Browsing Sauron's torrents (75)

Category Name Link Size Date
Anime - English-translated Lian Qi Shi Wan Nian (100.000 Years of Refining Qi) Ep 1-139 31.3 GiB 2024-06-12 02:31 9 5 100
Anime - English-translated 1 Wu Ying Sanqian Dao (Three Thousand Roads) 11.3 GiB 2024-05-27 23:15 4 0 143
Anime - English-translated 1 Shaonian Ge Xing Haiwai Xianshan Pian (Great Journey of Teenagers) S3 5.3 GiB 2024-05-27 23:14 2 1 114
Anime - English-translated 1 Tai Yi Jian Xian Chuan (The Legend of the Taiyi Sword Immortal) 5.0 GiB 2024-05-27 18:04 5 0 157
Anime - English-translated Shi Shi Chuanshuo (Legend of the Supreme Soldier) 4.0 GiB 2024-05-26 21:11 5 1 188
Anime - English-translated 9 Yong Sheng (Immortality) Season 1 + Season 2 8.7 GiB 2024-02-22 19:56 11 3 300
Anime - English-translated Zhen Wu Dianfeng (The Peak of True Martial Arts) Ep 1-116 22.4 GiB 2024-02-22 02:42 5 1 197
Anime - English-translated Bu Mie Shen Wang (The Rich God) 3.4 GiB 2024-02-22 00:47 2 0 186
Anime - English-translated Zhen Yang Wushen (Soul of Light) 2.7 GiB 2024-02-22 00:47 4 0 188
Anime - English-translated Di Yi Xulie (The First Order) 3.0 GiB 2024-02-21 22:27 2 0 232
Anime - English-translated Xing Yuan Zhi Zhu (Master of the Star Spring) 10.2 GiB 2024-02-19 02:52 1 0 142
Anime - English-translated Wanmei Shijie (Prefect World) Ep 1-150 78.3 GiB 2024-02-18 19:42 4 3 283
Anime - English-translated 3 Ran Xia (Summer Punch) 1.6 GiB 2024-01-01 03:44 1 0 148
Anime - English-translated 4 Jiu Chen Fengyun Lu (The Legend of Yang Chen) 8.8 GiB 2023-12-31 00:57 2 0 192
Anime - English-translated Duo Xuan Shi (Fallen Mystic Master) 6.5 GiB 2023-12-26 20:13 4 1 212
Anime - English-translated Jiu Tian Xuan Di Jue (The Success Of Mmpyrean Xuan Emperor) S1-S4 47.4 GiB 2023-12-04 01:14 2 16 179
Anime - English-translated 4 Jian Yu Feng Yun (The Legend of Sword Domain) 21.7 GiB 2023-08-11 01:15 1 11 188
Anime - English-translated 1 Wo Zai Xianjie Zheng Jifen (Leveling up in a Fantasy World) 4.8 GiB 2023-08-07 18:02 1 1 133
Anime - English-translated 3 Xinghe Zhizun (Supreme Lord of Galaxy) 31.9 GiB 2023-07-06 00:38 1 0 131
Anime - English-translated 3 Wangu Jian Shen (Everlasting God Of Sword 2022) 4.4 GiB 2023-06-30 01:55 4 1 191
Anime - English-translated 2 Wangu Jian Shen (Everlasting God Of Sword) 3.5 GiB 2023-06-29 22:46 3 1 132
Anime - English-translated 3 Yuan Long (Carp Reborn) S1-S3 18.5 GiB 2023-06-27 01:23 4 1 163
Anime - English-translated Jue Shi Wu Shen (Peerless Martial God, God of Martial Arts) 28.1 GiB 2023-05-26 07:18 0 1 126
Anime - English-translated 1 Shen Wu Tianzun (The Legend of Sky Lord) 31.9 GiB 2023-05-25 23:32 1 2 148
Anime - English-translated 1 Chao Shen Xue Yuan Xiong Bing Lian (Transcend the Gods The Black Troop) 38.1 GiB 2023-02-05 23:28 1 1 106
Anime - English-translated 8 Shishang Zui Qiang Nan Zhujiao (The Strongest Male Hero Ever) 11.2 GiB 2023-02-01 03:33 1 0 104
Anime - English-translated 2 Jun You Yun (Word of Honor) 9.2 GiB 2023-01-31 02:43 2 0 115
Anime - English-translated Xin Shen Bang: Yang Jian (New Gods: Yang Jian) 2.7 GiB 2023-01-18 02:13 1 0 166
Anime - English-translated 5 Ni Yian Jian Shen (The Fabulous Sword God) 23.0 GiB 2022-12-26 09:30 1 0 92
Anime - English-translated 3 Xian Zun Naiba Dang Zhui Xu (The Love Story of My Immortal Dad) 19.6 GiB 2022-12-26 02:58 1 0 92
Anime - English-translated 2 Qin's Moon S1 & S2 (Remastered) 47.4 GiB 2022-08-25 20:16 1 0 99
Anime - English-translated 5 Zhu Tian Ji (Thousands Of Worlds) 4.3 GiB 2022-08-19 12:26 2 0 181
Anime - English-translated 3 Nan Shen Meng Bao Yi Guo Duan (My Demon Tyrant and Sweet Baby) 8.0 GiB 2022-06-28 10:26 1 0 89
Anime - English-translated 6 Shen Yi Jiu Xiaojie (Miss Nine Great Doctor - The Magical Doctor Nine Miss) 10.7 GiB 2022-06-26 23:59 2 0 173
Anime - English-translated 2 Renjian Zui Deyi (Proud Swordsman) 10.8 GiB 2022-06-25 19:33 2 0 139
Anime - English-translated 7 Jing Cui Xian Zun (The Tale Of The Spirit Stone) 2.2 GiB 2022-06-19 12:08 1 0 111
Anime - English-translated 6 Jing Shuang Cheng - Feng Qi Pian (The Mirror - Twin Cities) 9.1 GiB 2022-05-21 00:51 1 1 120
Anime - English-translated 4 Feng Qi Luoyang Zhi Shen Ji Shaonian - Luoyang (Divine Youth) 6.0 GiB 2022-04-25 14:21 1 0 100
Anime - English-translated 3 Shen Ming Zhi Zhou (The Totem Warrior) 4.1 GiB 2022-03-28 17:23 1 0 94
Anime - English-translated 4 Xie Wang Zhui Qi (The Demonic King Who Chases His Wife - Be My Wife) 8.7 GiB 2022-03-07 18:48 12 4 745
Anime - English-translated 8 Xing Hai Qishi (Knights on Debris) 14.4 GiB 2022-02-20 15:37 1 0 158
Anime - English-translated Shuang Yue Zhi Cheng (Twin Moons) 3.2 GiB 2022-02-02 15:00 1 0 68
Anime - English-translated 2 Feng Yu Zhou (The Wind Guardians) 1.7 GiB 2022-01-25 23:10 1 0 188
Anime - English-translated 3 Li Lin Ke De Xiao Guan Er (The Dining of Link Lee) 1.9 GiB 2022-01-22 20:37 3 0 116
Anime - English-translated 3 Daomu Biji Zhi Qinling Shen Shu (The Buried Tree Devil - Tomb Raider’s Chronicles Qinling Sacred Tree) 3.7 GiB 2022-01-20 04:56 3 0 142
Anime - English-translated 6 Doupo Cangqiong - Battle Through The Heavens + Specials 29.2 GiB 2022-01-16 17:39 4 3 694
Anime - English-translated 1 Feel the Fairies 2.1 GiB 2022-01-14 23:43 1 0 90
Anime - English-translated 11 Qin Shi Ming Yue Tian Xing Jiu Ge (Qin's Moon Nine Songs of the Moving Heavens) 28.6 GiB 2021-12-27 09:58 3 1 156
Anime - English-translated 8 Wangu Xian Qiong (Everlasting Immortal Firmament) 4.9 GiB 2021-12-22 02:51 2 0 187
Anime - English-translated 3 Jian Wangchao (Sword Dynasty) 3.4 GiB 2021-12-18 23:03 2 1 171
Anime - English-translated 4 Si Hai Jing Qi (Beyond The Ocean) 9.0 GiB 2021-12-17 23:09 1 0 131
Anime - English-translated 5 Kuang Shen Mo Zun (Mad Demon Lord - The Lord of Rogue Devil) 13.5 GiB 2021-12-12 21:44 2 1 125
Anime - English-translated 4 Youxia Zhan Ji (The Chronicle of the Heroic Knight - The Chronicles of the Ranger) 5.3 GiB 2021-11-25 20:47 1 0 113
Anime - English-translated 3 Shu Ling Ji (Spirit of The Book) 13.1 GiB 2021-11-24 01:07 1 0 101
Anime - English-translated 1 The King of Fighters: Destiny 4.6 GiB 2021-11-13 04:36 2 2 158
Anime - English-translated 1 Chang Jian Feng Yun 7.7 GiB 2021-11-07 03:10 3 0 114
Anime - English-translated 17 Quanzhi Fashi (Full-Time Magister) Season 5 8.7 GiB 2021-11-06 00:09 25 1 2933
Anime - English-translated 9 Tunshi Xingkong S1 (Swallowed Star) 12.4 GiB 2021-09-10 05:04 3 1 597
Anime - English-translated 8 Tian Huang Zhen Shen (God of War - God of Desolation) 26.1 GiB 2021-08-13 22:18 1 1 142
Anime - English-translated 6 Wei Wo Du Shen (I Am the Only God) 17.8 GiB 2021-08-08 02:45 1 0 132
Anime - English-translated 2 Wan Ji Fa Shen (God of Ten Thousand Realms, The God of All Realms) 12.4 GiB 2021-08-05 02:06 2 0 197
Anime - English-translated 7 Ling Long/ Ling Cage - Incarnation S01 9.8 GiB 2021-07-31 22:57 7 1 489
Anime - English-translated 3 Chang An Huan Jie (Chang’an The Fantasy Street) 23.0 GiB 2021-07-03 02:23 1 0 87
Anime - English-translated 1 Wan Jie Qi Yuan (Incomparable Demon King) Season 1 12.2 GiB 2021-04-28 07:47 2 0 154
Anime - English-translated New Gods: Nezha Reborn 2.3 GiB 2021-04-05 13:04 8 0 437
Anime - English-translated Shi Xiong (Zombie Brother) 2.7 GiB 2021-03-24 13:59 2 1 121
Anime - English-translated Shen Qi Huan Qi Tan (The Legend of Ancient Soul) 6.2 GiB 2021-03-22 14:38 1 0 152
Anime - English-translated Qin's Moon S6 Part 1 12.8 GiB 2021-03-13 21:26 1 1 76
Anime - English-translated Dongguo Xiaojie Karma 1.8 GiB 2021-03-10 02:03 1 0 91
Anime - English-translated Qiang Shen Ji (Age of Gunslingers) 10.6 GiB 2021-03-06 17:28 2 0 125
Anime - English-translated 1 Dahua Zhi Shaonian You (Great Story The Young Men’s Journey) 5.6 GiB 2021-03-05 03:05 1 0 105
Anime - English-translated 5 Jue Ming Xiang Ying (Deadly Response) 7.0 GiB 2021-02-21 22:29 2 0 181
Anime - English-translated NanoCore 12.3 GiB 2021-02-09 22:07 1 0 94
Anime - English-translated 5 Ze Tian Ji (Way of Choices) 20.4 GiB 2021-02-02 19:36 3 1 275
Anime - English-translated 9 Qin’s Moon S1 to S5 45.3 GiB 2018-03-24 03:49 2 1 271