[YMDR搬运组][重神机潘多拉][Juushinki Pandora][2018][16][变革者][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD](双语,默认日配)

Category:
Date:
2018-07-11 17:49 UTC
Submitter:
Seeders:
0
File size:
551.3 MiB
Completed:
625
Info hash:
31290db5b3f9eb5b09aabc57380b1f2b35c67b65
![][0] **简介 · · · · · ·** 2031年,由于作为次世代能量装置而开发的"量子反应堆"的暴走事故,世界剧变。突然从地下蔓延的闪光,吞噬都市楼群、覆盖大地,最终,超越、融合了生物、机械、植物的未知特异进化生物"B.R.A.I"出现了。 7年后,翔龙重生为绝对防卫都市"新翔龙"。它以惊人的速度完成进化,并成为与陷人类于灭亡危机的B.R.A.I相对抗的人类最后的希望要塞。 被命运所引导而集合在新翔龙的雷昂、可依、坤灵、道格。将他们迎入防卫军的塞西尔、凯恩、杰、格伦。于是,赌上人类存亡而战的特殊部队"潘多拉"诞生了。 契约之时,希望被托付给了他们——**** - - - 推荐使用以下播放器: Windows:PotPlayer([http://potplayer.daum.net/?lang=zh_CN][1]) MPC-BE([https://mpc-hc.org/downloads/][2]) K-Lite([http://www.codecguide.com/download_kl.htm][3]) Android:MX Player([https://pan.baidu.com/s/1nCB1n8pC369EYfxdSS4YCg][4]) [0]: https://www.z4a.net/images/2018/03/30/-.jpg [1]: http://potplayer.daum.net/?lang=zh_CN [2]: https://mpc-hc.org/downloads/ [3]: http://www.codecguide.com/download_kl.htm [4]: https://pan.baidu.com/s/1nCB1n8pC369EYfxdSS4YCg

File list

  • [YMDR][Juushinki Pandora][2018][16][变革者][1080P][HEVC][Chi&JAP][GB][MKV][ViPHD].mkv (551.3 MiB)

Comments - 0