Browsing jiuyangfeiyu's torrents (302)

Category Name Link Size Date
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】寒蝉鸣泣之时 卒 第30集 GB_CN HEVC_opus 1080p 147.9 MiB 2021-08-01 16:26 17 6 87
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】寒蝉鸣泣之时 卒 第29集 V2 GB_CN HEVC_opus 1080p 170.1 MiB 2021-07-26 11:07 10 1 108
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】寒蝉鸣泣之时 卒 第28集 GB_CN HEVC_opus 1080p 216.6 MiB 2021-07-20 11:55 6 1 139
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】寒蝉鸣泣之时 卒 第27集 GB_CN HEVC_opus 1080p 186.0 MiB 2021-07-10 12:04 8 0 174
Anime - Non-English-translated 【極影字幕社】 ★10月新番 暮蟬悲鳴時 業 24 BIG5 720p MP4 150.1 MiB 2021-07-06 13:11 2 1 168
Anime - Non-English-translated 【極影字幕社】 暮蟬悲鳴時 業 24 BIG5 1080P MP4 296.7 MiB 2021-07-05 16:10 2 1 161
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】寒蝉鸣泣之时 卒 第25-26集 GB_CN HEVC_opus 1080p 398.5 MiB 2021-07-03 18:58 6 0 188
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】再见了,我的克拉默。 第01-13集 GB_CN 1080p HEVC_opus 3.3 GiB 2021-06-30 12:53 7 0 297
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】再见了,我的克拉默。 第13集 GB_CN 1080p HEVC_opus 240.2 MiB 2021-06-30 12:49 0 0 106
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】Vivy "Fluorite Eye's Song" 第01-13集 GB_CN 1080p HEVC_opus 3.3 GiB 2021-06-28 14:44 12 2 509
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】Vivy "Fluorite Eye's Song" 第13集 GB_CN 1080p HEVC_opus 304.4 MiB 2021-06-25 16:04 3 0 220
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】再见了,我的克拉默。 第12集 GB_CN 1080p HEVC_opus 246.1 MiB 2021-06-22 15:50 0 0 120
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】Vivy "Fluorite Eye's Song" 第12集 GB_CN 1080p HEVC_opus 357.0 MiB 2021-06-18 11:57 5 0 220
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】【月更小剧场】Nocturne Boogie 第35-36集 GB_CN HEVC_opus 1080p 74.8 MiB 2021-06-18 02:42 0 0 82
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】再见了,我的克拉默。 第11集 GB_CN 1080p HEVC_opus 233.4 MiB 2021-06-17 14:55 0 0 121
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】Vivy "Fluorite Eye's Song" 第11集 GB_CN 1080p HEVC_opus 341.7 MiB 2021-06-10 15:41 2 0 252
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】再见了,我的克拉默。 第10集 GB_CN 1080p HEVC_opus 236.4 MiB 2021-06-09 14:34 0 0 120
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】Vivy "Fluorite Eye's Song" 第10集 GB_CN 1080p HEVC_opus 205.7 MiB 2021-06-02 15:24 3 0 118
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】再见了,我的克拉默。 第09集 GB_CN 1080p HEVC_opus 238.3 MiB 2021-06-01 15:33 0 0 91
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】Vivy "Fluorite Eye's Song" 第09集 GB_CN 1080p HEVC_opus 317.6 MiB 2021-05-26 15:02 3 0 309
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】再见了,我的克拉默。 第08集 GB_CN 1080p HEVC_opus 252.6 MiB 2021-05-25 16:18 0 0 161
Anime - Non-English-translated 1 【极影字幕社+辉夜汉化组】★ 辉夜大小姐想让我告白?~天才们的恋爱头脑战~ OVA DVDRIP GB_CN HEVC opus 720p 219.5 MiB 2021-05-22 00:24 31 7 1538
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】Vivy "Fluorite Eye's Song" 第08集 GB_CN 1080p HEVC_opus 287.3 MiB 2021-05-21 02:39 3 0 310
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】再见了,我的克拉默。 第07集 GB_CN 1080p HEVC_opus 216.0 MiB 2021-05-18 15:19 0 0 151
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】【月更小剧场】Nocturne Boogie 第33-34集 GB_CN HEVC_opus 1080p 70.4 MiB 2021-05-17 13:37 0 0 77
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】再见了,我的克拉默。 第06集 GB_CN 1080p HEVC_opus 306.6 MiB 2021-05-11 14:40 0 0 137
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】Vivy "Fluorite Eye's Song" 第07集 GB_CN 1080p HEVC_opus 209.5 MiB 2021-05-11 13:24 2 0 319
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】Vivy "Fluorite Eye's Song" 第06集 GB_CN 1080p HEVC_opus 224.4 MiB 2021-05-05 06:23 3 0 577
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】再见了,我的克拉默。 第05集 GB_CN 1080p HEVC_opus 268.7 MiB 2021-05-03 15:08 0 0 137
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】Vivy "Fluorite Eye's Song" 第05集 GB_CN 1080p HEVC_opus 269.2 MiB 2021-04-28 13:44 2 0 375
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】再见了,我的克拉默。 第04集 GB_CN 1080p HEVC_opus 266.3 MiB 2021-04-27 13:57 1 0 156
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】再见了,我的克拉默。 第03集 GB_CN 1080p HEVC_opus 281.1 MiB 2021-04-21 13:04 0 0 177
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】Vivy "Fluorite Eye's Song" 第04集 V2 GB_CN 1080p HEVC_opus 203.9 MiB 2021-04-19 15:23 3 0 340
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】Vivy "Fluorite Eye's Song" 第04集 GB_CN 1080p HEVC_opus 203.8 MiB 2021-04-19 14:08 0 0 99
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】【月更小剧场】Nocturne Boogie 第31-32集 GB_CN HEVC_opus 1080p 109.2 MiB 2021-04-18 08:50 0 0 78
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】再见了,我的克拉默。 第02集 GB_CN 1080p HEVC_opus 263.9 MiB 2021-04-12 15:58 0 0 237
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】Vivy "Fluorite Eye's Song" 第03集 GB_CN 1080p HEVC_opus 202.5 MiB 2021-04-12 12:24 2 0 257
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】五等分的新娘∬ 第01-12集 GB_CN HEVC_opus 1080p 2.7 GiB 2021-04-10 12:33 2 0 231
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】再见了,我的克拉默。 第01集 GB_CN 1080p HEVC_opus 322.7 MiB 2021-04-05 13:53 3 0 180
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】Vivy "Fluorite Eye's Song" 第01-02集 GB_CN 1080p HEVC_opus 487.9 MiB 2021-04-05 10:41 5 0 482
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】五等分的新娘∬ 第12集 GB_CN HEVC_opus 1080p 239.0 MiB 2021-03-28 03:31 0 0 114
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】Nocturne Boogie 第29-30集 GB_CN HEVC_opus 1080p 91.9 MiB 2021-03-21 05:44 0 0 76
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】寒蝉鸣泣之时 业 第24集 GB_CN HEVC_opus 1080p 221.7 MiB 2021-03-20 19:40 7 0 269
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】五等分的新娘∬ 第11集 GB_CN HEVC_opus 1080p 230.8 MiB 2021-03-20 11:41 1 0 118
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】寒蝉鸣泣之时 业 第23集 GB_CN HEVC_opus 1080p 227.5 MiB 2021-03-15 13:36 5 0 268
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】五等分的新娘∬ 第10集 GB_CN HEVC_opus 1080p 211.7 MiB 2021-03-13 06:42 0 0 300
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】五等分的新娘∬ 第09集 GB_CN HEVC_opus 1080p 216.5 MiB 2021-03-06 04:49 0 0 231
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】寒蝉鸣泣之时 业 第22集 GB_CN HEVC_opus 1080p 256.6 MiB 2021-03-05 16:47 4 0 366
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】五等分的新娘∬ 第08集 GB_CN HEVC_opus 1080p 194.5 MiB 2021-02-27 12:17 0 0 203
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】寒蝉鸣泣之时 业 第21集 GB_CN HEVC_opus 1080p 238.9 MiB 2021-02-27 04:47 4 0 327
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】寒蝉鸣泣之时 业 第20集 GB_CN HEVC_opus 1080p 174.9 MiB 2021-02-20 12:52 6 0 358
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】Nocturne Boogie 第27+28集 GB_CN HEVC_opus 1080p 73.9 MiB 2021-02-20 09:04 0 0 63
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】五等分的新娘∬ 第07集 GB_CN HEVC_opus 1080p 220.2 MiB 2021-02-20 05:57 0 0 206
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】寒蝉鸣泣之时 业 第19集 GB_CN HEVC_opus 1080p 178.5 MiB 2021-02-17 00:15 3 0 387
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】五等分的新娘∬ 第06集 GB_CN HEVC_opus 1080p 210.4 MiB 2021-02-13 13:28 0 0 192
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】寒蝉鸣泣之时 业 第18集 GB_CN HEVC_opus 1080p 215.9 MiB 2021-02-07 04:04 5 0 412
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】五等分的新娘∬ 第05集 GB_CN HEVC_opus 1080p 249.2 MiB 2021-02-06 08:09 1 0 218
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】Nocturne Boogie 第26集 GB_CN HEVC_opus 1080p 46.0 MiB 2021-01-31 04:17 0 0 63
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】寒蝉鸣泣之时 业 第17集 GB_CN HEVC_opus 1080p 191.6 MiB 2021-01-30 12:01 4 0 327
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】五等分的新娘∬ 第04集 GB_CN HEVC_opus 1080p 256.6 MiB 2021-01-30 05:39 0 0 266
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】Nocturne Boogie 第25集 GB_CN HEVC_opus 1080p 34.7 MiB 2021-01-23 07:47 0 0 74
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】五等分的新娘∬ 第03集 GB_CN HEVC_opus 1080p 281.2 MiB 2021-01-23 05:25 0 0 146
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】寒蝉鸣泣之时 业 第16集 GB_CN HEVC_opus 1080p 218.8 MiB 2021-01-22 14:20 3 0 356
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】Nocturne Boogie 第24集 GB_CN HEVC_opus 1080p 31.9 MiB 2021-01-17 02:14 0 1 77
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】五等分的新娘∬ 第02集 GB_CN HEVC_opus 1080p 240.0 MiB 2021-01-16 13:52 0 0 244
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】寒蝉鸣泣之时 业 第15集 GB_CN HEVC_opus 1080p 435.1 MiB 2021-01-16 05:12 4 0 418
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】五等分的新娘∬ 第01集 GB_CN HEVC_opus 1080p 243.0 MiB 2021-01-09 13:47 0 0 219
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】寒蝉鸣泣之时 业 第14集 GB_CN HEVC_opus 1080p 219.7 MiB 2021-01-08 15:16 4 0 463
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】LoveLive! 虹咲学园校园偶像同好会 第01-13集 GB_CN HEVC_opus 1080p 文本修订版 4.2 GiB 2020-12-29 13:15 14 0 587
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】池袋西口公园 第01-12集 GB_CN HEVC_opus 720p 1.7 GiB 2020-12-28 11:57 1 0 112
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】LoveLive! 虹咲学园校园偶像同好会 第13集 GB_CN HEVC_opus 720p 275.8 MiB 2020-12-27 09:26 2 0 265
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】寒蝉鸣泣之时 业 第13集 GB_CN HEVC_opus 1080p 212.5 MiB 2020-12-26 09:04 3 0 184
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】Nocturne Boogie 第23集+EX02 GB_CN HEVC_opus 1080p 74.5 MiB 2020-12-26 03:50 0 0 74
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】池袋西口公园 第12集 GB_CN HEVC_opus 720p 80.8 MiB 2020-12-25 13:04 0 0 82
Anime - Non-English-translated 【极影字幕社】池袋西口公园 第11集 GB_CN HEVC_opus 720p 157.1 MiB 2020-12-21 13:28 0 0 85