Browsing Sauron's torrents (113)

Category Name Link Size Date
Anime - English-translated 6 Wu Shen Zhu Zai (Martial Master) Ep. 1-260 40.4 GiB 2022-08-27 18:19 9 1 67
Anime - English-translated 2 Shaonian Ge Xing (Great Journey Of Teenagers) 19.4 GiB 2022-08-27 01:38 6 0 43
Anime - English-translated 2 Qin's Moon S1 & S2 (Remastered) 47.4 GiB 2022-08-25 20:16 3 2 46
Anime - English-translated Xianwu Dizun (Emperor Xianwu, Banished Disciple’s Counterattack) 7.8 GiB 2022-08-21 22:21 3 0 80
Anime - English-translated 1 Jian Yu Feng Yun (The Legend of Sword Domain) 5.5 GiB 2022-08-21 17:08 3 0 73
Anime - English-translated Wan Yu Feng Shen (Lord Of Planet) 11.1 GiB 2022-08-20 01:50 4 0 72
Anime - English-translated 2 Zhu Tian Ji (Thousands Of Worlds) 4.3 GiB 2022-08-19 12:26 5 0 89
Anime - English-translated 7 Jue Shi Wu Shen (Peerless Martial God, God of Martial Arts) 17.4 GiB 2022-08-15 00:00 4 0 70
Anime - English-translated 6 Shi Jian Qiu Tu (Time Prisoner) 2.6 GiB 2022-07-23 18:56 4 0 88
Anime - English-translated Ling Jian Zun (Spirit Sword Sovereign) S1-S4 ep. 299 64.4 GiB 2022-07-22 22:44 4 0 48
Anime - English-translated 2 Zhen Wu Dianfeng (The Peak of True Martial Arts) 8.1 GiB 2022-07-17 00:49 3 0 113
Anime - English-translated Wo De Yi Jie Zhi Lu (My Journey in an Alternate World) 9.1 GiB 2022-07-14 22:03 2 0 86
Anime - English-translated Wu Ying Sanqian Dao (The First Son-In-Law Vanguard of All Time) 2.3 GiB 2022-07-05 21:54 3 0 74
Anime - English-translated Shu Shan Qi Xian Lu (Legend of Sho) 3.0 GiB 2022-07-05 17:17 3 0 89
Anime - English-translated 3 Nan Shen Meng Bao Yi Guo Duan (My Demon Tyrant and Sweet Baby) 8.0 GiB 2022-06-28 10:26 4 0 76
Anime - English-translated 5 Shen Yi Jiu Xiaojie (Miss Nine Great Doctor - The Magical Doctor Nine Miss) 10.7 GiB 2022-06-26 23:59 2 0 90
Anime - English-translated Renjian Zui Deyi (Proud Swordsman) 10.8 GiB 2022-06-25 19:33 3 0 79
Anime - English-translated 6 Jing Cui Xian Zun (The Tale Of The Spirit Stone) 2.2 GiB 2022-06-19 12:08 3 0 84
Anime - English-translated 2 Wan Gu Shen Wang (The Eternal God King) 5.7 GiB 2022-06-18 13:48 1 1 81
Anime - English-translated 5 Xian Zun Naiba Dang Zhui Xu (The Love Story of My Immortal Dad) 15.3 GiB 2022-06-17 09:37 1 0 54
Anime - English-translated 1 Ni Yian Jian Shen (The Fabulous Sword God) 18.4 GiB 2022-06-16 20:55 4 0 70
Anime - English-translated 2 Shen Wu Tianzun (The Legend of Sky Lord) 19.5 GiB 2022-06-16 15:13 2 0 65
Anime - English-translated 10 Jiu Tian Xuan Di Jue (The Success Of Mmpyrean Xuan Emperor) 5.4 GiB 2022-06-06 08:33 3 0 90
Anime - English-translated 4 Jing Shuang Cheng - Feng Qi Pian (The Mirror - Twin Cities) 9.1 GiB 2022-05-21 00:51 2 1 68
Anime - English-translated Bing Zhu Qi Hun (The Soul of Soldier Master) 4.6 GiB 2022-05-19 19:47 2 0 95
Anime - English-translated 4 Feng Qi Luoyang Zhi Shen Ji Shaonian - Luoyang (Divine Youth) 6.0 GiB 2022-04-25 14:21 1 0 71
Anime - English-translated 2 Shen Ming Zhi Zhou (The Totem Warrior) 4.1 GiB 2022-03-28 17:23 1 0 64
Anime - English-translated 4 Xie Wang Zhui Qi (The Demonic King Who Chases His Wife - Be My Wife) 8.7 GiB 2022-03-07 18:48 17 3 292
Anime - English-translated 8 Xing Hai Qishi (Knights on Debris) 14.4 GiB 2022-02-20 15:37 4 0 109
Anime - English-translated 4 Wo Kai Dongwuyuan Naxie Nian (Those Years I Opened a Zoo) 2.0 GiB 2022-02-03 20:54 2 0 72
Anime - English-translated Guimi He Wo Qiang Laogong (Battle Between Girlfriends) 1.4 GiB 2022-02-03 16:55 2 0 53
Anime - English-translated Shuang Yue Zhi Cheng (Twin Moons) 3.2 GiB 2022-02-02 15:00 1 0 60
Anime - English-translated 5 Xiyou Ji: Dasheng Guilai (Monkey King: Hero Is Back) 701.8 MiB 2022-01-30 23:01 1 0 78
Anime - English-translated 3 Shaonian Jinyiwei (The Young Imperial Guards) 8.7 GiB 2022-01-29 20:50 2 0 73
Anime - English-translated 2 Feng Yu Zhou (The Wind Guardians) 1.7 GiB 2022-01-25 23:10 3 0 114
Anime - English-translated 2 Li Lin Ke De Xiao Guan Er (The Dining of Link Lee) 1.9 GiB 2022-01-22 20:37 3 0 59
Anime - English-translated 4 Jiu Ye Shen Chuan (Legend of Nine Nights) 3.1 GiB 2022-01-22 01:55 2 0 79
Anime - English-translated 3 Daomu Biji Zhi Qinling Shen Shu (The Buried Tree Devil - Tomb Raider’s Chronicles Qinling Sacred Tree) 3.7 GiB 2022-01-20 04:56 2 0 90
Anime - English-translated 6 Doupo Cangqiong - Battle Through The Heavens + Specials 29.2 GiB 2022-01-16 17:39 8 3 327
Anime - English-translated 1 The Legend of The Resourceful Princess 2.2 GiB 2022-01-15 03:08 2 0 89
Anime - English-translated 3 Resourceful Princess 2.5 GiB 2022-01-15 02:00 1 0 65
Anime - English-translated 1 Feel the Fairies 2.1 GiB 2022-01-14 23:43 3 0 87
Anime - English-translated 3 Favour 833.1 MiB 2022-01-14 22:20 2 0 55
Anime - English-translated 3 Conspiracy of Love 651.9 MiB 2022-01-14 20:42 1 0 66
Anime - English-translated 2 Battlefield of the Crazy Empresses 2.0 GiB 2022-01-14 18:06 2 0 101
Anime - English-translated 3 Tunshi Yongheng (Devour Eternity) 2.3 GiB 2022-01-14 01:37 2 0 92
Anime - English-translated 7 Hu Yao Xiao Hong Niang - Huyao Xiao Hongniang (Fox Spirit Matchmaker) 36.4 GiB 2022-01-06 18:05 8 0 147
Anime - English-translated 3 Chao Shen Xue Yuan Xiong Bing Lian (Transcend the Gods The Black Troop) 31.5 GiB 2022-01-04 19:33 5 3 86
Anime - English-translated 2 Lie Huo Jiao Chou (Drowning Sorrows in Raging Fire) 5.2 GiB 2021-12-31 19:14 2 0 96
Anime - English-translated 11 Qin Shi Ming Yue Tian Xing Jiu Ge (Qin's Moon Nine Songs of the Moving Heavens) 28.6 GiB 2021-12-27 09:58 4 0 81
Anime - English-translated 2 Shi Ye Miao Yin (Yang Yao The Spirit Catcher) 2.9 GiB 2021-12-27 00:04 2 0 108
Anime - English-translated 3 Dinghai Fusheng Lu » Dinghai Fusheng Records (Epic of Divinity Light) 2.8 GiB 2021-12-25 22:17 3 1 124
Anime - English-translated 7 Wangu Xian Qiong (Everlasting Immortal Firmament) 4.9 GiB 2021-12-22 02:51 2 2 117
Anime - English-translated Ling Yu (Spiritual Domain, Spiritual Field, Spirit Realm) 12.0 GiB 2021-12-21 04:53 4 0 148
Anime - English-translated 3 Jian Wangchao (Sword Dynasty) 3.4 GiB 2021-12-18 23:03 3 0 139
Anime - English-translated 1 Xue Se Cang Qiong (Bloody Code) 4.8 GiB 2021-12-18 04:01 2 0 103
Anime - English-translated 4 Si Hai Jing Qi (Beyond The Ocean) 9.0 GiB 2021-12-17 23:09 3 0 97
Anime - English-translated 3 Chunqiu Feng Shen (Immortals of the Godless - Deification of Spring and Autumn Period) 6.8 GiB 2021-12-14 01:59 2 0 106
Anime - English-translated 4 Kuang Shen Mo Zun (Mad Demon Lord - The Lord of Rogue Devil) 13.5 GiB 2021-12-12 21:44 4 0 102
Anime - English-translated 5 Meng Ta Xue Mi Cheng (Dream Tower The Puzzle of Snow City) 4.2 GiB 2021-12-10 01:24 1 0 53
Anime - English-translated 6 Xinghe Zhizun (Supreme Lord of Galaxy) 4.5 GiB 2021-12-06 22:53 0 0 123
Anime - English-translated 4 Youxia Zhan Ji (The Chronicle of the Heroic Knight - The Chronicles of the Ranger) 5.3 GiB 2021-11-25 20:47 2 0 99
Anime - English-translated 3 Shu Ling Ji (Spirit of The Book) 13.1 GiB 2021-11-24 01:07 2 0 80
Anime - English-translated 1 Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan (A Record of a Mortal's Journey to Immortality) 9.4 GiB 2021-11-14 22:16 6 1 291
Anime - English-translated The King of Fighters: Destiny 4.6 GiB 2021-11-13 04:36 4 1 104
Anime - English-translated 4 Kuiba Zhi Shu Tu (Kuiba- Different Way) 2.4 GiB 2021-11-10 14:56 3 0 81
Anime - English-translated 1 Chang Jian Feng Yun 7.7 GiB 2021-11-07 03:10 3 0 80
Anime - English-translated 14 Quanzhi Fashi (Full-Time Magister) Season 5 8.7 GiB 2021-11-06 00:09 24 2 1233
Anime - English-translated 9 Yao Shen Ji (Tales of Demons and Gods) S1-S4 28.0 GiB 2021-10-22 01:31 5 3 302
Anime - English-translated 3 Wan Jie Du Zun (Ten Thousand Worlds) 19.4 GiB 2021-10-17 21:36 4 0 121
Anime - English-translated 3 Yuan Long (Carp Reborn) S1 & S2 11.7 GiB 2021-10-16 22:37 7 1 149
Anime - English-translated 1 Xi Xing Ji (Journey to the West, The Westward) S2 & S3 11.6 GiB 2021-10-16 01:48 1 0 109
Anime - English-translated 8 Tunshi Xingkong S1 (Swallowed Star) 12.4 GiB 2021-09-10 05:04 8 1 379
Anime - English-translated 7 Tian Huang Zhen Shen (God of War - God of Desolation) 26.1 GiB 2021-08-13 22:18 2 1 103
Anime - English-translated 12 Tian Bao Fuyao Lu (Legend of Exorcism) 9.2 GiB 2021-08-09 01:04 5 1 202