Browsing BlackLuster's torrents (181)

Category Name Link Size Date
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 049] 16.5 MiB 2022-11-15 16:47 1 0 81
Literature - English-translated [BlackLuster] One Piece [Chapter 1066] 4.2 MiB 2022-11-15 16:47 1 0 173
Literature - English-translated [BlackLuster] Naruto Sasuke Retsuden - Uchiha no Matsuei to Tenkyu no Hoshikuzu [Chapter 001-002] 45.9 MiB 2022-11-12 16:18 1 0 73
Literature - English-translated [BlackLuster] Kajiki no Ryourinin [Chapter 032] 8.9 MiB 2022-11-09 18:13 1 0 60
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 046-48] 36.3 MiB 2022-11-09 18:13 0 0 100
Literature - English-translated [BlackLuster] One Piece [Chapter 1064-65] 9.7 MiB 2022-11-09 18:13 2 1 105
Literature - English-translated [BlackLuster] Kajiki no Ryourinin [Chapter 032] 11.9 MiB 2022-10-16 16:09 1 0 63
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 045] 12.2 MiB 2022-10-16 16:09 1 0 102
Literature - English-translated [BlackLuster] One Piece [Chapter 1062-63] 8.5 MiB 2022-10-16 16:09 1 0 147
Literature - English-translated [BlackLuster] One Piece [Chapter 1060-61] 9.1 MiB 2022-10-07 16:21 2 1 124
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 042-44] 34.8 MiB 2022-10-07 16:21 0 0 107
Literature - English-translated [BlackLuster] Kajiki no Ryourinin [Chapter 030-31] 25.1 MiB 2022-10-07 16:21 1 1 72
Literature - English-translated [BlackLuster] Kajiki no Ryourinin [Chapter 029] 11.5 MiB 2022-09-15 16:26 1 0 74
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 041] 10.8 MiB 2022-09-15 16:26 0 0 126
Literature - English-translated [BlackLuster] One Piece [Chapter 1059] 4.8 MiB 2022-09-15 16:26 4 0 164
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 039-40] 24.3 MiB 2022-08-30 15:53 1 0 115
Literature - English-translated [BlackLuster] One Piece [Chapter 1058] 4.6 MiB 2022-08-30 15:52 2 0 136
Literature - English-translated [BlackLuster] Kajiki no Ryourinin [Chapter 028] 14.3 MiB 2022-08-24 17:11 0 0 61
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 038] 11.9 MiB 2022-08-24 17:11 1 0 119
Literature - English-translated [BlackLuster] One Piece [Chapter 1057] 4.5 MiB 2022-08-24 17:11 3 0 147
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 037] 10.2 MiB 2022-08-07 17:57 0 0 115
Literature - English-translated [BlackLuster] Kajiki no Ryourinin [Chapter 027] 16.1 MiB 2022-08-07 17:57 1 0 68
Literature - English-translated [BlackLuster] One Piece [Chapter 1056] 4.3 MiB 2022-08-07 17:57 3 0 339
Literature - English-translated [BlackLuster] One Piece [Chapter 1055] 4.9 MiB 2022-08-01 19:14 3 0 270
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 036] 10.8 MiB 2022-07-26 18:29 0 0 116
Literature - English-translated 2 [BlackLuster] One Piece [Chapter 1054] 5.3 MiB 2022-07-26 18:29 2 0 283
Literature - English-translated [BlackLuster] Kajiki no Ryourinin [Chapter 026] 13.6 MiB 2022-07-22 19:56 1 1 60
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 035] 10.5 MiB 2022-07-22 19:56 1 0 127
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 033-34] 22.6 MiB 2022-07-17 18:22 0 0 153
Literature - English-translated [BlackLuster] Kajiki no Ryourinin [Chapter 025] 15.4 MiB 2022-07-17 18:22 1 0 72
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 031-32] 28.3 MiB 2022-07-02 18:17 1 0 170
Literature - English-translated [BlackLuster] Kajiki no Ryourinin [Chapter 024] 16.3 MiB 2022-07-02 18:17 0 0 85
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 030] 11.7 MiB 2022-06-20 19:11 0 0 130
Literature - English-translated 2 [BlackLuster] One Piece [Chapter 1053] 5.0 MiB 2022-06-20 19:11 1 0 262
Literature - English-translated [BlackLuster] Kajiki no Ryourinin [Chapter 023] 15.4 MiB 2022-06-13 19:03 0 2 65
Literature - English-translated 2 [BlackLuster] One Piece [Chapter 1052] 4.6 MiB 2022-06-13 19:03 1 0 254
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 029] 11.5 MiB 2022-06-07 17:37 1 0 143
Literature - English-translated [BlackLuster] One Piece [Chapter 1051] 4.5 MiB 2022-06-05 18:12 2 0 488
Literature - English-translated [BlackLuster] Kajiki no Ryourinin [Chapter 022] 14.6 MiB 2022-06-01 18:49 0 0 80
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 027-028] 20.3 MiB 2022-06-01 18:28 0 0 142
Literature - English-translated [BlackLuster] One Piece [Chapter 1050] 4.7 MiB 2022-06-01 18:28 1 0 403
Literature - English-translated [BlackLuster] Ayashimon [Chapter 024-025] 8.5 MiB 2022-06-01 18:28 0 0 62
Literature - English-translated [BlackLuster] Ayashimon [Chapter 023] 4.8 MiB 2022-05-16 17:11 0 0 46
Literature - English-translated [BlackLuster] One Piece [Chapter 1049] 4.8 MiB 2022-05-16 17:11 5 0 623
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 026] 11.6 MiB 2022-05-13 17:15 1 0 148
Literature - English-translated [BlackLuster] Ayashimon [Chapter 022] 4.1 MiB 2022-05-08 16:32 0 0 63
Literature - English-translated 2 [BlackLuster] One Piece [Chapter 1048] 4.8 MiB 2022-05-08 16:32 4 0 501
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 025] 10.9 MiB 2022-05-08 16:32 0 0 159
Literature - English-translated [BlackLuster] Kajiki no Ryourinin [Chapter 021] 10.2 MiB 2022-05-02 16:51 1 0 82
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 024] 10.2 MiB 2022-05-02 16:51 2 0 154
Literature - English-translated [BlackLuster] Ayashimon [Chapter 020-021] 8.7 MiB 2022-04-24 15:45 0 0 74
Literature - English-translated 2 [BlackLuster] One Piece [Chapter 1047] 5.6 MiB 2022-04-24 15:45 2 0 603
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 019-023] 55.3 MiB 2022-04-22 17:16 0 0 161
Literature - English-translated [BlackLuster] Kajiki no Ryourinin [Chapter 019-020] 31.1 MiB 2022-04-22 17:16 0 0 88
Literature - English-translated [BlackLuster] Ayashimon [Chapter 019] 4.5 MiB 2022-04-22 17:15 0 0 78
Literature - English-translated [BlackLuster] One Piece [Chapter 1046] 4.7 MiB 2022-04-22 17:15 2 0 424
Anime - English-translated [BlackLuster] Shingeki no Kyojin - Final Season - 28 [1080p] 411.0 MiB 2022-04-03 18:34 39 0 1335
Literature - English-translated 3 [BlackLuster] One Piece [Chapter 1045] 5.4 MiB 2022-04-03 18:07 2 0 669
Literature - English-translated [BlackLuster] Ayashimon [Chapter 018] 4.5 MiB 2022-04-03 18:07 0 0 73
Live Action - Raw [BlackLuster] Buchou to Shachiku no Koi Modokashii - 12 [1080P] [WEB-DL] 523.5 MiB 2022-04-01 17:30 0 0 312
Live Action - Raw [BlackLuster] Buchou to Shachiku no Koi Modokashii - 11 [1080P] [WEB-DL] 523.5 MiB 2022-04-01 17:30 0 1 310
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 017-018] 22.9 MiB 2022-04-01 17:17 1 0 155
Literature - English-translated [BlackLuster] Kajiki no Ryourinin [Chapter 017-018] 30.6 MiB 2022-04-01 17:17 0 0 82
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 015-016] 20.3 MiB 2022-03-27 16:47 0 0 175
Literature - English-translated 2 [BlackLuster] One Piece [Chapter 1044] 4.6 MiB 2022-03-27 16:47 3 0 952
Literature - English-translated [BlackLuster] Ayashimon [Chapter 017] 4.8 MiB 2022-03-27 16:47 0 0 67
Literature - English-translated [BlackLuster] Kajiki no Ryourinin [Chapter 015-016] 32.1 MiB 2022-03-27 16:47 0 0 91
Anime - English-translated [BlackLuster] Shingeki no Kyojin - Final Season - 27 [1080p] 478.0 MiB 2022-03-22 16:33 2 0 116
Literature - English-translated [BlackLuster] Ayashimon [Chapter 016] 4.9 MiB 2022-03-22 16:33 0 0 67
Literature - English-translated [BlackLuster] Kajiki no Ryourinin [Chapter 013-014] 35.6 MiB 2022-03-19 18:24 0 0 74
Live Action - English-translated [BlackLuster] Close Range Love (2014) [1080p] [WEB-DL] [Multi-subs] 3.5 GiB 2022-03-18 19:42 0 0 105
Literature - English-translated [BlackLuster] Magilumiere Co Ltd [Chapter 013-014] 24.9 MiB 2022-03-16 16:29 1 0 170
Live Action - Raw [BlackLuster] Hare-kon - 09 [1080P] [WEB-DL] 476.3 MiB 2022-03-13 19:39 0 0 142
Literature - English-translated [BlackLuster] Ayashimon [Chapter 015] 5.1 MiB 2022-03-13 19:00 0 0 79
Literature - English-translated 2 [BlackLuster] One Piece [Chapter 1043] 4.6 MiB 2022-03-13 19:00 1 0 1060