[YMDR搬运组][国漫][幻界王][2018][07][龙束衣争夺战][1080P][AVC][Chi][GB][MP4][ViPHD]

Category:
Date:
2018-07-11 17:50 UTC
Submitter:
Seeders:
0
File size:
306.1 MiB
Completed:
47
Info hash:
5057bfd31733947d748c2f24f10ba30476381474
![][0] 简介 · · · · · 《幻界王》主要讲述在大多数人天生就拥有"幻魂力"的幻界大陆上,一名天生没有能力的少年从小就梦想成为下一任幻界王。可是,没有半点能力的他能实现自己的梦想吗?在天武考试前的某一天,他遇见了上次大战中落败的魔武的间谍少女。就这样,背负着复兴魔武而潜入天武的间谍少女与梦想单排成王的"零天赋"的青铜少年,将卷入这个幻界大陆中天武和魔武两大势力的各种阴谋和斗争中…… - - - 推荐使用以下播放器: Windows:PotPlayer([http://potplayer.daum.net/?lang=zh_CN][1]) MPC-BE([https://mpc-hc.org/downloads/][2]) K-Lite([http://www.codecguide.com/download_kl.htm][3]) Android:MX Player([https://pan.baidu.com/s/1nCB1n8pC369EYfxdSS4YCg][4]) [0]: https://www.z4a.net/images/2018/05/31/-_meitu_1.png [1]: http://potplayer.daum.net/?lang=zh_CN [2]: https://mpc-hc.org/downloads/ [3]: http://www.codecguide.com/download_kl.htm [4]: https://pan.baidu.com/s/1nCB1n8pC369EYfxdSS4YCg

File list

  • [YMDR][国漫][幻界王][2018][07][龙束衣争夺战][1080P][AVC][Chi][GB][MP4][ViPHD].mp4 (306.1 MiB)

Comments - 0