[Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru 终将成为你 BDRip 1080P 10Bit HEVC FLAC (V3 内附致歉信)

Category:
Date:
2019-04-21 03:59 UTC
Submitter:
Seeders:
1
Information:
Leechers:
5
File size:
29.2 GiB
Completed:
41
Info hash:
e7337e9a599e086e4977d9a5e6ce020031538cfe
写在前面: 这次为什么会发布三次呢...主要原因..完全在我个人.向各位说声对不起.. 1.第一次是因为种子文件错误 2.第二次是因为误把自己看的字幕塞了进去..( 嘤嘤嘤.. 至于为什么有人能Hash上..或许,提前偷跑了错误版本?? Part 1 海报: <img src="https://photo.mxpkx.com/images/2019/04/16/p2520458252.jpg" alt="p2520458252.jpg" border="0" /> Part 2 简介(来自维基百科) 小糸侑憧憬少女漫画中的爱情,但某天因为同班三年的男生朋友的初次告白,却因没有那种特别的悸动而踌躇不决。在侑高中入学后的某天,于前往学生会室的途中意外见到灯子婉拒他者告白,发现灯子因没有心动的感觉而拒绝告白,这也让侑决定向灯子询问到底该如何拒绝那位男生。询问之后,侑理解自己了踌躇的原因,在灯子的加持下拒绝了该男生,同时灯子却发现自己对侑心动,突如其来向侑告白。 在灯子的请求下侑成为了灯子的选举负责人,并在助选演说上表示自己想加入学生会成为灯子的助力。灯子当选后,侑成为学生会干部。在学生会室时,灯子提议要让学生会在文化祭时表演的舞台剧传统复活,会中止舞台剧的原因是灯子的姐姐(曾是学生会长)在七年前发生车祸导致其死亡而中止。虽然一开始并没有受到侑的支持,但经过了多次商讨终于被侑给接受。 侑则请托其想当作家的友人叶历为剧本执笔。暑假时全体学生会成员外宿集训来练习戏剧。在集训中指导的老师-市之谷(曾是学生会干部,认识灯子的姐姐)指出灯子与其姐姐并不相像。这使得自姐姐死亡以来就一直努力模仿姐姐的灯子因此大为动摇。侑为了让灯子不再这么累的生活下去,与小历一同修改了剧本的内容,不过也因此让两人之间的关系降温。所幸在后来两人将话给讲开,灯子也稍微打开了心结并且更加愿意去相信侑为她所做的一切。 Part 3 : Nico附言: 当小姐姐都被小姐姐抢走的时候...我们这群宅男该咋办呢?? Part 4 -------------------------------------------------------------------- 本片未在其中附带外挂中文字幕,请在如下场合自行寻找: 1. Google(人畜无害) https://www.google.com/ 2. 伪射手 https://assrt.net/ -------------------------------------------------------------------- Part 5: -------------------------------------------------------------------- Niconeiko Works Media Project 官网 : https://media.mxpkx.com/ 关于:https://media.mxpkx.com/index.php/about.html 工作情况:https://github.com/users/pukanxi/projects/1 Niconeiko的简易压制教程:https://blog.mxpkx.com/index.php/archives/144/ 公开资料:https://github.com/pukanxi/Niconeiko-Media- -------------------------------------------------------------------- <code> 概要 唯一ID : 239841452155846583690312761105127326937 (0xB46FC890EA38DB6AD036D7F61A9444D9) 完整名称 : D:\作品项目\已完成\[Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC]\[Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][01].mkv 格式 : Matroska 格式版本 : Version 4 文件大小 : 1.60 GiB 持续时间 : 23 分 42 秒 混合码率模式 : 动态(VBR) 平均混合码率 : 9 658 kb/s 编码日期 : UTC 2019-04-15 10:52:56 编码程序 : mkvmerge v32.0.0 ('Astral Progressions') 64-bit 编码函数库 : libebml v1.3.7 + libmatroska v1.5.0 视频 ID : 2 格式 : HEVC 格式/信息 : High Efficiency Video Coding 格式概况 : Main 10@L4@Main 编解码器ID : V_MPEGH/ISO/HEVC 持续时间 : 23 分 42 秒 码率 : 8 374 kb/s 宽度 : 1 920 像素 高度 : 1 080 像素 画面比例 : 16:9 帧率模式 : 恒定 帧率 : 23.976 (24000/1001) 帧/秒 色彩空间 : YUV 色度抽样 : 4:2:0 位深 : 10 位 数据密度【码率/(像素×帧率)】 : 0.168 流大小 : 1.39 GiB (87%) 编码函数库 : x265 2.9+9-ga2c3fa118+23:[Windows][GCC 8.2.1][64 bit] Asuna 10bit 编码设置 : rc=crf / crf=14.0000 / qcomp=0.70 / qpstep=4 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / psy-rd=0.70 / psy-rdoq=5.00 / deblock=-1:-1 / ref=5 / bframes=8 / b-adapt=2 / bframe-bias=0 / b-pyramid / b-intra / weightp / weightb / min-keyint=23 / max-keyint=250 / rc-lookahead=80 / gop-lookahead=0 / scenecut=40 / radl=0 / max-cu-size=64 / min-cu-size=8 / me=3 / subme=5 / merange=44 / rdoq-level=1 / rd=5 / rdpenalty=2 / ----- / cutree / no-sao / no-rect / no-amp / no-open-gop / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=3 / tu-intra-depth=3 / limit-tu=4 / qg-size=16 / qpmax=69 / qpmin=0 / ----- / cpuid=1111039 / frame-threads=2 / numa-pools=4 / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x1080 / interlace=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / lookahead-slices=4 / no-intra-refresh / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / max-merge=4 / limit-refs=2 / limit-modes / temporal-mvp / no-analyze-src-pics / no-sao-non-deblock / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-splitrd-skip / no-rd-refine / no-lossless / zone-count=0 / no-strict-cbr / no-rc-grain / no-const-vbv / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei Default : 是 Forced : 否 音频 ID : 1 格式 : FLAC 格式/信息 : Free Lossless Audio Codec 编解码器ID : A_FLAC 持续时间 : 23 分 42 秒 码率模式 : 动态(VBR) 码率 : 1 283 kb/s 声道 : 2 声道 Channel layout : L R 采样率 : 48.0 kHz 帧率 : 10.417 帧/秒 (4608 SPF) 位深 : 24 位 压缩模式 : 无损 流大小 : 217 MiB (13%) 编码函数库 : Lavf58.27.102 Default : 是 Forced : 否 </code> NWMP发布模板版本:20190405

File list

 • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC]
  • CDs
  • SPs
   • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][Vol.1][00003].mkv (47.1 MiB)
   • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][Vol.1][00004].mkv (18.3 MiB)
   • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][Vol.1][00006].mkv (2.1 GiB)
   • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][Vol.2][00003].mkv (64.0 MiB)
   • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][Vol.2][00004].mkv (39.1 MiB)
   • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][Vol.2][00006].mkv (79.3 MiB)
   • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][Vol.2][00009].mkv (157.9 MiB)
   • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][Vol.3][00003].mkv (49.8 MiB)
   • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][Vol.3][00004].mkv (20.9 MiB)
   • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][Vol.3][00006].mkv (73.6 MiB)
   • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][Vol.3][00008].mkv (78.2 MiB)
   • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][Vol.4][00003].mkv (54.1 MiB)
   • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][Vol.4][00004].mkv (22.9 MiB)
   • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][Vol.4][00016].mkv (19.4 MiB)
   • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][Vol.4][00017].mkv (38.8 MiB)
   • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][Vol.4][00020].mkv (21.8 MiB)
   • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][Vol.4][00021].mkv (18.9 MiB)
  • Scan
   • Vol.01
    • スペシャルブックレット
     • img0001.png (17.8 MiB)
     • img0002.png (31.1 MiB)
     • img0003.png (56.9 MiB)
     • img0004.png (48.5 MiB)
     • img0005.png (48.3 MiB)
     • img0006.png (49.6 MiB)
     • img0007.png (24.3 MiB)
     • img0008.png (24.1 MiB)
     • img0009.png (24.8 MiB)
     • img0010.png (33.2 MiB)
     • img0011.png (33.6 MiB)
     • img0012.png (33.4 MiB)
     • img0013.png (35.2 MiB)
     • img0014.png (46.7 MiB)
     • img0015.png (49.8 MiB)
     • img0016.png (46.8 MiB)
     • img0017.png (14.8 MiB)
     • img0018.png (15.6 MiB)
     • img0019.png (13.2 MiB)
     • img0020.png (16.0 MiB)
     • img0021.png (13.5 MiB)
     • img0022.png (13.4 MiB)
     • img0023.png (20.6 MiB)
     • img0024.png (22.5 MiB)
     • img0025.png (21.7 MiB)
     • img0026.png (5.0 MiB)
     • img0027.png (18.1 MiB)
    • 絵コンテ
     • img0001.png (23.4 MiB)
     • img0002.png (26.0 MiB)
     • img0003.png (13.2 MiB)
     • img0004.png (15.2 MiB)
     • img0005.png (16.1 MiB)
     • img0006.png (13.8 MiB)
     • img0007.png (15.8 MiB)
     • img0008.png (15.5 MiB)
     • img0009.png (16.2 MiB)
     • img0010.png (14.2 MiB)
     • img0011.png (15.8 MiB)
     • img0012.png (16.1 MiB)
     • img0013.png (16.1 MiB)
     • img0014.png (16.8 MiB)
     • img0015.png (16.4 MiB)
     • img0016.png (15.6 MiB)
     • img0017.png (14.6 MiB)
     • img0018.png (14.7 MiB)
     • img0019.png (15.6 MiB)
     • img0020.png (16.9 MiB)
     • img0021.png (15.1 MiB)
     • img0022.png (18.1 MiB)
     • img0023.png (14.1 MiB)
     • img0024.png (15.9 MiB)
     • img0025.png (12.0 MiB)
     • img0026.png (14.3 MiB)
     • img0027.png (15.8 MiB)
     • img0028.png (17.4 MiB)
     • img0029.png (12.4 MiB)
     • img0030.png (13.2 MiB)
     • img0031.png (13.9 MiB)
     • img0032.png (17.6 MiB)
     • img0033.png (14.3 MiB)
     • img0034.png (13.8 MiB)
     • img0035.png (17.6 MiB)
     • img0036.png (16.3 MiB)
     • img0037.png (14.6 MiB)
     • img0038.png (12.7 MiB)
     • img0039.png (18.4 MiB)
     • img0040.png (20.7 MiB)
     • img0041.png (14.5 MiB)
     • img0042.png (14.7 MiB)
     • img0043.png (18.1 MiB)
     • img0044.png (17.6 MiB)
     • img0045.png (12.4 MiB)
     • img0046.png (16.7 MiB)
     • img0047.png (15.6 MiB)
     • img0048.png (13.5 MiB)
     • img0049.png (17.4 MiB)
     • img0050.png (16.6 MiB)
     • img0051.png (12.4 MiB)
     • img0052.png (22.4 MiB)
     • img0053.png (22.0 MiB)
    • img0001.png (4.6 MiB)
    • img0002.png (3.7 MiB)
    • img0003.png (52.9 MiB)
    • img0004.png (5.2 MiB)
    • img0005.png (10.7 MiB)
    • img0006.png (33.8 MiB)
    • img0007.png (34.5 MiB)
    • img0008.png (6.0 MiB)
    • img0009.png (3.1 MiB)
    • img0010.png (3.3 MiB)
   • Vol.02
    • コンテ集
     • img0001.png (22.9 MiB)
     • img0002.png (28.7 MiB)
     • img0003.png (12.0 MiB)
     • img0004.png (8.7 MiB)
     • img0005.png (12.3 MiB)
     • img0006.png (11.4 MiB)
     • img0007.png (10.3 MiB)
     • img0008.png (10.8 MiB)
     • img0009.png (10.7 MiB)
     • img0010.png (10.2 MiB)
     • img0011.png (12.3 MiB)
     • img0012.png (11.5 MiB)
     • img0013.png (10.1 MiB)
     • img0014.png (10.8 MiB)
     • img0015.png (9.3 MiB)
     • img0016.png (11.0 MiB)
     • img0017.png (11.3 MiB)
     • img0018.png (11.0 MiB)
     • img0019.png (11.0 MiB)
     • img0020.png (11.6 MiB)
     • img0021.png (10.8 MiB)
     • img0022.png (9.2 MiB)
     • img0023.png (10.4 MiB)
     • img0024.png (9.1 MiB)
     • img0025.png (10.3 MiB)
     • img0026.png (10.1 MiB)
     • img0027.png (11.1 MiB)
     • img0028.png (9.1 MiB)
     • img0029.png (12.5 MiB)
     • img0030.png (10.1 MiB)
     • img0031.png (9.7 MiB)
     • img0032.png (8.0 MiB)
     • img0033.png (9.9 MiB)
     • img0034.png (11.2 MiB)
     • img0035.png (10.0 MiB)
     • img0036.png (11.7 MiB)
     • img0037.png (11.5 MiB)
     • img0038.png (11.2 MiB)
     • img0039.png (10.8 MiB)
     • img0040.png (10.5 MiB)
     • img0041.png (9.7 MiB)
     • img0042.png (9.9 MiB)
     • img0043.png (9.4 MiB)
     • img0044.png (9.2 MiB)
     • img0045.png (11.5 MiB)
     • img0046.png (10.0 MiB)
     • img0047.png (12.0 MiB)
     • img0048.png (11.0 MiB)
     • img0049.png (10.8 MiB)
     • img0050.png (9.9 MiB)
     • img0051.png (10.6 MiB)
     • img0052.png (17.8 MiB)
     • img0053.png (21.4 MiB)
    • スペシャルブックレット
     • img0001.png (21.1 MiB)
     • img0002.png (30.0 MiB)
     • img0003.png (56.7 MiB)
     • img0004.png (46.9 MiB)
     • img0005.png (47.4 MiB)
     • img0006.png (45.6 MiB)
     • img0007.png (25.9 MiB)
     • img0008.png (25.9 MiB)
     • img0009.png (24.2 MiB)
     • img0010.png (33.2 MiB)
     • img0011.png (39.9 MiB)
     • img0012.png (48.0 MiB)
     • img0013.png (45.6 MiB)
     • img0014.png (46.5 MiB)
     • img0015.png (46.0 MiB)
     • img0016.png (34.1 MiB)
     • img0017.png (40.2 MiB)
     • img0018.png (17.0 MiB)
     • img0019.png (15.2 MiB)
     • img0020.png (15.1 MiB)
     • img0021.png (21.9 MiB)
     • img0022.png (41.8 MiB)
     • img0023.png (25.3 MiB)
     • img0024.png (17.7 MiB)
     • img0025.png (15.0 MiB)
     • img0026.png (6.3 MiB)
     • img0027.png (20.7 MiB)
    • img0001.png (4.1 MiB)
    • img0002.png (4.9 MiB)
    • img0003.png (22.7 MiB)
    • img0004.png (24.5 MiB)
    • img0005.png (5.0 MiB)
    • img0006.png (5.9 MiB)
    • img0007.png (27.5 MiB)
    • img0008.png (30.2 MiB)
    • img0009.png (502.0 KiB)
    • img0010.png (547.8 KiB)
    • img0011.png (5.7 MiB)
    • img0012.png (53.9 MiB)
    • img0013.png (12.1 MiB)
   • Vol.03
    • コンテ集
     • img0001.png (25.3 MiB)
     • img0002.png (30.0 MiB)
     • img0003.png (13.0 MiB)
     • img0004.png (11.3 MiB)
     • img0005.png (11.8 MiB)
     • img0006.png (11.2 MiB)
     • img0007.png (14.2 MiB)
     • img0008.png (12.1 MiB)
     • img0009.png (14.1 MiB)
     • img0010.png (9.8 MiB)
     • img0011.png (13.8 MiB)
     • img0012.png (14.3 MiB)
     • img0013.png (12.8 MiB)
     • img0014.png (12.6 MiB)
     • img0015.png (12.7 MiB)
     • img0016.png (12.2 MiB)
     • img0017.png (15.4 MiB)
     • img0018.png (11.9 MiB)
     • img0019.png (13.6 MiB)
     • img0020.png (13.5 MiB)
     • img0021.png (11.0 MiB)
     • img0022.png (12.1 MiB)
     • img0023.png (10.2 MiB)
     • img0024.png (14.8 MiB)
     • img0025.png (13.3 MiB)
     • img0026.png (16.0 MiB)
     • img0027.png (14.1 MiB)
     • img0028.png (12.1 MiB)
     • img0029.png (13.3 MiB)
     • img0030.png (12.2 MiB)
     • img0031.png (13.3 MiB)
     • img0032.png (12.8 MiB)
     • img0033.png (12.8 MiB)
     • img0034.png (11.5 MiB)
     • img0035.png (12.8 MiB)
     • img0036.png (10.0 MiB)
     • img0037.png (14.4 MiB)
     • img0038.png (13.4 MiB)
     • img0039.png (14.7 MiB)
     • img0040.png (12.5 MiB)
     • img0041.png (12.2 MiB)
     • img0042.png (11.8 MiB)
     • img0043.png (11.2 MiB)
     • img0044.png (12.4 MiB)
     • img0045.png (11.9 MiB)
     • img0046.png (12.9 MiB)
     • img0047.png (12.1 MiB)
     • img0048.png (12.8 MiB)
     • img0049.png (11.1 MiB)
     • img0050.png (12.1 MiB)
     • img0051.png (12.9 MiB)
     • img0052.png (11.5 MiB)
     • img0053.png (12.8 MiB)
     • img0054.png (14.9 MiB)
     • img0055.png (14.8 MiB)
     • img0056.png (14.7 MiB)
     • img0057.png (14.7 MiB)
     • img0058.png (17.9 MiB)
     • img0059.png (16.5 MiB)
     • img0060.png (25.9 MiB)
     • img0061.png (11.0 MiB)
     • img0062.png (14.5 MiB)
     • img0063.png (14.6 MiB)
     • img0064.png (24.9 MiB)
     • img0065.png (23.6 MiB)
    • スペシャルブックレット
     • img0001.png (19.7 MiB)
     • img0002.png (22.4 MiB)
     • img0003.png (57.1 MiB)
     • img0004.png (46.3 MiB)
     • img0005.png (45.2 MiB)
     • img0006.png (43.5 MiB)
     • img0007.png (24.1 MiB)
     • img0008.png (26.3 MiB)
     • img0009.png (31.7 MiB)
     • img0010.png (24.8 MiB)
     • img0011.png (29.0 MiB)
     • img0012.png (45.0 MiB)
     • img0013.png (45.0 MiB)
     • img0014.png (46.0 MiB)
     • img0015.png (25.5 MiB)
     • img0016.png (29.8 MiB)
     • img0017.png (14.1 MiB)
     • img0018.png (14.0 MiB)
     • img0019.png (13.9 MiB)
     • img0020.png (15.7 MiB)
     • img0021.png (13.2 MiB)
     • img0022.png (11.9 MiB)
     • img0023.png (15.2 MiB)
     • img0024.png (16.9 MiB)
     • img0025.png (16.6 MiB)
     • img0026.png (5.1 MiB)
     • img0027.png (17.6 MiB)
    • img0001.png (11.2 MiB)
    • img0002.png (47.3 MiB)
    • img0003.png (5.5 MiB)
    • img0004.png (4.2 MiB)
    • img0005.png (32.5 MiB)
    • img0006.png (32.4 MiB)
    • img0007.png (477.0 KiB)
    • img0008.png (619.7 KiB)
    • img0009.png (6.2 MiB)
    • img0010.png (995.7 KiB)
    • img0011.png (3.0 MiB)
   • Vol.04
    • コンテ集
     • img0001.png (24.0 MiB)
     • img0002.png (30.1 MiB)
     • img0003.png (16.2 MiB)
     • img0004.png (17.7 MiB)
     • img0005.png (16.0 MiB)
     • img0006.png (15.3 MiB)
     • img0007.png (15.4 MiB)
     • img0008.png (15.2 MiB)
     • img0009.png (13.9 MiB)
     • img0010.png (13.3 MiB)
     • img0011.png (15.1 MiB)
     • img0012.png (17.5 MiB)
     • img0013.png (18.1 MiB)
     • img0014.png (13.1 MiB)
     • img0015.png (14.5 MiB)
     • img0016.png (16.1 MiB)
     • img0017.png (11.7 MiB)
     • img0018.png (16.1 MiB)
     • img0019.png (17.4 MiB)
     • img0020.png (14.9 MiB)
     • img0021.png (15.3 MiB)
     • img0022.png (14.3 MiB)
     • img0023.png (12.0 MiB)
     • img0024.png (14.5 MiB)
     • img0025.png (14.2 MiB)
     • img0026.png (11.4 MiB)
     • img0027.png (12.7 MiB)
     • img0028.png (13.5 MiB)
     • img0029.png (15.0 MiB)
     • img0030.png (18.2 MiB)
     • img0031.png (14.6 MiB)
     • img0032.png (17.8 MiB)
     • img0033.png (16.5 MiB)
     • img0034.png (18.1 MiB)
     • img0035.png (16.6 MiB)
     • img0036.png (16.1 MiB)
     • img0037.png (15.1 MiB)
     • img0038.png (14.6 MiB)
     • img0039.png (17.8 MiB)
     • img0040.png (15.3 MiB)
     • img0041.png (14.7 MiB)
     • img0042.png (16.5 MiB)
     • img0043.png (15.4 MiB)
     • img0044.png (14.5 MiB)
     • img0045.png (15.6 MiB)
     • img0046.png (13.9 MiB)
     • img0047.png (17.1 MiB)
     • img0048.png (13.8 MiB)
     • img0049.png (14.0 MiB)
     • img0050.png (14.7 MiB)
     • img0051.png (13.1 MiB)
     • img0052.png (15.3 MiB)
     • img0053.png (14.2 MiB)
     • img0054.png (10.0 MiB)
     • img0055.png (13.3 MiB)
     • img0056.png (14.4 MiB)
     • img0057.png (11.9 MiB)
     • img0058.png (14.8 MiB)
     • img0059.png (16.7 MiB)
     • img0060.png (23.3 MiB)
     • img0061.png (21.7 MiB)
    • スペシャルブックレット
     • img0001.png (21.2 MiB)
     • img0002.png (20.4 MiB)
     • img0003.png (30.9 MiB)
     • img0004.png (58.3 MiB)
     • img0005.png (49.1 MiB)
     • img0006.png (47.7 MiB)
     • img0007.png (49.4 MiB)
     • img0008.png (46.3 MiB)
     • img0009.png (29.9 MiB)
     • img0010.png (26.2 MiB)
     • img0011.png (29.4 MiB)
     • img0012.png (26.7 MiB)
     • img0013.png (49.8 MiB)
     • img0014.png (51.8 MiB)
     • img0015.png (17.6 MiB)
     • img0016.png (19.4 MiB)
     • img0017.png (16.1 MiB)
     • img0018.png (16.2 MiB)
     • img0019.png (16.8 MiB)
     • img0020.png (16.1 MiB)
     • img0021.png (8.8 MiB)
     • img0022.png (9.7 MiB)
     • img0023.png (8.4 MiB)
     • img0024.png (21.1 MiB)
     • img0025.png (19.9 MiB)
     • img0026.png (20.1 MiB)
     • img0027.png (6.9 MiB)
    • img0001.png (13.1 MiB)
    • img0002.png (28.8 MiB)
    • img0003.png (25.0 MiB)
    • img0004.png (5.0 MiB)
    • img0005.png (33.9 MiB)
    • img0006.png (29.1 MiB)
    • img0007.png (6.3 MiB)
    • img0008.png (659.2 KiB)
    • img0009.png (532.1 KiB)
    • img0010.png (4.4 MiB)
    • img0011.png (50.7 MiB)
    • img0012.png (6.5 MiB)
  • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][01].mkv (1.6 GiB)
  • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][02].mkv (1.4 GiB)
  • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][03].mkv (1.4 GiB)
  • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][04].mkv (1.5 GiB)
  • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][05].mkv (1.3 GiB)
  • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][06].mkv (1.4 GiB)
  • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][07].mkv (1.4 GiB)
  • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][08].mkv (1.5 GiB)
  • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][09].mkv (1.5 GiB)
  • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][10].mkv (1.4 GiB)
  • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][11].mkv (1.6 GiB)
  • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][12].mkv (1.4 GiB)
  • [Niconeiko Works] Yagate Kimi ni Naru [1080P_10Bit_HEVC_FLAC][13].mkv (1.4 GiB)