MiB)
   • 34.png (4.6 MiB)
   • 35.png (3.8 MiB)
   • 36.png (3.6 MiB)
   • 37.png (3.7 MiB)
   • 38.png (4.5 MiB)
   • 39.png (3.6 MiB)
   • 40.png (3.9 MiB)
   • 41.png (4.5 MiB)
   • 42.png (4.4 MiB)
   • 43.png (5.3 MiB)
   • 44.png (4.5 MiB)
   • 45.png (4.3 MiB)
   • 46.png (4.3 MiB)
   • 47.png (4.3 MiB)
   • 48.png (3.7 MiB)
   • 49.png (4.4 MiB)
   • 50.png (3.4 MiB)
   • 51.png (5.7 MiB)
   • 52.png (5.4 MiB)
   • 53.png (5.5 MiB)
   • 54.png (4.7 MiB)
   • 55.png (4.4 MiB)
   • 56.png (3.3 MiB)
   • 57.png (5.0 MiB)
   • 58.png (5.0 MiB)
   • 59.png (4.0 MiB)
   • 60.png (3.6 MiB)
   • 61.png (4.6 MiB)
   • 62.png (5.9 MiB)
   • 63.png (5.5 MiB)
   • 64.png (5.8 MiB)
   • 65.png (3.6 MiB)
   • 66.png (2.0 MiB)
   • Back.png (10.1 MiB)
   • Front.png (9.9 MiB)
  • Photos
   • A.jpg (3.4 MiB)
   • B.jpg (3.3 MiB)
   • Back.jpg (2.7 MiB)
   • Bottom.jpg (3.2 MiB)
   • C.jpg (2.4 MiB)
   • D.jpg (3.5 MiB)
   • Digipak.jpg (2.9 MiB)
   • Front.jpg (3.0 MiB)
   • Profile.jpg (3.7 MiB)
   • Spine.jpg (2.9 MiB)
   • Top.jpg (3.2 MiB)
  • Scans
   • Booklet
    • 01-02.png (11.7 MiB)
    • 03-04.png (13.4 MiB)
    • 05-06.png (12.5 MiB)
    • Booklet - Front & Back.png (18.0 MiB)
   • Disc 1.png (4.0 MiB)
   • Disc 2.png (4.1 MiB)
   • Disc 3.png (4.1 MiB)
   • Disc 4.png (3.9 MiB)
Thanks man, Really love this underrated series

VyseLegendaire (uploader)

User
One day, somewhere in the cosmos, Medarot 9 will be translated into English. You can find Medarot Vol. 1 if you look on FFshrine There is more coming later this month btw ~
Thanks, very much :)