Browsing Mal_lu_zen's torrents (758)

Category Name Link Size Date
Anime - English-translated [mal lu zen] Deep Insanity - The Lost Child - 07 [720p] 10-bit [HEVC] 167.6 MiB 2021-11-23 23:18 1 0 52
Anime - English-translated [mal lu zen] Kyoukai Senki - 08 [720p] 10-bit [HEVC] 155.3 MiB 2021-11-23 19:20 1 0 77
Anime - English-translated [mal lu zen] Kyuuketsuki Sugu Shinu - 08 [720p] 10-bit [HEVC] 142.8 MiB 2021-11-23 19:19 0 0 72
Anime - English-translated [mal lu zen] Gyakuten Sekai no Denchi Shoujo - 07 [720p] 10-bit [HEVC] 147.6 MiB 2021-11-23 19:18 1 0 62
Anime - English-translated [mal lu zen] Tsuki to Laika to Nosferatu - 08 [720p] 10-bit [HEVC] 119.5 MiB 2021-11-23 19:16 0 0 82
Anime - English-translated [mal lu zen] One Piece - 1000 [720p] [H.265 10bit] [HEVC] 201.3 MiB 2021-11-21 13:15 6 0 422
Anime - English-translated [mal lu zen] Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi - 07 [720p] 10-bit [HEVC] 143.4 MiB 2021-11-21 13:15 3 0 96
Anime - English-translated [mal lu zen] Saihate no Paladin - 07 [720p] 10-bit [HEVC] 113.5 MiB 2021-11-21 13:14 2 0 115
Anime - English-translated 5 [mal lu zen] Isekai Shokudou S2 - 08 [720p] 10-bit [HEVC] 108.5 MiB 2021-11-20 09:16 0 0 86
Anime - English-translated [mal lu zen] Ousama Ranking - 06 [720p] 10-bit [HEVC] 135.6 MiB 2021-11-20 09:15 0 0 141
Anime - English-translated [mal lu zen] Shin no Nakama - 07 [720p] 10-bit [HEVC] 172.9 MiB 2021-11-18 00:03 1 0 155
Anime - English-translated [mal lu zen] Deep Insanity - The Lost Child - 06 [720p] 10-bit [HEVC] 164.3 MiB 2021-11-18 00:02 0 0 56
Anime - English-translated [mal lu zen] Gyakuten Sekai no Denchi Shoujo - 06 [720p] 10-bit [HEVC] 139.4 MiB 2021-11-16 18:52 1 0 57
Anime - English-translated [mal lu zen] Kyoukai Senki - 07 [720p] 10-bit [HEVC] 173.6 MiB 2021-11-16 18:51 1 0 88
Anime - English-translated [mal lu zen] Kyuuketsuki Sugu Shinu - 07 [720p] 10-bit [HEVC] 146.6 MiB 2021-11-16 18:50 0 0 73
Anime - English-translated [mal lu zen] Tsuki to Laika to Nosferatu - 07 [720p] 10-bit [HEVC] 177.9 MiB 2021-11-16 00:21 0 0 81
Anime - English-translated [mal lu zen] One Piece - 999 [720p] [H.265 10bit] [HEVC] 165.0 MiB 2021-11-14 10:47 6 0 434
Anime - English-translated [mal lu zen] Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi - 06 [720p] 10-bit [HEVC] 139.2 MiB 2021-11-14 10:46 3 0 95
Anime - English-translated [mal lu zen] Saihate no Paladin - 06 [720p] 10-bit [HEVC] 126.8 MiB 2021-11-14 10:46 1 0 127
Anime - English-translated [mal lu zen] Isekai Shokudou S2 - 07 [720p] 10-bit [HEVC] 118.3 MiB 2021-11-13 22:15 1 0 82
Anime - English-translated [mal lu zen] Ousama Ranking - 05 [720p] 10-bit [HEVC] 137.2 MiB 2021-11-13 22:13 0 0 141
Anime - English-translated [mal lu zen] Shin no Nakama - 06 [720p] 10-bit [HEVC] 159.7 MiB 2021-11-11 23:54 2 0 149
Anime - English-translated [mal lu zen] Deep Insanity - The Lost Child - 05 [720p] 10-bit [HEVC] 153.3 MiB 2021-11-10 01:50 0 0 67
Anime - English-translated [mal lu zen] Kyoukai Senki - 06 [720p] 10-bit [HEVC] 167.0 MiB 2021-11-10 01:49 1 0 77
Anime - English-translated [mal lu zen] Kyuuketsuki Sugu Shinu - 06 [720p] 10-bit [HEVC] 145.7 MiB 2021-11-10 01:49 0 0 74
Anime - English-translated [mal lu zen] Gyakuten Sekai no Denchi Shoujo - 05 [720p] 10-bit [HEVC] 164.6 MiB 2021-11-10 01:48 1 0 61
Anime - English-translated [mal lu zen] Tsuki to Laika to Nosferatu - 06 [720p] 10-bit [HEVC] 129.1 MiB 2021-11-08 09:49 0 0 93
Anime - English-translated [mal lu zen] One Piece - 998 [720p] [H.265 10bit] [HEVC] 197.9 MiB 2021-11-08 09:48 5 0 472
Anime - English-translated [mal lu zen] Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi - 05 [720p] 10-bit [HEVC] 114.7 MiB 2021-11-08 09:47 2 0 116
Anime - English-translated [mal lu zen] Saihate no Paladin - 05 [720p] 10-bit [HEVC] 100.3 MiB 2021-11-08 09:46 1 0 121
Anime - English-translated [mal lu zen] Isekai Shokudou S2 - 06 [720p] 10-bit [HEVC] 105.8 MiB 2021-11-05 22:54 0 0 92
Anime - English-translated [mal lu zen] Ousama Ranking - 04 [720p] 10-bit [HEVC] 143.9 MiB 2021-11-04 23:06 0 0 137
Anime - English-translated [mal lu zen] Shin no Nakama - 05 [720p] 10-bit [HEVC] 188.4 MiB 2021-11-03 23:00 1 0 178
Anime - English-translated [mal lu zen] Deep Insanity - The Lost Child - 04 [720p] 10-bit [HEVC] 149.5 MiB 2021-11-03 22:59 0 0 54
Anime - English-translated [mal lu zen] Kyoukai Senki - 05 [720p] 10-bit [HEVC] 150.6 MiB 2021-11-02 15:45 1 0 86
Anime - English-translated [mal lu zen] Kyuuketsuki Sugu Shinu - 05 [720p] 10-bit [HEVC] 153.0 MiB 2021-11-02 15:42 1 0 88
Anime - English-translated [mal lu zen] Gyakuten Sekai no Denchi Shoujo - 04 [720p] 10-bit [HEVC] 165.9 MiB 2021-11-02 15:40 1 0 70
Anime - English-translated [mal lu zen] Tsuki to Laika to Nosferatu - 05 [720p] 10-bit [HEVC] 130.7 MiB 2021-11-01 01:06 0 0 83
Anime - English-translated 1 [mal lu zen] One Piece - 997 [720p] [H.265 10bit] [HEVC] 179.8 MiB 2021-10-31 21:36 7 0 452
Anime - English-translated [mal lu zen] Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi - 04 [720p] 10-bit [HEVC] 129.9 MiB 2021-10-30 23:58 2 0 126
Anime - English-translated [mal lu zen] Saihate no Paladin - 04 [720p] 10-bit [HEVC] 133.2 MiB 2021-10-30 23:57 1 0 142
Anime - English-translated [mal lu zen] Isekai Shokudou S2 - 05 [720p] 10-bit [HEVC] 114.7 MiB 2021-10-30 23:54 0 0 97
Anime - English-translated [mal lu zen] Ousama Ranking (02-03) [720p] [H.265 10bit] 299.4 MiB 2021-10-30 23:53 1 0 105
Anime - English-translated [mal lu zen] Shin no Nakama - 04 [720p] 10-bit [HEVC] 142.5 MiB 2021-10-27 20:00 1 0 164
Anime - English-translated [mal lu zen] Deep Insanity - The Lost Child - 03 [720p] 10-bit [HEVC] 157.6 MiB 2021-10-27 19:59 0 0 59
Anime - English-translated [mal lu zen] Saihate no Paladin - 03 v2 [720p] 10-bit [HEVC] 151.4 MiB 2021-10-27 14:21 0 0 122
Anime - English-translated [mal lu zen] One Piece Wano Arc (984-996) [Batch] [720p] 10-bit [HEVC] 2.1 GiB 2021-10-26 23:48 8 0 317
Anime - English-translated [mal lu zen] Gyakuten Sekai no Denchi Shoujo - 03 [720p] 10-bit [HEVC] 183.8 MiB 2021-10-26 20:34 1 0 73
Anime - English-translated [mal lu zen] Kyoukai Senki - 04 [720p] 10-bit [HEVC] 208.6 MiB 2021-10-26 20:33 1 0 87
Anime - English-translated [mal lu zen] Kyuuketsuki Sugu Shinu - 04 [720p] 10-bit [HEVC] 160.2 MiB 2021-10-26 20:33 0 0 74
Anime - English-translated [mal lu zen] Tsuki to Laika to Nosferatu - 04 [720p] 10-bit [HEVC] 133.3 MiB 2021-10-26 20:31 0 0 72
Anime - English-translated [mal lu zen] Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi - 03 [720p] 10-bit [HEVC] 125.9 MiB 2021-10-26 20:29 2 0 99
Anime - English-translated [mal lu zen] Isekai Shokudou S2 - 04 [720p] 10-bit [HEVC] 105.8 MiB 2021-10-26 20:26 0 0 93
Anime - English-translated 2 [mal lu zen] Shin no Nakama - 03 [720p] 10-bit [HEVC] 138.6 MiB 2021-10-20 23:13 1 0 159
Anime - English-translated [mal lu zen] Deep Insanity - The Lost Child - 02 [720p] 10-bit [HEVC] 169.7 MiB 2021-10-20 23:12 0 0 79
Anime - English-translated [mal lu zen] Gyakuten Sekai no Denchi Shoujo - 02 [720p] 10-bit [HEVC] 176.0 MiB 2021-10-19 23:10 1 0 76
Anime - English-translated [mal lu zen] Kyuuketsuki Sugu Shinu - 03 [720p] 10-bit [HEVC] 160.0 MiB 2021-10-19 23:08 0 0 84
Anime - English-translated [mal lu zen] Kyoukai Senki - 03 [720p] 10-bit [HEVC] 173.4 MiB 2021-10-19 23:07 2 0 111
Anime - English-translated [mal lu zen] Tsuki to Laika to Nosferatu (01-03) [Batch] [720p] 10-bit [HEVC] 407.9 MiB 2021-10-19 23:05 0 0 88
Anime - English-translated 3 [mal lu zen] Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi (01-02) [Batch] [720p] 10-bit [HEVC] 267.5 MiB 2021-10-19 22:58 2 0 106
Anime - English-translated [mal lu zen] Saihate no Paladin - 02 [720p] 10-bit [HEVC] 116.7 MiB 2021-10-19 22:55 0 0 140
Anime - English-translated [mal lu zen] Isekai Shokudou S2 - 03 [720p] 10-bit [HEVC] 103.1 MiB 2021-10-19 22:53 0 0 102
Anime - English-translated 1 [mal lu zen] Ousama Ranking - 01 [720p] 10-bit [HEVC] 165.3 MiB 2021-10-15 23:45 2 0 181
Anime - English-translated [mal lu zen] Shin no Nakama - 02 [720p] 10-bit [HEVC] 176.5 MiB 2021-10-15 23:41 1 0 173
Anime - English-translated [mal lu zen] Saihate no Paladin - 01 [720p] 10-bit [HEVC] 129.4 MiB 2021-10-14 10:37 0 0 190
Anime - English-translated [mal lu zen] Deep Insanity - The Lost Child - 01 [720p] 10-bit [HEVC] 171.2 MiB 2021-10-14 10:31 0 0 112
Anime - English-translated [mal lu zen] Gyakuten Sekai no Denchi Shoujo - 01 [720p] 10-bit [HEVC] 168.6 MiB 2021-10-14 10:29 1 0 103
Anime - English-translated [mal lu zen] Kyoukai Senki - 02 [720p] 10-bit [HEVC] 170.0 MiB 2021-10-14 10:27 1 0 110
Anime - English-translated [mal lu zen] Kyuuketsuki Sugu Shinu - 02 [720p] 10-bit [HEVC] 162.4 MiB 2021-10-14 10:11 0 0 99
Anime - English-translated [AnimeKuro] Sakugan - 01 [720p] [Lone Detective] 8-bit [HEVC] 75.5 MiB 2021-10-10 13:43 0 0 68
Anime - English-translated [Animekuro] Sekai Saikou no Ansatsusha, Isekai Kizoku ni Tensei suru 01 [Meliodas] [720p] 10-bit [HEVC] 133.4 MiB 2021-10-10 13:41 0 0 106
Anime - English-translated 2 [Anime Kuro] Puraore! Pride of Orange - 01 [720p] [Lone Detective] 8-bit [HEVC] 83.4 MiB 2021-10-10 11:48 1 0 32
Anime - English-translated [Animekuro] Takt Op. Destiny 01 [Meliodas] [720p] 10-bit [HEVC] 182.6 MiB 2021-10-10 11:41 1 0 79
Anime - English-translated [AnimeKuro] [OniiChan] Shinka No Mi - Shiranai Uchi Ni Kachigumi Jinsei - 01 [720p] 8-bit [HEVC] 164.1 MiB 2021-10-10 11:39 1 0 72
Anime - English-translated [mal lu zen] Isekai Shokudou S2 (01-02) [Batch] [720p] 10-bit [HEVC] 223.3 MiB 2021-10-10 00:34 0 0 119